OM OSS

Vår mission

Vi tror på människan. Vi tror att alla kan och vill utvecklas. Vi tror att ledare är de som med kärlek inspirerar människor att utmana sig själva, sin organisation och sina tankemönster. Vi tror att organisatorisk framgång skapas först när vi har kontroll på vår etiska kompass, när vi leder med omtanke och när vi är professionella i vår yrkesutövning. Det i särklass viktigaste i allt ledar- och medarbetarskap är omtanken. Omtanke om de vi arbetar för, om våra kunder, om våra medborgare men också omtanken om varandra. När vi bryr oss om varandra lockar vi fram det bästa i oss själva och vi inspirerar andra att göra detsamma. Vi blir ett team som tillsammans överträffar organisationens mål. Vi lyckas och vi utvecklas både i våra yrkesroller och i våra privata liv. Det är dags att begrava New Public Management. Det är dags att göra hållbara affärer på riktigt. Hållbarhet där potentialen hos alla kommer till nytta. Vi hjälper dig som vill lyckas bättre, både i din yrkesutövning men också att bli en bättre människa. Vi heter Human & Heart eftersom att det är människan och hjärtat som är det viktiga. Vi misslyckas och vi lyckas. Tillsammans. Alla våra affärer skall präglas av etik och omtanke om våra kunder. Vi vill göra dig framgångsrik och vi vill att Du har inspirerade, lyckliga och trygga medarbetare. Det är de elementen som vi är experter på att skapa förutsättningar för.

Vilka är vi ?

Vi som grundat Human&Heart är fast övertygade i våra värderingar och kärnvärden. De har sammansvetsat oss och fått oss att välja varandra i vårt företag. Vem du än träffar av oss eller våra samarbetspartners så är det människor som delar våra värderingar. Vi gör aldrig avkall på vad vi tror på, vilka vi är eller vad vi vill.

VÅR VISION

"Vi vill göra världen och
arbetslivet medmänskligare"

Richard Mårtensson

Richards fokus är strategisk HR, ledarskap, utredning och inspiration.
Richard har lång erfarenhet av kvalificerade utredningar inom arbetsmiljö,
kränkande särbehandling och misskötsamhet.

Richard är fil.mag i pedagogik inom ramen för programmet för personalvetenskap vid
Linköpings universitet och
 certifierad i den norska utredningsmodellen ”faktaundersökelse”
för utredningar av kränkande särbehandling och mobbning.

richard@humanheart.se

+46707792095

Inger Klangebo

Ingers fokus är kvalificierade utredningar, konflikthantering, ledarskap och coaching.
Inger har lång erfarenhet av förändringsledning, att utveckla och handleda chefer
och medarbetargrupper.

Inger är socionom från Stockholms universitet, certifierad handledare/coach och har genomfört utredningar om kränkande särbehandlingar och mobbning.

inger@humanheart.se

+46705717020

Andreas Pernhall

Andreas fokus är kompetensbaserad rekrytering, kommunikation & marknad.
Andreas har lång erfarenhet som rekryteringskonsult inom olika brancher och 
som projektledare på arbetsplatser med problem gällande kompetensförsörjning.

Andreas har studerat sociologi och statsvetenskap och har lång erfarenhet
inom lagsport som elitspelare, landslagsspelare och sportchef.

andreas@humanheart.se

+46703024889

Erik Arnberg

Eriks fokus är rehabilitering, omställning och kvalificerat stöd till chefer och medarbetare.

erik@humanheart.se

+46705860478

Berndt Bergström

Berndts fokus är kvalificerade utredningar inom bland annat sexuella trakasserier och kränkande särbehandling i arbetslivet.

berndt@humanheart.se

+46702123124

Pernilla Håkansdotter Olsson

Pernillas fokus är uppdrag inom medling, coachning, grupp- och ledarutveckling mm under kortare eller längre tid. Pernilla har en bred erfarenhet av att möta människor i kris och har en särskilt god förmåga att bygga fungerande arbetslag. Vi kan också förmedla Pernilla för  interimsuppdrag som chef.

pernilla@humanheart.se

+46793360035

Karin ENGSTRÖM

Karins fokus är kvalificerade utredningar inom bland annat sexuella trakasserier och kränkande särbehandling i arbetslivet. 

Karin@humanheart.se

+46705245606

+46793360035

helena lundqvist

Helenas fokus är Senior rekryterare, workshopsledare och relationsbyggare.

Helena har alltid fokus på affärer och vill gärna skapa bättre arbetsmiljöer och bidra till välmående organisationer och medarbetare. Helena motiveras extra mycket av att arbeta i högt tempo och träffa glada och drivna människor. Hon ger av sin energi så att andra motiveras.

helena@humanheart.se

+46707440018