OM OSS

Vår mission

Vi tror på människan. Vi tror att alla kan och vill utvecklas. Vi tror att ledare är de som med kärlek inspirerar människor att utmana sig själva, sin organisation och sina tankemönster. Vi tror att organisatorisk framgång skapas först när vi har kontroll på vår etiska kompass, när vi leder med omtanke och när vi är professionella i vår yrkesutövning. Det i särklass viktigaste i allt ledar- och medarbetarskap är omtanken. Omtanke om de vi arbetar för, om våra kunder, om våra medborgare men också omtanken om varandra. När vi bryr oss om varandra lockar vi fram det bästa i oss själva och vi inspirerar andra att göra detsamma. Vi blir ett team som tillsammans överträffar organisationens mål. Vi lyckas och vi utvecklas både i våra yrkesroller och i våra privata liv. Det är dags att begrava New Public Management. Det är dags att göra hållbara affärer på riktigt. Hållbarhet där potentialen hos alla kommer till nytta. Vi hjälper dig som vill lyckas bättre, både i din yrkesutövning men också att bli en bättre människa. Vi heter Human&heart eftersom att det är människan och hjärtat som är det viktiga. Vi misslyckas och vi lyckas. Tillsammans. Alla våra affärer skall präglas av etik och omtanke om våra kunder. Vi vill göra dig framgångsrik och vi vill att Du har inspirerade, lyckliga och trygga medarbetare. Det är de elementen som vi är experter på att skapa förutsättningar för.

Vilka är vi ?

Vi som grundat Human&heart är fast övertygade i våra värderingar och kärnvärden. De har sammansvetsat oss och fått oss att välja varandra i vårt företag. Vem du än träffar av oss eller våra samarbetspartners så är det människor som delar våra värderingar. Vi gör aldrig avkall på vad vi tror på, vilka vi är eller vad vi vill.

VÅR VISION

"Vi vill göra världen och
arbetslivet medmänskligare"

Andreas Pernhall,
VD & DElägare

Andreas är VD för Human&herart HR AB.

Andreas har lång erfarenhet som rekryteringskonsult inom olika brancher och 
som projektledare på arbetsplatser med problem gällande kompetensförsörjning.

Andreas har studerat sociologi och statsvetenskap och har lång erfarenhet
inom lagsport som elitspelare, landslagsspelare och sportchef.

 

andreas@humanheart.se

+46703024889

Inger Klangebo,
seniorkonsult & DElägare

Ingers fokus är kvalificierade utredningar, konflikthantering, ledarskap och coaching.
Inger har lång erfarenhet av förändringsledning, att utveckla och handleda chefer
och medarbetargrupper.

Inger är socionom från Stockholms universitet, certifierad handledare/coach och har genomfört utredningar om kränkande särbehandlingar och mobbning.

inger@humanheart.se

+46705717020

Richard Mårtensson,
seniorkonsult & DElägare

Richards fokus är strategisk HR, ledarskap, utredning och inspiration.
Richard har lång erfarenhet av kvalificerade utredningar inom arbetsmiljö,
kränkande särbehandling och misskötsamhet.

Richard är fil.mag i pedagogik inom ramen för programmet för personalvetenskap vid
Linköpings universitet och
 certifierad i den norska utredningsmodellen ”faktaundersökelse”
för utredningar av kränkande särbehandling och mobbning.

richard@humanheart.se

+46707792095

Erik Arnberg,
seniorkonsult

Erik är seniorkonsult med fokus på rehabilitering, omställning och kvalificerat stöd till chefer och medarbetare.

erik@humanheart.se

+46705860478

Berndt Bergström,
seniorkonsult

Berndts fokus är kvalificerade utredningar inom bland annat sexuella trakasserier och kränkande särbehandling i arbetslivet.

berndt@humanheart.se

+46702123124

elsie andersson,
seniorkonsult

Elsie är senior utredare med särskild kompetens inom utredningar som rör misstänkta brott i anställningen samt trakasserier. 

elsie@humanheart.se

+46706987876

Karin ENGSTRÖM,
seniorkonsult

Karin är seniorkonsult med fokus på kvalificerade utredningar inom bland annat sexuella trakasserier och kränkande särbehandling i arbetslivet. 

Karin@humanheart.se

+46705245606

Linda Pernhall,
seniorkonsult

Linda är seniorkonsult och utredare.

Linda arbetar främst med utredningar rörande kränkande särbehandling och trakasserier men även med bredare kartläggningar och utbildnings/medlingsuppdrag.

linda@humanheart.se

+46702079120

Andreas Sjöberg,
seniorkonsult

Andreas är seniorkonsult och utredare. Han arbetar inom ett brett spektrum av utredningar i arbetslivet såsom kränkande särbehandling, trakasserier och misstänkta oegentligheter.

Andreas arbetar också med utbildningar och medling. ​

Andreas.Sjoberg@humanheart.se

+46705285620

Lennart Hansson Böe,
seniorkonsult

Lennart är seniorkonsult och utredare.

Han arbetar inom ett brett spektrum av utredningar i arbetslivet såsom kränkande särbehandling,
trakasserier och misstänkta oegentligheter.

Lennart arbetar också som interimskonsult exempelvis i rollen som förhandlingsdirektör. ​

lennart@humanheart.se

+46725787164

Oscar Fredriksson,
seniorkonsult

Oscar är seniorkonsult och utredare. Oscar har en bakgrund som jurist och beteendevetare med mångårig erfarenhet av organisationsutveckling från offentlig- privat- och ideell sektor samt erfarenhet som myndighetschef och ledare i flera olika roller.  

oSCAR@humanheart.se

+46702001975