AKTUELLT

Richard Mårtensson gästar Proleadpodden

”Human&hearts” medarbetare Richard Mårtensson gästar Proleadpodden och tillsammans med Jan Blomströms förs ett samtal om konflikthantering på jobbet. Lyssna gärna!

Richard Mårtensso

Human&heart fortsätter växa – anlitar ”junior jurist”

”Deras kamp för ett medmänskligt arbetsliv gjorde att jag ville dit…”

Oskar Bohm ny Junior jurist på Human&heart. Oskar Bohm ny Junior jurist på Human&heart.

Human&heart kan nu presentera ytterligare en ny medarbetare med anled-ning av den kraftigt ökade efterfrågan på bolagets tjänster. Och den här gången handlar det om en nyutexaminerad jurist, som brinner för arbetsrätt och arbetsmiljörätt.
26-årige Oskar Bohm tog examen från juristprogrammet i Göteborg i somras. Han började med att specialisera sig inom immaterialrätt, men engagerade sig också inom miljörätt. Under utbildningen växte också intresset och engagemanget alltmer för frågor inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt.
– Ja så var det. Och Human&hearts kamp för ett mer medmänskligt arbetsliv gjorde att det kändes helt rätt att söka en tjänst som junior jurist. Och att nu få möjlighet att jobba tillsammans med bolaget känns fantastiskt, säger Oskar Bohm.

Oskar jobbar deltid inom Human&heart. Trots det höga studietempot på juristprogrammet så jobbade Oskar en del extra på bank under studietiden och kom där i kontakt med bland annat frågor om regelefterlevnad. Och dessutom arbetade han som sommarnotarie på en affärsjuridisk byrå i Göteborg under två somrar. Där kom han i kontakta med frågor kring misstänkt korruption.
– När jag nu arbetar på Human&heart så innebär det att jag får jobba med frågor som jag brinner extra mycket för. Det är som att få jobba på en plats där allt det finns som engagerar mig extra mycket.

Oskar bor nu tillfälligt i Stockholm, men senare i vår går flyttlasset till Göteborg. På sin fritid brinner han för klättring, gillar löpning, matlagning och är intresserad av historia.
Human&hearts VD Andreas Pernhall är glad över att just Oskar Bohm sökte tjänsten som junior jurist.

– Ja verkligen. Genom Oskar får vi en viktig kugge i vårt lag som stärker vår juridiska bas. Just de beteendevetenskapliga, samhällsvetenskapliga och legala perspektiven måste samverka för att vi ska nå en särskilt hög kvalitet i utredningsarbetet. Ett tvärvetenskapligt synsätt är en viktig nyckel i vårt arbetssätt. Vi ser verkligen fram emot att få jobba tillsammans med Oskar, avslutar Andreas Pernhall.

Ny visselblåsartjänst ska förbättra våra arbetsplatser

Till vänster: Andreas Pernhall Vd Human&heart,                till höger: Peter Hellgren Vd Consid
Till vänster: Andreas Pernhall Vd Human&heart, till höger: Peter Hellgren Vd Consid

I december i år träder en ny visselblåsarlag i kraft. Bland annat blir det obligatoriskt att införa rapporteringskanaler för alla arbetsgivare med 50 eller fler arbetstagare. Human&heart utvecklar nu en ny digital tjänst som ska erbjuda såväl trygghet som skydd för den som i god tro rapporterar överträdelser på arbetsplatsen.

– Visselblåsare spelar en oerhört viktig roll för möjligheten att upptäcka korruption. Studie efter studie visar att det är genom enskilda som slår larm som oegentligheter upptäcks. Välfungerande rapporteringskanaler är därför en grundkomponent i alla organisationers antikorruptionsarbete. Med det nya lagförslaget införs nu också en lagstadgad skyldighet för flera arbetsgivare att inrätta säkra rapporteringskanaler, sade Institutet Mot Mutors generalsekreterare Natali Engstam Phalén i ett pressmeddelande när det nya lagförslaget presenterades.

I oktober 2019 antogs ett nytt EU-direktiv om skydd för visselblåsare. I Sverige föreslog en utredning en ny lag om rapportering av missförhållanden som ska gälla för såväl privat som offentlig sektor. Bland annat blir det obligatoriskt att införa rapporteringskanaler. Utöver att rapporter som inkommer i sådan kanal ska behandlas konfidentiellt uppställs i lagförslaget krav bland annat på hur kanalen ska vara utformad, informationsplikt om kanalen samt hur rapporter ska hanteras. Den som rapporterar om missförhållanden enligt den föreslagna lagen ska också vara skyddad mot negativa åtgärder och repressalier. Utredningen föreslår att den nya lagen ska träda i kraft den 1 december 2021.

- Vi kommer att släppa en unik tjänst, med fokus på att garantera såväl trygghet som skydd för rapportören, rättssäker utredning för den som utpekas och en hållbar process för klienten som väljer att ansluta sig till tjänsten. Vi arbetar med en av Sveriges starkaste och mest erfarna konsultbolag inom digital tjänsteutveckling och it, företaget Consid, i vår strävan att ta fram en tjänst som blir unik. Vår absoluta ambition är att kunna leverera Sveriges säkraste, tryggaste och mest rättssäkra tjänsten för anmälningar i arbetslivet, säger Andreas Pernhall vd för Human&heart.

Projektledare för den nya visselblåsartjänsten är Jörg Bassek, som tidigare har arbetat som revisor på KPMG i Tyskland.

- Vi har redan idag RUM[1]® som visat sig vara en ypperlig och efterfrågad utredningsmetodik för såväl Sverige som den globala marknaden. Metodiken kommer att vara en del av visselblåsartjänsten. Det gör oss i konkurrenshänseende helt unika. Den digitala tjänsten kommer också att innefatta en mycket hög grad av it-säkerhet vilket medför att såväl privata som offentliga organisationer kommer kunna känna full trygghet i att använda tjänsten, säger Jörg Bassek.

Tjänsten lanseras i Sverige under våren.

Juristen och statsvetaren Niklas Barke flyttar hem till Sverige – blir ny medarbetare på Human&Heart

”Ett tvärvetenskapligt arbetssätt är extremt viktigt för oss som kunskapsorganisation.”
Efter åtta år av arbete och doktorandstudier runt om i världen har juristen och statsvetaren Niklas Barke flyttat hem till Sverige igen, och ska börja jobba på Human&heart.
– Kombinationen jurist och samhällsvetare/statsvetare är en perfekt matchning när det gäller våra verksamheter. Det är fantastiskt roligt att Niklas Barke nu börjar jobba tillsammans med oss, säger Human&hearts VD Andreas Pernhall.


Niklas Barke kommer ursprungligen från Älvdalen men har bott, studerat och jobbat utomlands i många år. Han har en jur.kand. och är på väg att doktorera i folkrätt/mänskliga rättigheter vid universitetet Åbo Akademi. Niklas lägger fram sin doktorsavhandling under våren 2021.

– Den akademiska kompetensen inom dessa områden kommer att tillföra mycket i vårt arbete, förklarar Andreas Pernhall.
– Jag har alltid haft ett stort intresse och engagemang för samhällsfrågor och brinner för rättighetsfrågor generellt och till exempel jämställdhet mer specifikt. Mina erfarenheter från den akademiska världen har särskilt utvecklat min förmåga att se saker ur många olika perspektiv, vilket jag tror kan tillföra mycket på min nya arbetsplats. Att jobba tillsammans med Human&heart innebär att jag får arbeta med både rent juridiska frågor, men också med medmänskliga omständigheter. Det gör att det här jobbet för mig är något av en dröm som går i uppfyllelse, säger Niklas Barke.

New York, Bryssel, Paris och Abu Dhabi
Han har jobbat och studerat på många håll runt om i världen. Efter ett halvår i New York 2013, har det har blivit ett år i Bryssel, tre år i Paris, ett halvår i Helsingfors och ett år i Abu Dhabi. Men till slut blev längtan hem till Dalarna för stor och Niklas valde att flytta hem igen. I det läget skickade han in en ansökan om ett jobb till Human&heart och redan morgonen efter hörde företagets VD Andreas Pernhall av sig.
– Ja vi tycker att Niklas Barkes unika erfarenheter är klockrena för oss på Human&heart. Kombinationen statsvetare och jurist är en ”perfekt matchning” när det gäller utredningsarbete. Och med tanke på hans stora kompetens och brinnande intresse för mänskliga rättigheter och beteendevetenskapliga perspektiv, så fann vi varandra direkt, berättar Andreas Pernhall.

Tvärvetenskapliga perspektiv som styr
För Human&hearts del är det viktigt att fortsätta att vara ett kunskapsföretag där tvärvetenskapliga perspektiv är det som styr, förklarar Andreas Pernhall:
– Ja om det bara är en enda yrkesgrupp som jobbar med utredningar inom arbetslivet så blir det inte bra alls! Vi måste jobba både med beteendevetenskapliga, samhällsvetenskapliga och legala perspektiv. Det är då som vi kan nå en betydligt högre kvalitet i utredningsarbetet.

Niklas Barke kommer att jobba heltid för Human&heart och börjar redan under måndagen.
– Jag längtar verkligen efter att få börja jobba tillsammans med mina nya kollegor och jag känner redan av en fantastiskt fin kultur inom företaget, av välkomnande och av värme. Att få komma hem till Sverige efter alla år utomlands och jobba med såna kollegor och med så viktiga arbetsuppgifter, är som att alla pusselbitar faller på plats. Det känns helt rätt i hjärtat, avslutar Niklas Barke.

Human&Heart anställer rutinerad ”tung” utredare
– och etablerar sig i Göteborg

Katarina Larsson förstärker organisationen ytterligare
Företaget Human&heart har börjat det nya året oerhört starkt med alltfler förfrågningar om uppdrag till företaget. Och samtidigt stärker nu Human&heart sin organisation ytterligare, med en medarbetare som beskrivs som en av landets främsta inom sitt gebit.


Det handlar om Katarina Larsson från Göteborg som kan beskrivas som en av landets mest rutinerade och kunniga utredare, utifrån sin breda kunskap, sin spetskompetens och sin erfarenhet, både nationellt och internationellt.

– Då Human&Heart jobbar med alla typer av utredningar i arbetslivet och dessutom genomför utbildningar runt om i världen, så innebär Katarinas unika kompetens att företaget nu kan flytta fram sina positioner ytterligare, säger Andreas Pernhall, VD för Human&heart.

Organisationskonsult och beteendevetare
Katarina Larsson arbetar sedan många år tillbaka som organisationskonsult och beteendevetare. Hon jobbar med utredningar av kränkande särbehandling och sexuella trakasserier, kartläggning av arbetsmiljö, krisinsatser, handledning och konflikthantering. Dessutom har hon hållit utbildningar i stresshantering, kriser, social och organisatorisk arbetsmiljö.

– Att få jobba tillsammans med Human&heart känns jättespännande. Det här är ju ett företag som levererar kvalitet, och de gör det med hjärtat. Jag ser verkligen fram emot att få vara en del av det företaget, som på riktigt vill göra skillnad för vårt arbetsliv. Inte bara i Sverige utan också runt om i världen, säger Katarina.

Katarina Larsson har ett långt CV. Bara de senaste 15 åren har hon jobbat som beteendevetare på Sophiahemmet Rehab Center, som organistionskonsult/beteendevetare på Avonova Sverige, HR-specialist inom arbetsmiljö och hälsa på Göteborgs Stad samt beteendevetare på Pe3 Företagshälsa.

Psykologistudier i England och Sverige
Under ett par år i samband med millennieskiftet bodde Katarina i England och genomförde universitetsstudier i psykologi. Hon har därefter fortsatt att studera psykologi och psykoterapi på universiteten i Stockholm, Göteborg och Linköping.

Sin nya roll som ”senior advisor and investigator” på Human&heart tillträder hon den 1 mars. Hon kommer att jobba med utredningar främst i hela landet, men utgår från sin hemort Göteborg. Katarina kommer också att leda några av de utbildningar som företaget erbjuder, både i Sverige och runt om i världen.

– Att hålla i den här typen av utbildningar är både viktigt och roligt, och framför allt tycker jag att det är stimulerande att hålla dem på engelska med deltagare från andra länder. Att träffa människor med olika bakgrund ger så mycket, säger Katarina.

Efterfrågad kompetens
Andreas Pernhall konstaterar att med Katarina Larsson som ny medarbetare, får företaget en oerhört viktig och stark kugge i ett maskineri som växer i allt snabbare takt.

– I vårt arbete för ett alltmer medmänskligt arbetsliv, både nationellt och internationellt, så är Katarina som klippt och skuren. Vi ser henne som en av landets allra mest kunniga och skickliga inom sitt gebit. Att hon nu börjar jobba för Human&heart betyder att vi knyter till oss ännu en medarbetare som erbjuder en så viktig och alltmer efterfrågad kompetens, avslutar Andreas Pernhall.

Stort genomslag för utredningsmetodiken "RUM"

Deltagare i 35 länder utbildade i RUM (Rättssäker utredningsmetodik i arbetslivet) – intresset bara växer.

Det började med att en metodik skapades för att utreda misstänkta överträdelser i arbetslivet, som exempelvis kränkande särbehandling och/eller trakasserier/sexuella trakasserier. Nu har metodiken spridit sig över hela Sverige och totalt till deltagare i 35 olika länder, över hela världen.


– Vår kombination med kvalificerade jurister, beteendevetare, ekonomer och/eller utredare ger kursdeltagaren en gedigen utbildning både i teori, organisatorisk analys, juridik och praktisk användning, säger Richard Mårtensson, ansvarig för affärsområdet Forensic Service, på Human&heart.

Det var Richard Mårtensson som tillsammans med advokat Cecilia Malm skapade utredningsmetodiken ”RUM”. Det är den licensierade metodiken som Human&heart använder i sina utredningar om olika misstänkta avvikelser i arbetslivet och hittills har bolaget genomfört omkring 200 utredningar med stöd av metodiken.
– Vi har i samarbete med klienter utvecklat metodiken för att den ska vara anpassad efter klientens förutsättningar och behov utan att göra avkall på de rättssäkra principer som gäller för utredningen, berättar Richard Mårtensson.

Human&Heart tillsammans med Advokatfirman Glimstedt Dalarna
Nu sprider sig också utredningsmetodiken, och utbildningar i RUM har hittills genomförts både för svenska och globala företag, med deltagare från fler än 35 länder. Från och med nästa år kommer utbildningen att arrangeras av Human&heart i samarbete med Advokatfirman Glimstedt Dalarna, där Cecilia Malm som är en av grundarna till metodiken är delägare.

– Jag tycker att det är jätteroligt att vi kan fördjupa samarbetet mellan bolagen på det här sättet, utifrån metodiken som vi har skapat tillsammans.

Cecilia Malm har tidigare varit delaktig i en del utbildningar i RUM, men nu tas ytterligare ett steg i samarbetet mellan Human&heart och Advokatfirman Glimstedt Dalarna.

– Ja nu tar vi steget fullt ut och det känns väldigt spännande. Och eftersom precis allt i livet kan utvecklas och förfinas så tror jag att även våra utbildningar och den här metodiken kan bli ännu bättre. För genom samarbetet med de partners som vi utbildar så får vi en allt större inblick i utmaningarna i arbetslivet och kan ytterligare förfina och anpassa det vi erbjuder ytterligare, säger Cecilia Malm.

Digitala utbildningar från TV-studio
Utbildningen ges på svenska, tyska och engelska och anpassas för alla typer av organisationer. Under 2020 har det varit stort fokus på digitala utbildningar från tv-studios med anledning av den pågående pandemin.
Richard Mårtensson uttrycker stor glädje och stolthet över att bolaget tillsammans med advokatfirman jobbar med en framtagen metodik som gör skillnad på riktigt, inte bara inom svenskt arbetsliv utan också ute i världen.

– Med den unika kombination av utbildare från advokatfirman Glimstedt och Human&heart kan vi erbjuda en utbildning där kursdeltagaren får rätt förutsättningar för de rättsliga ramarna som gäller för utredningar i arbetslivet och hur exempelvis kränkningar, trakasserier, sexuella trakasserier, ekonomiska oegentligheter och andra överträdelser bör utredas. Det är med stolthet och ödmjukhet som vi kan erbjuda de här utbildningarna.

Participants in 35 countries trained in RUM (Legal Investigation Methodology in Working Life) - interest is only growing.

It started with the creation of a methodology for investigating suspected violations in working life, such as victimization and / or harassment / sexual harassment. Now the methodology has spread throughout Sweden and in total to participants in 35 different countries, all over the world.

- Our combination with qualified lawyers, behavioral scientists, economists and / or investigators gives the course participant a solid education in theory, organizational analysis, law and practical use, says Richard Mårtensson, responsible for the business area Forensic Service, at Human&heart.

It was Richard Mårtensson who, together with lawyer Cecilia Malm, created the investigation methodology "RUM". This is the licensed methodology that Human & Heart uses in its investigations into various suspected deviations in working life, and so far the company has conducted around 200 investigations with the support of the methodology.

- In collaboration with clients, we have developed the methodology so that it is adapted to the client's conditions and needs without sacrificing the legally secure principles that apply to the investigation, says Richard Mårtensson.
 

Human&heart together with the law firm Glimstedt Dalarna
Now the investigation methodology is also spreading, and training in RUM has so far been conducted for both Swedish and global companies, with participants from more than 35 countries. From next year, the training will be arranged by Human&heart in collaboration with the law firm Glimstedt Dalarna, where Cecilia Malm, who is one of the founders of the methodology, is a partner.

- I think it's great that we can deepen the cooperation between the companies in this way, based on the methodology we have created together.

Cecilia Malm has previously been involved in some training in RUM, but now another step is being taken in the collaboration between Human&heart and the law firm Glimstedt Dalarna.

- Yes, now we are taking the step fully and it feels very exciting. And since just about everything in life also the methodology can be developed and refined. I believe that our educations and this methodology can also be even better. Because through the collaboration with the partners we train, we get an increasing insight into the challenges in working life and can further refine and adapt what we offer further, says Cecilia Malm.
 

Digital educations from TV studio
The education is given in Swedish, German and English and is adapted for all types of organizations. In 2020, there has been a great focus on digital education from TV studios due to the ongoing pandemic. Richard Mårtensson expresses great joy and pride that the company together with the law firm works with a developed methodology that makes a real difference, not only in Swedish working life but also in the world.
​​​​​​​
- With the unique combination of educators from the law firm Glimstedt and Human&heart, we can offer an education where the course participant gets the right conditions for the legal framework that applies to investigations in working life and how, for example, violations, harassment, sexual harassment, financial irregularities and other violations. It is with pride and humility that we can offer these educations.

Information om utbildning och licensutbildning i utredningsmetodiken RUM®
Utredningar om överträdelser i arbetslivet såsom exempelvis kränkande särbehandling och/eller trakasserier/sexuella trakasserier genomförs enligt en metod som utredarna Richard Mårtensson och advokat Cecilia Malm har utvecklat särskilt för att utreda kränkande särbehandling inom arbetslivet.1 Metodiken går under benämningen RUM (Rättssäker utredningsmetodik i arbetslivet) och är utarbetad och anpassad för det svenska arbetslivet och den rättsliga reglering som gäller för denna.

Utredningsmetodiken kan användas i förhållande till alla typer av överträdelser av interna regelverk och/eller annan inom arbetslivet relevant lagstiftning. För den svenska marknaden är den särskilt anpassad för att hantera trakasserier, sexuella trakasserier och/eller kränkande särbehandling utifrån gällande rätt men kan även användas för andra typer av compliance-utredningar.

Utbildningsteamet består av jurister, beteendevetare, ekonomer och/eller utredare med lång erfarenhet av utredningsarbete i arbetslivet.

Utbildningen kan genomföras såväl via digitala plattformar som fysiska träffar. Per idag har utbildningar genomförts av både svenska och globala företag med deltagare från fler än 35 länder. Utbildningen kommer från och med 2021 arrangeras av Human&heart HR AB i samarbete med Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB. Utbildningen ges på svenska, tyska och engelska och kan anpassas för alla typer av organisationer.

Utbildningskatalogen 2021 kommer att innehålla;

Översiktsnivå
Endagsutbildning med syfte att få en övergripande bild av utredningar i det svenska arbetslivet och den rättsliga ram som gäller för utredningsarbete. Särskilt arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningen berörs.

Praktisk nivå
Tre dagars utbildning i ”Förutredningar enligt RUM®”. Efter genomförd utbildning kan deltagaren genomföra förutredningar och ge rekommendation om huruvida en fullskalig utredning ska inledas eller inte.

Avancerad nivå
Fem dagars utbildning (samt one-to-one sessioner mellan deltagare och utbildare) i hur man genomför ”Fullskalig utredning enligt RUM®”. Efter genomförd utbildning kan deltagaren genomföra fullskaliga utredningar, göra bedömningar av de utredda händelserna och genomföra en analys av de bakomliggande faktorer som kan ha varit bidragande till att den konstaterade problematiken har uppstått.

För mer information om utbildningarna och eventuell offert kontakta Richard Mårtensson på Human&heart HR AB; richard@humanheart.se
_________________________
1 Mårtensson & Malm, Studentlitteratur (2019)

Human&heart has strengthened the team for their international expansion

He has an impressive experience and bredth within leadership in several large organisations, including concerning international relations.
Now he has joined “Human&heart” and this contributes by strengthening the companies competence further. The timing is ideal now that the company takes the step out into the international arena.


We are incredibly pleased that Jörg Bassek has started working with us. With his knowledge and bredth Human&heart is even better prepared to meet the increased international interest for our services, says Human&heart CEO Andreas Pernhall.

Jörg Basserk is 54 years and lives near Torsång. The previous 10 years he has worked as executive director within Borlänge municipality with particular focus on organizational change, leadership, development, change management and support and service to the municipal organization and municipal companies. He had in particular responsibility for the municipal international relations.

During this time period he has even had held the position of vice chairman of Idre Fjäll one of Sweden’s most popular ski resorts and chairman for one of regions of the Swedish outdoor association, Friluftsfrämjandet. These are responsibilities that he continues to have.

“So much more than just a job”
Jörg Bassek has previously been CFO for Dalarna county and he has been a board-member of the Swedish association of local government financial officers, KEF.

-To work together with Human&heart feels so fantastic, to be able to contribute to a more humanist work-life. An exciting and natural progression. This position is so much more than a job for me.

What do you think that you bring to the company?
- I have extensive experience within the international perspective, both with regard to my previous work-rolls and even on the home-front where I have another perspective. I am, despite having lived in Sweden for 20 years, still a German citizen and I am married to a British woman so we are trilingual at home, says Jörg Bassek and continues;

- I have a strong driving force to work towards a more humanist work-life, it´s necessary! In addition I am a developer who likes to think outside the box, to critically analyze in a questioning manner and I have also a mind-set which I think will benefit Human&heart beyond the goals the company has.

Responsibility thoughout the whole world
In June Human&heart started a large task in relation to an international concern which operates in all parts of the world.
The task dealt with training personal in the investigative method which is used by Human&heart in its investigative work.

Due to the ongoing pandemic the training is delivered completely digitally, with client
s personal in a number of countries – amongst others Brazil, Argentina, USA, Mexico, Colombia. Canada, China, Saudi Arabia, Egypt, Kenya, Italy, Portugal, Netherlands, Poland, Hungary, Germany, Switzerland and Denmark.

-It is fantastic to be a part of a team which has a higher purpose, to work towards giving Sweden a more legally secure work-life. And to build towards forming a more humanist work-life out in the world, ends Jörg Bassek.

Human&heart har stärkt laget inför sin internationella satsning

Han har en imponerande erfarenhet och bredd inom ledarskap i flera stora organisationer, bland annat när det gäller internationella relationer. Nu har han tagit klivet in i Human&heart och bidrar därmed till att stärka bolagets kompetens ytterligare. Timingen är mer än perfekt nu när bolaget tar steget ut på den internationella arenan.

– Vi är otroligt glada över att Jörg Bassek har börjat jobba hos oss. Med hans kunskap och bredd är Human&heart ännu bättre rustade för att möta det ökade internationella intresset för våra tjänster, säger Human&hearts VD Andreas Pernhall.

Jörg Bassek är 54 år och bor på Sunnanö utanför Torsång.
Den senaste tioårsperioden har han jobbat som sektorschef inom Borlänge kommun med särskilt fokus på organisationsförändring, ledarskap, utveckling, förändringsledning, stöd och service till den kommunala organisationen och de kommunala bolagen, och han har haft ett särskilt ansvar för kommunens internationella relationer.

Under perioden har han även haft uppdrag som vice ordförande för stiftelsen Idre Fjäll och regionsordförande för Friluftsfrämjandet – uppdrag som han fortfarande har.

”Så mycket mer än bara ett jobb”
Jörg Bassek har även tidigare varit ekonomidirektör inom det dåvarande Landstinget Dalarna och han har suttit med som styrelseledamot för Kommunalekonomernas förening.

– Att jobba tillsammans med Human&heart känns så fantastiskt, att kunna bidra till ett mer medmänskligt arbetsliv. Det känns så fint och så rätt. Det här uppdraget är så mycket mer än bara ett jobb för mig.

Vad tror du att du kommer att kunna tillföra i bolaget?
– Jag har en god bredd inom det internationella perspektivet, både sett till mina tidigare yrkesroller och även på hemmaplan då jag har en annan bakgrund. Jag är, trots att jag ar bott i Sverige i 20 år, fortfarande tysk medborgare, jag är gift med en kvinna från Storbritannien, så vi är trespråkiga hemma, säger Jörg Bassek och fortsätter;

– Jag har en stark drivkraft att få jobba för ett mer medmänskligt arbetsliv, det behövs! Och så är jag en utvecklare som tycker om att tänka utanför boxen, att kritiskt kunna ifrågasätta och jag har också ett driv som jag tror kommer att gynna Human&heart utifrån de målsättningar som bolaget har.
Uppdrag över hela världen
I juni månad inledde Human&heart ett större uppdrag för en internationell koncern med verksamheter i samtliga världsdelar. Uppdraget handlar om att utbilda personal i den utredningsmetodik som används av Human&heart i sitt utredningsarbete.

Med anledning av den pågående pandemin så har utbildningarna hittills hållits digitalt, med koncernens personal i en mängd länder över hela världen – bland annat Brasilien, Argentina, USA, Mexico, Kanada, Kina, Japan, Saudiarabien, Egypten, Kenya, Italien, Portugal, Nederländerna, Polen, Ungern, Tyskland, Schweiz och Danmark.

– Det är fantastiskt att vara med i ett sammanhang som har ett högre syfte, att arbeta för att göra svenskt arbetsliv mer rättssäkert. Och att bidra till att skapa ett mer medmänskligt arbetsliv ute i världen, avslutar Jörg Bassek.

Styrelseproffsen: Resan mot att bli en internationell aktör går snabbt framåt

För ett halvår sedan tog två rutinerade och välkända styrelseproffs från näringslivet steget in i Human&Hearts styrelse. Målet var att jobba för att bolaget skulle kunna förverkliga sitt mål
– att år 2030 vara en inter-nationell aktör som bidrar till ett renare och bättre arbetsliv.Vi möter Human&Hearts styrelseordförande Lena Westman och ledamoten Johan Österling via ett trepartssamtal på distans, precis som mycket i samhället tvingas fungera i coronatider.

– Ja det är många möten via telefon och videotjänster som Zoom just nu, säger Lena Westman och konstaterar att det trots allt går väldigt bra.

Hon får medhåll av Johan Österling som också jobbar mest hemifrån i coronatider. Båda tog klivet in i styrelsen hos Human&Heart för omkring ett halvår sedan.

– Personerna bakom bolaget är väldigt engagerade, målmedvetna och duktiga. De gör resultat och vinner därmed kunder. Egentligen hade jag inte tänkt att ta på mig några fler uppdrag, men de är så skickliga att jag helt enkelt inte kunde motstå dem, säger Johan Österling.

En värld i snabb förändring
Österling är advokaten som har biträtt svenskt näringsliv i mer än tre årtionden. Sedan han passerade pensionsåldern driver han en egen advokatbyrå där verksamheten omfattar affärsjuridik med särskild inriktning på bolagsrätt och ägarrelaterade frågor. Och nu jobbar han tätt ihop med Human&heart, tillsammans med ordföranden Lena Westman, som är lyrisk när hon beskriver personerna bakom bolaget:

– De är oerhört professionella. Det är dessutom ett snabbrörligt bolag och det ser man ju ett särskilt starkt behov av i den här världen som skiftar så fort. Hur kan vi stötta i att tänka nytt i den här världen där det blir nya giver hela tiden?

När Lena Westman inte jobbar med uppdrag som styrelseordförande inom Human&heart arbetar hon som VD inom Study Abroad, den ledande kontaktförmedlingen i Sverige för utlandsstudier och med ett stort kontaktnät inom universitetsvärlden. Hon har dessförinnan tidigare varit VD för Hagströmska Gymnasiet i Falun och har varit verksam som affärsområdeschef för YrkesAkademin.

Lena och Johan sitter i styrelsen tillsammans med bolagets tre grundare och delägare, Andreas Pernhall, Inger Klangebo och Richard Mårtensson. Och de konstaterar att de har privilegiet att vara mycket aktiva styrelseledamöter i bolaget, att styrelsen kopplas in i många frågeställningar och att det är snabba beslutsvägar.

Storkund med verksamheter i alla världsdelar
Dessutom har arbetet gått framåt i rask takt med att uppnå målet att 2030 vara en internationell aktör som bidrar till ett renare och bättre arbetsliv. En stor internationellt koncern med tiotusentals medarbetare i alla världsdelar har anlitat Human&heart som en partner i att utreda missförhållanden. Men framför allt har koncernen bestämt sig för att utredningsmetodiken RUM är den som ska användas i koncernen över hela världen. Metodiken är framtagen i ett samarbete mellan Richard Mårtensson från Human&heart och Cecilia Malm från Advokatfirman Glimstedt Dalarna.

– Jag tror att det är en väldigt bra koncern att jobba med. Stor men överskådlig, säger Johan Österling och fortsätter:
– Det här är den första kunden som tar bolaget utanför landets gränser. Human&heart är verkligen förtroendevinnande. De lägger upp arbetet så att de möter kunden på ett förtroendeingivande sätt utifrån vad den vill ha. Förtroende är verkligen A och O.

”Gott anseende smittar av sig internationellt”
Human&heart har under sina två år etablerat långa avtal med flera av Sveriges största och mest framstående multinationella företag. Och med den kunskap och kompetens som byggs upp och besitts inom bolaget, så blir det nu ett naturligt steg att företagets olika affärsområden liksom utredningsmetodiken som sådan blir en standard för fler länder än Sverige. Lena Westman säger att bolaget, trots oroliga tider, är inne i en stark tillväxtfas.

– Vi är ju ett företag med ett väldigt gott anseende och det smittar av sig även i den internationella sfären.

Lena Westman konstaterar tillsammans med Johan Österling att det är de modiga kunderna som vill jobba aktivt med att förebygga de problem som kan uppstå på många arbetsplatser. Samtidigt finns det också oro över hur arbetsmiljön kommer att påverkas i spåret av coronapandemin.

– Ja man kan fundera på vad som händer med personalpolitiken. Den har gått framåt i många år på flesta håll i västvärlden, men vi vet förstås inte vad pandemin skulle kunna föra med sig. Vi ska göra allt vad vi kan för att utvecklingen ska gå åt rätt håll, avslutar Johan Österling.

Vi skjuter eventet i Vimmerby på framtiden med anledning av Covid-19.

Just nu utbildar vi frekvent via videolänk. Det fungerar bra och det är uppskattade utbildningar och föreläsningar. Hör av dig om du står i behov av utbildning.

Kommer till vimmerby 21 april!

Human&heart presenterar några av de organisationer som valt att anmäla sig till föreläsningen "När livet rasar" i Vimmerby den 21 april 2020. Först ut intervjuas Marianne Hennel, kontorschef på LRF konsult som faktiskt blir Ludvig & Co i mars 2020. De skickar tre personer på föreläsningen. Du kommer väl? 

Hej Marianne, ni är tre chefer från LRF konsult som har anmält er till föreläsningen som Human&heart arrangerar den 21 april i Vimmerby.

Vad är det som lockar i den föreläsningen?
- Jag tycker ämnet är intressant och viktigt. Det som dessutom lockar mig till just denna föreläsningen är upplägget där Ingers egen erfarenhet från verkliga livet blandas med praktisk erfarenhet/kunskap från Human&heart och slutligen ges det möjlighet till diskussions utbytet/nätverkandet med flera deltagare.

Human&heart är ju en av Sveriges ledande firmor på att utreda kränkningar och trakasserier på arbetsplatser. Ni har också tidigare haft en föreläsning av Human&heart i just hur man kan arbeta för att motverka kränkningar. Vad har ni haft för nytta av den föreläsningen hos er på LRF Konsult?
- Vår föreläsning gav inspiration och har bidragit till vårt arbetsmiljöarbete. Det var intressant och skapade på ett lättsamt sätt en ökad förståelse för våra olikheter bland annat kopplat till generationsfrågan.

Hur viktiga är arbetsmiljöfrågor för dig?
- Arbetsmiljöfrågor är jätteviktigt för mig. Det är viktigt att jobba kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor och att skapa utrymme för det. I rollen som ny chef har jag knappt hunnit skrap på ytan i ämnet känner jag, man inser att detta är ett kontinuerligt arbete som görs hela tiden och under tiden långsiktigt tillsammans i arbetsgruppen och i organisationen.

Vad vill ni få ut av den här eftermiddagen den 21 april?
- Jag vill lära mig mer i ämnet genom att ta del av Ingers personliga erfarenheter och lärdomar tillsammans med Human & hearts kunskap i ämnet.

Inger Klangebo erkänd och mångårig högre chef kommer berätta om hur det är att bli falskt anklagad och om hur det känns när tidigare kollegor tyst ser på. Vad tänker du om det?
-
Jag blir fundersam och nyfiken på vad som gjort att det blivit på detta sättet. Dessutom funderar jag på hur vanligt det är i både offentliga som privata organisationer. Hur kan man jobba och verka för att minska denna typen av situationer? Alla har rätt till en bra arbetsmiljö och att bli behandlade rättvist och juste. Det är flera tankar som väcks.

Läs mer och anmäl dig till "När livet rasar" i Vimmerby 21 april 2020 här. 
 

Varmt välkommen!

Vi skjuter eventet i Vimmerby på framtiden med anledning av Covid-19. 

När livet rasar ...

Välkommen till en kväll med Sveriges ledande utredningsföretag i utredningar som rör kränkningar och trakasserier!

Var   Vimmerby Stadshotell
När   Tisdag den 21 april kl. 16.00 – 19.00
Kostnad   400 kr (inkl moms)
som faktureras i efterhand per person. Då ingår också fika. Baren finns öppen för de som önskar inhandla något utöver fika. Anmälan är bindande.

Vi skjuter eventet i Vimmerby på framtiden med anledning av Covid-19. 


Agenda

Kl. 16.00 – 16.15     
Cecilia Werme, Key account Manager Human&heart hälsar välkommen och                                  berättar kort om Human&hearts verksamhet.

Kl. 16.15 – 17.15     
”När livet rasar” – Inger Klangebo, en erkänd och tidigare hög chef i offentlig sektor berättar om hur det är att bli falskt anklagad, få utstå en medial hetsjakt och sedan bli räddad av en seriös granskning av Public service. Vad gör man när det blåser som hårdast och hur känns det? Hur går man vidare när man aldrig får en ursäkt?

Kl. 17.30 – 18.30
Hur ska man egentligen hantera misstänkta avvikelser, kränkningar och trakasserier på en arbetsplats? – Richard Mårtensson, en av två författare till boken ”Kränkande särbehandling rättssäker utredningsmetodik i arbetslivet” berättar tillsammans med Human&hearts seniora utredare och jurist Oscar Fredriksson om hur utredningar ska genomföras och hur organisationer kan bygga ett tryggt system fritt från trakasserier, kränkningar och oegentligheter.

Kl. 18.30 – 19.00
Frågestund och reflektionsstund.

Det kommer också finnas möjlighet att köpa boken ”Kränkande särbehandling – rättssäker utredningsmetodik i arbetslivet” på plats.

Medverkande från Human&heart den 21 april:
Cecilia Werme, Key account Manager Human&heart
Inger Klangebo, Socionom och Senior utredare Human&heart
Oscar Fredriksson, jurist, socialpsykolog och Senior utredare Human&heart
Richard Mårtensson, fil.mag och senior utredare Human&heart

Human&heart grundades 2017 och är idag Sveriges ledande utredningsföretag för utredningar om kränkningar och trakasserier. Sedan starten har företaget expanderat stort. Några milstolpar kan ses här;
- Under 2019 mer än fördubblade Human&heart sin omsättning med ett bibehållet gott resultat.
- Vi utsågs till årets nyföretagare i Dalarna.
- En av delägarna var medförfattare till en hand- och lärobok i utredningsmetodik, som blivit mycket väl mottagen och som gavs ut av Sveriges ledande förlag Studentlitteratur AB.

Vi skjuter eventet i Vimmerby på framtiden med anledning av Covid-19. 

Junior utredare/jurist sökes till Sveriges modigaste utredningsföretag!

Vill du jobba på ett av Sveriges modigaste utredningsföretag? Är du relativt nyutexaminerad jurist? Vill du prioritera jobbet och älskar att se nya platser, träffa nya människor och lära dig massor om ett nytt område? Tycker du etiska frågor är viktiga? Har du en stark integritet och är du modig? Då ska du definitivt söka till oss! 

Läs annonsen och sök här.

Human&heart prisades som årets nyföretagare

Andreas Pernhall, Inger Klangebo och Richard Mårtensson – ägare till det prisade företaget. Fotograf Patrik Eriksson/Dalarna Business Andreas Pernhall, Inger Klangebo och Richard Mårtensson – ägare till det prisade företaget. Fotograf Patrik Eriksson/Dalarna Business

 

”Stoltheten över Dalarna tar vi med oss ut i världen”

Det är dagen efter beskedet att Human&heart fick ta emot priset som ”Årets Nyföretagare” i Dalarna på 2020 års Stjärngala som anordnades på Galaxen i Borlänge på torsdagskvällen den 30 januari. På företagets kontor i Falun är utmärkelsen det stora samtalsämnet under fredagen och företagets VD Andreas Pernhall visar glatt upp priset.
 
– Det var både glädjetårar och en enorm stolthet när vi fick ta emot priset.  En underbar känsla. Det är faktiskt svårt att sätta ord på den, säger Andreas Pernhall.
 
Tillsammans med Inger Klangebo och Richard Mårtensson, som är trion som startade företaget och äger det tillsammans, tog Andreas Pernhall emot priset från scenen. I tacktalet förklarade Andreas att de tidigare jobbade tillsammans inom Falu kommun och att han själv valde att börja jobba inom kommunen just på grund av Inger och Richard.
 
– När de började prata om att starta företag så kände jag direkt att jag ville vara med. Hade de sagt att företaget skulle göra andra saker så hade jag hoppat på ändå. Jag älskar de här två personerna, förklarade Andreas från scenen.
 
Hur allt började
Inger fick frågan på scenen om hur idén till företaget kom från början och förklarade;
 
– Det har funnits en dröm hela tiden och idén kom ur krisen, sa Inger och beskrev hur de varje dag jobbar tillsammans med kollegorna för att leva utifrån sin vision – om ett medmänskligare arbetsliv.
 
Det var under augusti 2017 som idén tog form och företaget startade egentligen sin verksamhet på riktigt i mitten av februari 2018. Då var det endast de tre ägarna som jobbade i företaget. Idag är de 16 anställda och är ett Sverigeledande företag när det gäller att utreda avvikelser inom arbetslivet som exempelvis anmälningar om kränkande särbehandling. Human&heart jobbar över precis hela Sverige och är på väg att ta steget ut i Europa.
 
– Här får det stå, säger Andreas dagen efter med ett leende och ställer priset på en av hyllorna på Human&hearts kontor.
 
– Vad betyder det här priset för er egentligen?
 
–  Det är förstås ett jättefint erkännande. Vi har gjort någonting som har fått stort genomslag och vi är verkligen på rätt väg. Efter att vi fick ta emot priset, för det hade vi inte räknat med, sa folk sa att de inte var förvånade, men det var vi.
 
”Kan bidra till ett bättre arbetsliv”
På kontoret möter vi också ytterligare en Andreas, men med efternamnet Sjöberg. Han har i snart ett år jobbat som seniorkonsult och utredare inom Human&heart.
 
– Jag var inte med på galan men när jag fick höra om priset så blev jag jätteglad. Vi bidrar verkligen till att de som vi försöker hjälpa får en bättre arbetsmiljö. Det är så tillfredsställande att man utifrån sin kompetens kan bidra till ett bättre arbetsliv, säger Andreas Sjöberg.
 
En kraft som ska spridas ut i världen
Planerna framöver för Human&heart är stora och bolaget förbereder sig nu för att erbjuda sina tjänster för företag ute i Europa. Även om Human&heart är ett nationellt företag så behåller vi vårt huvudkontor i Dalarna, konstaterar Andreas Pernhall och vill hylla företagsklimatet i länet:
 
– Vi upplever att Dalarna har ett bra företagsklimat och det kanske många av oss är lite dåliga på att berätta. Det finns en innovationskraft i Dalarna som verkar vara oändligt stor, och den kraften och stoltheten tycker jag att vi ska ta med oss ut i landet och världen och det känns jättehäftigt, avslutar Andreas Pernhall.

Reporter: Niklas Lindh

Human&heart,  nominerade till årets nyföretag !

Human&heart är en av fyra nominerade till årets nyföretag i Dalarna.
Vinnare utses på stjärngalan i slutet av januari 2020.

Nomineringen från juryn lyder;
”Human & Heart´s grundare Inger, Andreas och Rikard har på kort tid lyckats etablera sig ordentligt på marknaden med en affärsidé om att fokusera på individens och organisationens hela potential. Affärsområdena Utredning, utbildning och omställning i arbetslivet har gett en flygande start på företaget som omgående har gett företaget ett gott renommé i hela landet.”

- Det är med en stor portion av ödmjukhet vi gör den här resan. Vi vill förändra svenskt och på sikt europeiskt arbetsliv. Rättssäkerhet, noggrannhet, kompetens och förtroende genom hela processen är det som kännetecknar vår verksamhet. Vi har lyckats värva fantastiska medarbetare och ingår i nära samarbete med otroligt fina samarbetspartners. Vi är faktiskt redan idag ett av landets ledande utredningsföretag. För oss gäller alltid laget före jaget, säger Andreas Pernhall, VD.

Ny hög kommunal chef till Human&heart HR AB

Human&heart, som startade med tre anställda för två år sedan, växer i allt snabbare takt. Bolaget har nu 17 anställda – lite drygt en fördubbling på bara ett år. Lennart Ströberg från Smedjebacken är det senaste tillskottet i personalstyrkan. Han kommer närmast från en roll som förhandlingschef inom Ludvika kommun och han jobbade dessförinnan som socialchef och personalchef i Smedjebackens kommun.

– Det känns jätteroligt och det är väldigt intressanta arbetsuppgifter. Jag hoppas att jag med den erfarenhet som jag har ska kunna bidra till en hög kvalitet i det som kommer från Human&heart, säger Lennart Ströberg.
 
När han tillträdde rollen som personalchef i Smedjebackens kommun 1988 var han som 32-åring Dalarnas yngste personalchef. Efter 17 år i den rollen blev han förvaltningschef för socialförvaltningen i samma kommun. 2011 bytte han dock till grannkommunen Ludvika där han blev förhandlingschef och var kvar i den rollen i åtta år, fram till sin pensionering i början av året. 
 
Nu kommer 63-årige Lennart Ströberg att ingå i Human&hearts stab av seniorutredare. Där finns det redan fem mycket rutinerade medarbetare som har gått i pension från sina tidigare jobb inom HR och ledarskap i offentlig och privat sektor samt inom polisen.
 
– Att ingå i det gänget känns fantastiskt. I och med att man har jobbat i så många år så har man ju en gedigen erfarenhet. Och jag är övertygad om att de personer som vi träffar i utredningarna ska känna att de har förtroende för oss.
 
Efterfrågan på utredningar ökar mycket kraftigt, från hela landet. Det gör att Human&heart fortsätter att växa i hög takt. 
 
– Vi är så tacksamma för att vara så efterfrågade och för det stora förtroende som vi möter inom alla typer av organisationer som vi anlitas av. Och när man ber Human&heart om hjälp ska man mötas av en oerhört hög professionalitet och väldigt kompetenta och erfarna medarbetare. Därför känns det fantastiskt att kunna välkomna Lennart Ströberg som ännu en mycket viktig medarbetare i vårt lag, säger Human&hearts VD Andreas Pernhall.

Före detta kommundirektör till Human&heart HR AB

– Jag brinner för mer medmänsklighet och rättssäkerhet i arbetslivet.
 

Företaget Human&heart fortsätter att växa och har fått en ny medarbetare med en bred erfarenhet av ledarskap och komplexa organisationer. Han har dessutom ett stort hjärta för utsatta människor. 

Det är Oscar Fredriksson som tidigare i år slutade som kommundirektör i Vansbro kommun och som de senaste åtta åren, fram till helt nyligen, satt med i svenska Röda Korsets styrelse.


Oscar Fredriksson kom först i kontakt med Human&heart när han var kommundirektör i Vansbro kommun och beställde en tjänst av bolaget.

– Jag upplevde i den situationen att det fanns ett stort behov av en extern utredning. Det var viktigt för mig att utredningen var helt objektiv och att vi som uppdragsgivare inte hade någon inblandning, säger Oscar Fredriksson och fortsätter;

– Jag var oerhört nöjd med Human&hearts arbete och upplevde att samtliga inblandade också tyckte att det hade gjorts på ett väldigt professionellt sätt. Att nu få möjlighet att jobba tillsammans med det här företaget känns fantastiskt stimulerande. Jag brinner verkligen för frågor som har sin grund i mer medmänsklighet i arbetslivet och ett mer tillitsbaserat arbetssätt. 

Oscar Fredriksson är 44 år och bor på Ekerö utanför Stockholm. Han har alltid haft ett brett intresse för samhällsfrågor och har förutom juristexamen också en fil.kand. i socialpsykologi samt en fil.kand. i filosofi med genusteoretisk inriktning.

– Vad kommer du att kunna bidra med till Human&heart och deras kunder?

– Jag kommer att kunna dra nytta av mina tidigare erfarenheter inom både privat och offentlig sektor och hur utmaningarna i komplexa organisationer indirekt kan påverka arbetsmiljön. Jag har ett stort hjärta för humanism och en övertygelse om att rättssäkra och objektiva utredningar bidrar till att hantera arbetsmiljöproblem på det mest effektiva sättet. Min entusiasm för det här uppdraget finns i både själ och hjärta.

Human&Hearts VD Andreas Pernhall gläds åt att företaget nu får ytterligare kompetens till en verksamhet som blir alltmer efterfrågad runt om i hela landet.

– Med Oscar Fredriksson i laget blir vi ännu starkare. Hans stora erfarenheter och kompetens tillsammans med hans medmänsklighet och hjärta för arbetsmiljöfrågor gör att vi välkomnar honom med öppna famnen, säger Andreas Pernhall.

Oscar Fredriksson kommer att jobba heltid som utredare för Human&heart och han utgår från Stockholm. Hans uppdrag inleds från och med den 1 november.

Tillväxtproffs blir ny styrelseordförande för Human&heart HR AB

Human&heart har fått en ny styrelseordförande. Det är Lena Westman från Falun med flera ledande befattningar i bagaget, med fokus på utbildning, både i Sverige och världen.
 

De senaste två åren har hon arbetat som VD inom Study Abroad, den ledande förmedlingen i Sverige för utlandsstudier och med ett stort kontaktnät i den internationella universitetsvärlden. 
 
Lena Westman var dessförinnan VD för Hagströmska Gymnasiet i Falun och hon har även varit verksam som affärsområdeschef för YrkesAkademin.
 
Under torsdagen tog hon över ordförandeklubban för det rikstäckande företaget Human&heart HR AB, som är Sverigeledande inom utredningar av kränkande särbehandling och andra misstänkta avvikelser inom arbetslivet.
 
– Det här är ju ett sådant viktigt bolag som förändrar förutsättningarna på arbetsmarknaden. De gör något på ett sätt som ingen har gjort förut. Människorna bakom bolaget är de absolut mest professionella som man kan möta på den här arenan, konstaterar Lena Westman och fortsätter;
 
– Det gör att jag känner mig så hedrad att bli tillfrågad över det här uppdraget och väldigt stolt. Och jävligt arbetssugen, säger hon med ett skratt.
 
Human&heart har vuxit snabbt och fått stort gensvar för sina verksamheter i hela landet. Och ambitionen är att växa i allt snabbare takt för att göra skillnad för ett mer medmänskligt arbetsliv, både innanför och utanför Sveriges gränser.
 
– Jag kommer att kunna bidra med erfarenheter utifrån den internationella arenan och möjliggöra för byggandet av ett 200 miljonersbolag. Det är fullt rimligt med tanke på den utveckling som det här bolaget har haft och inte minst har framför sig, säger Lena Westman. 
 
Human&hearts VD Andreas Pernhall gläds åt att Lena Westman har åtagit sig uppdraget som ny styrelseordförande i bolaget.
 
– Med Lena Westman som ordförande så får vi en oerhört viktig kraft som kan vara med och driva på utvecklingen för både företagets möjligheter att växa alltmer, liksom våra idéer och visioner om ett mer medmänskligt arbetsliv. Vi drivs av en vilja att göra stor skillnad för svenskt arbetsliv, säger Andreas Pernhall. 

En tidning utgiven av human&heart

Vi är med och skapar världens bästa arbetsplatser!
I vår tidning kan du läsa om Human&hearts arbete. Spännande redaktionella artiklar om flera intressanta kunduppdrag, du möter en chef som utretts och mer information om företagets samarbete med olika aktörer. Tidningen är producerad av Roxx Media i Vimmerby.

Om du vill ha en eller flera tidningar skickade till dig och ditt företag/organisation, skicka en beställning till info@humanheart.se . LÄS TIDNINGEN HÄR. Du hittar den även HÄR.

HR DAGARNA 2019

Kom och hälsa på oss på HR DAGARNA 2019!
Vi kommer att vara på plats i vår monter på Cirkus, Stockolm den 8-9 oktober! Hoppas vi ses där!

Mer info om HR dagarna hittar du här.  

human&heart´s Inger Klangebo Gästar Proleadpodden


TEMA I PROLEADPODDEN:
UPPÅTGÅENDE MOBBNING


För första gången berättar Inger Klangebo sin gripande berättelse om hur hon som hög förvaltningschef inom Falu kommun blev mobbad, utestängd och uthängd i media utan att kunna försvara sig. Och hur nära det var att hon skulle hamna i ett hemmasittande, men ändå hittade en väg ut. Oerhört gripande och viktigt avsnitt! Lyssna! Sprid! Det här är ett tema vi måste prata mycket mer om! // Jan Blomström

Human&heart rekryterar Cecilia Werme  
till nyckelroll inom koncernen!

Cecilia är utbildad beteendevetare som tidigare har arbetat som chef och ledare i den privata sektorn.
Hon har arbetat med omställning, rehabilitering och rekrytering och har gedigen erfarenhet av förändringsledning.

Cecilia kommer arbeta med marknad och med försäljning av Human&hearts tjänster. Initialt kommer stort fokus ligga på att utveckla det nya företaget Heart for Hire som arbetar med kompetensförsörjning. Men Cecilia kommer också få en nyckelroll i våra viktiga key accountuppdrag och med nykundsbearbetning över hela landet.


Läs hela pressmeddelandet här.

”kränkande särbehandling - rättssäker utredningsmetodik i arbetslivet”.

Om några månader släpper Studentlitteratur boken ”kränkande särbehandling - rättssäker utredningsmetodik i arbetslivet”. Den är skriven av Richard Mårtensson på Human&heart och advokat Cecilia Malm på advokatfirman Glimstedt Dalarna.

HuMAN&HEARTS Richard Mårtensson, en av tre finalister till årets HR-profil utsedd av Sveriges HR Förening.

Human&heart är så stolta att Richard Mårtensson är en av tre finalister till årets HR-profil. Förra året vann Petter Stordalen! Richard sätter alltid laget framför jaget och det gör han även i denna nominering, men vi som ingår i laget känner hans driv, tro på människor och utveckling och inte minst en outstanding etisk kompass. Han lever som han lär och i sällskap ned honom uträttar vi storverk. LÄS MER HÄR.

Skapa lönsamhet genom att förebygga mobbning! frukostseminarium, Göteborg 9/4 och Stockholm 10/4.

Kostnaderna för mobbning och kränkande särbehandling i arbetslivet är enorma, både sett till pengar och mänskligt lidande.

Trygga och robusta organisationer är en grogrund för lönsamhet och för välmående och motiverade medarbetare. Det finns tydliga ekonomiska vinster att hämta genom att förebygga mobbning och kränkande särbehandling. Samtidigt får du dina medarbetare att trivas och utvecklas i sina jobb.

Mobbning och kränkande särbehandling är ett av de allra största problemen i arbetslivet.
Samhällskostnaden bedöms vara hela 30-70 miljarder per år i form av bland annat produktionsbortfall och sjukskrivningar. Därutöver finns en oerhört stor mänsklig kostnad. En statlig rapport från 1999 visar att mellan 100-300 personer tar sitt liv varje år på grund av mobbning på arbetsplatsen.

Under seminariet kommer Richard att visa hur du kan förebygga och hantera mobbning och kränkande särbehandling på ett sätt som medför en positiv förändring för både verksamheten och för alla inblandade personer. Richard använder sig av evidensbaserade metoder som uppfyller internationell rättspraxis. Den metod som presenteras specifikt har av Richard m.fl. vidareutvecklats för att fungera i det svenska arbetslivet utifrån juridiska krav på sannolikhetsövervikt, objektivitet, saklighet och rättssäkerhet för såväl den som anklagar någon som för den som blir anklagad. Seminariet fokuserar på förebyggande arbete, utredande arbete och efterarbete och vänder sig till alla som jobbar inom HR, samt chefer, fackliga representanter och skyddsombud.

JULKLAPP som gör nytta!

I år har Human&heart valt att ge en julklapp som gör nytta.
Vi ger ett bidrag till Insamlingsstiftelsen för muskeldystrofiforskning. Stiftelsens ändamål är att stödja forskning och sprida information om Duchennes- och Beckers muskeldystrofi.
 

Med det vill vi önska en riktigt God Jul och Gott Nytt Medmänskligare År!

Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB & Human&heart HR AB samarbetar i kvalificerade utredningar i arbetslivet

Kränkande särbehandling och sexuella trakasserier är uppmärksammade områden i arbetslivet. Behovet av kvalificerat stöd i utredningar rörande dessa frågor är centralt för arbetsgivare. Human&heart och Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB har samarbetat i flera ärenden under 2018 och biträtt arbetsgivare över hela landet i utredningar av misstänkta fall av både kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Båda firmorna ser behovet av såväl juridisk som beteendevetenskaplig och personalorganisationskompetens i den här typen av utredningar. Därav utvecklar företagen tillsammans arbetet i en utredningsmetodik som ställer krav på högre grad av rättssäkerhet, förutsägbarhet och objektivitet i den här typen av utredningar. Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB utför inom ramen för Human&hearts uppdrag s.k. second opinions på Human&hearts utredningar där företagets metodik och bedömningar granskas och kvalitetssäkras av advokatfirman. Därutöver kan Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB utföra juridiska bedömningar i de fall kunden önskar ansvarsutredningar inom ramen för Human&hearts utredningsuppdrag.

-  Vi är glada över att samarbeta med Glimstedt Dalarna AB. Deras kompetens kompletterar vår och vi får en unik tjänst som ger våra klienter/kunder en heltäckande utredning som skapar underlag för att skapa en god och positiv arbetsmiljö utifrån rättssäkra grundprinciper, säger Andreas Pernhall, VD för Human&heart.
-  Jag stöter ofta på den här typen av problem i mitt arbete som arbetsrättsjurist, men har upplevt en brist i hur de här situationerna hanteras av arbetsgivare. Vi välkomnar därför Human&hearts arbetsmetodik som innebär en mer rättssäker och kvalitetssäkrad process för den här typen av frågor, säger Cecilia Malm, advokat och VD för Glimstedt Dalarna AB.

För mer information:
Andreas Pernhall, Human&heart HR AB, tel 070-302 48 89
Cecilia Malm, advokat/VD Glimstedt Dalarna AB, tel 070-535 57 93

RIchard gästade proledpodden under Hr-Dagarna 2018

"Här lyssnar du på talare, vinnare och gäster som vi fångar upp direkt på plats under HR-dagaran 9-10:e oktober 2018. Ett samarbete mellan Sverige HR-förening och Proleadpodden. Korta avsnitt som fångar upp temat på deras pass och hur det bidrar till att ta HR-branschen mot sin framtida roll. Som vanligt är det affärspsykolog Jan Blomström som möter gästerna, men har här förstärkning av Richard Mårtensson från Human&Heart HR. Välkommen till några riktigt inspirerande avsnitt!" 

Länk till avsnitten finns under "PRESS" 
 

Livepodd på hr-dagarna, 9-10 oktober

Richard Mårtensson kommer tillsammans med Jan Blomström att göra en podd utöver det vanliga på Sveriges största HR-event på HR-dagarna. Läs mer här och här.

TV-känd präst börjar jobba hos Human&heart!

Human&heart ser Pernillas kompetens som en viktig komponent i den utvecklingsmodell som Human&heart arbetar med. Human&heart strävar efter att vara ledande i att jobba med att förebygga osunda beteenden och arbetsplatser, utreda när fel uppstår och med Pernillas kompetens nu också kommer till bolaget kan vi erbjuda fullt stöd med att hantera efterarbetet av konflikter, kränkningar och sexuella trakasserier på arbetet.
 
Pernilla Håkansdotter har tidigare arbetat som kyrkoherde och utlandschef inom svenska kyrkan. Hon har också chefserfarenhet från kommunal verksamhet och har en teologi kandidat från Lunds universitet. Därutöver har hon genomgått en mängd andra utbildningar, såväl inom ledarskap som inom andra akademiska fält. Pernilla är känd från programserien Morgans Mission 2 där hon medverkade med sin dåvarande arbetsplats Klippan Pastorat. Pernilla kommer att arbeta delvis på Human&heart på uppdrag som handlar om medling och försoning på arbetsplatser, krisstöd samt chefs- och medarbetarutveckling.

Pernilla presenterar sig själv så här; 
Jag möter människor i ögonhöjd och med nyfikenhet och i tro på att alla har något att bidra med.  Jag tycker om att fylla tiden med innehåll och har gärna mycket att göra. Driver gärna förändringsprocesser, har lätt för att se nya former och arbetssätt. Jag bidrar hemskt gärna med idéer och ser laget före jaget. Arbetar prestigelöst och ser att vi tillsammans tar oss i mål. Dock har jag förmågan att ta steget fram, fatta beslut och inte väja för konflikter. Jag tror på alla människors rätt till en god arbetsmiljö och att det är ledarens uppgift att se till att förutsättningar för detta finns.
 
Andreas Pernhall, VD i Human&heart kommenterar bolagets rekrytering:
Pernilla är varmt välkommen till oss. Hennes kompetens kompletterar de kompetenser vi har idag och hon står för de värderingar som Human&heart vilar på. Vi är stolta över att kunna presentera en sådan unik kompetens i vårt team.
 
För mer information;
Andreas Pernhall
Tel: 070-302 48 89
Mail: andreas@humanheart.se

Human&heart tecknar avtal med Sandvik Coromant

Starten på ett längre och spännande samarbete mellan Human&heart och Sandvik Coromant.

”Magnus Söderströmpriset 2018 går till Richard Mårtensson – Sveriges finaste HR-pris!”

- Jag är verkligen mållös. Magnus Söderström är den största inom HR- och ledarskapsområdet i Sverige och priset som delas ut i hans minne är det finaste man kan få i det här landet. Jag är så stolt över att vi får det här priset. Med vi menar jag en mängd personer som tillsammans har ställt sig på barrikaderna för ett medmänskligare arbetsliv. Vi ser en framtid där våra barn gör revolution mot usla system och uselt ledarskap och i den här världen kommer de organisationer som har koll på sin etiska kompass och leder med sina hjärtan vara de stora vinnarna. Framtiden är medmänsklig. Det är utifrån den framtidstron som vi tillsammans lyckas.
 

Prispengarna går till barndiabetesfonden, varför?
- Jag har kämpat i många år för att min dotter Fiona, och alla andra barn i världen som är svårt sjuka i typ 1 diabetes, ska kunna få ett bättre liv. Typ 1 diabetes är en livslång och mycket svår sjukdom som ger dödliga komplikationer. Många dör i förtid och de allra flesta drabbas av någon allvarlig följdsjukdom. De här barnen och deras livsvillkor blir lätt bortglömda i samhället. Ingen vet varför man får sjukdomen och ingen vet hur den kan botas. Det enda som kan hjälpa är mer pengar till forskningen. Det är ett självklart val för mig att mina prispengar tillfaller barndiabetesfonden.
 

Vad kommer du göra nu?
- Vi har ett litet företag som jobbar för att tillsammans bidra till ett medmänskligare arbetsliv. Vi kommer tillsammans fortsätta att missionera om vår framtidstro till svenska företag och offentliga organisationer.

Länk till artikeln hittar du här.

Human&heart's interimskonsulter - bara till låns ..

Vill du dela Human&hearts syn på medmänsklighet?
Dela med oss genom våra interimskonsulter!


Human&heart erbjuder interimslösningar upp till 1 år på hel eller deltid.
Vi kan idag erbjuda dig chefer och medarbetare på alla nivåer.
Våra konsulter är Topmanagementchefer med internationell erfarenhet, VD:ar, personalchefer, produktionschef beteendevetare, rekryterare, kbt-terapeut, rehabiliteringsexpert, konfliktlösare, hälsocoach, junior hr-konsult, psykolog och präst med otroliga chefserfarenheter.
Du som samarbetar med någon av våra konsulter kommer snabbt inse hur lätt det är att göra rätt val tillsammans med Human&heart HR AB.

Som kund garanterar vi dig att:
Våra ambitioner alltid är att vi jobbar med personer som ställer upp på att, oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck, religion/annan trosuppfattning eller funktionsnedsättning, alla människor bidrar till ett medmänskligare arbetsliv.
Human&heart HR AB alltid söker efter kompetenta, modiga, ödmjuka, mänskliga personer som vill bidra på djupet till ett medmänskligare liv och arbetsliv!

Välkommen att höra av dig till vår VD Andreas Pernhall!
Tel: 070-302 48 89
Mail: andreas@humanheart.se

Vi vet inte vem vi söker
men vi söker Dig som älskar framtiden!

Vi söker Dig som vill vara lycklig och bidra till ett bättre arbetsliv.
Dig som vill bli en av oss. På riktigt.


Men först, innan vi förklarar mer måste vi berätta om vår mission. Vi tror på människan. Vi tror att alla kan och vill utvecklas. Vi tror att ledare är de som med kärlek inspirerar människor att utmana sig själva, sin organisation och sina tankemönster. Vi tror att organisatorisk framgång skapas först när vi har kontroll på vår etiska kompass, när vi leder med omtanke och när vi är professionella i vår yrkesutövning. Det i särklass viktigaste i allt ledar- och medarbetarskap är omtanken. Omtanke om de vi arbetar för, om våra kunder, om våra medborgare men också omtanken om varandra. När vi bryr oss om varandra lockar vi fram det bästa i oss själva och vi inspirerar andra att göra detsamma. Vi blir ett team som tillsammans överträffar organisationens mål. Vi lyckas och vi utvecklas både i våra yrkesroller och i våra privata liv. Det är dags att begrava New Public Management. Det är dags att göra hållbara affärer på riktigt. Hållbarhet där potentialen hos alla kommer till nytta. Vi hjälper individer som vill lyckas bättre, både i sin yrkesutövning men också att bli en bättre människa. Vi hjälper organisationer att bli framgångsrika. Vi heter Human & Heart eftersom att det är människan och hjärtat som är det viktiga. Vi misslyckas och vi lyckas. Tillsammans. Alla våra affärer skall präglas av etik och omtanke om våra kunder. Vi vill göra organisationer framgångsrika och vi vill att dem har inspirerade, lyckliga och trygga medarbetare. Det är de elementen som vi är experter på att skapa förutsättningar för.

Vi startade vår resa hösten 2017. Vi vet att vi är nytänkande, kompetenta och extremt erfarna men framför allt vet vi att vi är människor som bryr oss om andra. Vi vill att också du som jobbar hos oss ska ha den inställningen. När du jobbar hos oss jobbar du med oss. Alla på Human&heart är lika viktiga och lika bra. Fast på olika vis. Vår dröm är att växa, men inte för växandets skull, utan för att vi är säkra på att våra idéer är bra för människorna och för organisationerna. Vi tror på hållbara affärer. På riktigt. Du kanske är ung, kanske är småbarnsförälder eller kanske har 3 dagar kvar till pension. Vet du? Vi bryr oss inte ett dugg om ditt kön, din ålder, var du är född, om din pappa är miljonär eller om din brorsa sitter i fängelse. Det som är intressant för oss är vad du vill, kan och vem du är. Vi vill ha schyssta, trygga medarbetare som älskar att få andra människor att växa. Vi vill att du ska tycka det är kul att hänga och umgås med oss. Hjärta och hjärna är det vi kräver. Kärlek och omtanke är det vi ger. Välkommen till Human&heart, skicka in din intresseanmälan idag. Underbara framtid!

Vad ska du göra hos oss? 
Vi vänder på frågan. Vad vill du göra hos oss? Titta in på vår hemsida och berätta vilket område du kommer briljera i eller vad vi bör göra som vi inte gör idag.

Vart skickar jag min ansökan? 
Till andreas@humanheart.se

Men vilka är kraven på mig? 
Vi har följande minimikrav. Du är; 
- Människa 
- Modig
- Inspirerande 
- Klok
- Etisk 
- Duktig på att sälja

Meriterande krav är; 
- Någon frän utbildning som du bevisar att vi behöver. Du måste kunna övertyga oss om att utbildningen är viktig för vår framgång.

Human&heart tecknar avtal med Säviks behandlingshem

Human&heart tecknar ett heltäckande HR-avtal med Säviks behandlingshem i Säter.
Sävik behandlingshem har sedan starten 1994 inriktat sig på behandling av män med beroendeproblem och nära sammankopplade sjukdomar, främst psykiska- och neuropsykiatriska problem. Deras behandlingsområden innefattar bl a beroende, aggressivitet och antisocialt beteende.

Human&heart kommer från den 1 mars 2018 leverera HR-konsulttjänst, coachningstjänster och hantera all rekrytering som bolaget väljer att anlita extern hjälp för.

- Vi är självklart glada för att Sävik Behandlingshem väljer Human&heart. Vi har haft positiva samtal med ledningen för Sävik och de utför otroligt viktiga tjänster för samhället och individer i kris. Vi ser det här som ett långsiktigt samarbete, säger Andreas Pernhall, VD för Human&heart.

Human&heart tecknar avtal med Scania AB

Human&heart är anlitade av Scania AB för att utbilda i hur man hanterar mobbning, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Utbildning kommer genomföras på deras huvudkontor i flera omgångar. 
- Det är fantastiskt inspirerande att få möjlighet att leverera så här viktiga tjänster till ett av Sveriges mest välrenommerade företag, säger Andreas Pernhall, VD i en kommentar.

Human&heart träffar samarbetsavtal med Stegeholmshälsan AB i Västervik.

Human&heart träffar samarbetsavtal med Stegeholmshälsan AB i Västervik.
- Det känns inspirerande att inleda ett långsiktigt samarbete med Stegeholmshälsan. Vi känner mycket för Västervik som plats och för människorna som lever i kommunen. Vår kompetens utifrån ett starkt oberoende och vårt fokus på rättssäkerhet har gett oss uppdraget. Varje företag som anlitar oss garanteras alltid opartiskt och professionellt arbete vilket är grunden i den här branchen, säger Richard Mårtensson, delägare och senior rådgivare i Human&heart.

Avtalet är på 2 år och innebär att Human&heart exklusivt kommer utföra utredningar och utbildningar inom kränkande särbehandling, mobbning, sexuella trakasserier och etiskt ledarskap för Stegeholmshälsan och deras kunder. Stegeholmshälsan är en privat företagshälsovård som ägs av ett antal företag i Västervik. På bilden syns Martin Nilsson, VD för Stegeholmshälsan AB och Richard Mårtensson, Human&heart HR AB.

Nytt grepp

"Vi kan stolt presentera vår policy för oberoende och opartiskhet.
När du anlitar Human&heart för svåra utredningar tar vi oss uppdraget med yttersta formen av omsorg. Läs vår policy. Vi kommer inom kort presentera den oberoende kommittén.”

På gång ...