REFERENSER

Här kommer vi publicera omdömen från våra olika utbildningar och kunduppdrag.
Kolla in här med regelbundna mellanrum för att få de senaste betygen om våra engagemang.

"rättssäkert och professionellt"

Richard är djupt engagerad i ämnet och har också hanterat undersökningen på ett snabbt, rättssäkert och professionellt sätt.
Jag vill varmt rekommendera Richard för liknande uppdrag i framtiden”

 

- Monica Bergh, HR-chef Vimmerby kommun kommenterar en faktaundersökning genomförd av Richard Mårtensson.

"Starkt, viktigt, bra"

- "Bra, upplysande, man fick mycket att tänka på"
- "I stora hela bra, men kunde ibland vara ännu mer konkret,
   särskilt i övningarna."

- "Starkt, viktigt, bra."
- "Mycket bra med enda minuset att det lite för mycket skrapa på ytan.       Hade velat haft mer konkreta scenarion som man hade kunnat                   applicera på vårt jobb och konflikter."


Feedback från deltagarna i en inspirationsföreläsning,
SVT Malmö.

"Vi är nog inte lättaste publiken .."

"Richard är en inspirerande och kunnig person. Vi är nog inte lättaste publiken, vi som jobbar med kommunikation och pratar om känslor hela tiden. Men det klarade han bättre än de flesta konsulter. Budskapen var genomgående mycket bra och intressanta."

"Framför allt hade jag önskat att gruppuppgifterna handlat om fall ur historien, om Richards erfarenheter eller fiktiva fall. Så vi själva sedan kunde tänkt på bäring på vår egen arbetsplats."


"Richard har kraften, utstrålningen och erfarenheten."

-Petter Bragée, Programchef SVT Malmö

Sagt om metodicum utbildning ..

"Mycket bra föreläsare, lätta att lyssna på trots det svåra allvarliga ämnet. Fått med mig mycket konkret att arbeta med."

Lena Wikman, HR-specialist Infranord AB 

Sagt om Human&hearts konsulter:

Richard mårtensson

"Jag hade förmånen att jobba tillsammans med Rickard då jag var Varuhuschef på IKEA Gävle och Rickard var Personalchef. Under året vi jobbade tillsammans bidrog Rickard med sitt tydliga och inspirerande ledarskap, både direkt gentemot sina medarbetare inom HR-avdelningen samt indirekt mot övriga medarbetare i varuhuset.
Rickards passion för att jobba med människor och utveckla dem i kombination med viljan att ta ansvar för varuhusets övergripande mål gjorde honom till en stor tillgång för IKEA Gävle.
Hans främsta bidrag i varuhusets ledningsgrupp var hans strategiska förmåga vilket bland annat bidrog till att Rickard drev och skapade långsiktiga HR mål och visioner samt säkerställde att det skapades kortsiktiga handlingsplaner för att förflytta varuhuset och dess medarbetare närmare det långsiktiga målet.
Jag önskar Rickard stort lycka till med sina framtida utmaningar."


- Tomas Bolander, Sales Manager Common Store Planning IKEA Retail Services AB

"En professionell och modig ledare med lång erfarenhet och stor kunskap om HR och ledarskap. En visionär och en frisk fläkt som brinner för det moderna ledarskapet och evidensbaserade HR processer. En ledare som vågar ta ut svängarna och gå ditt ingen gått. Etik och omtanke är Richards plattform. Han är en trygg ledare med ett stort hjärta, 
som låter sina medarbetare utvecklas och växa. Jag kan varmt rekommendera honom"

 

- Marie Halldén, erfarenhet projektledare och HR-specialist

Inger klangebo

" Inger Klangebo har som min förvaltningschef under 18 månader funnits som ett bollplank där jag känt att hon alltid funnits där om jag behövde stöttning, det var lätt att få förtroende för Inger från första mötet, framför allt hennes sätt att leda verksamheten och hennes förståelse för de speciella svårigheter som alltid kan dyka upp när man arbetar i en HR-verksamhet. Att komma till en helt ny verksamhet som 64-åring och direkt känna sig delaktig inte bara i det dagliga arbetet utan också i utvecklingsarbetet kräver en ledningsfunktion som ser bortom hinder och har en positiv grundsyn på varje människa och det har Inger Klangebo."

- Erik Arneberg, erfaren HR-specialist 

Andreas pernhall

" Andreas är en lagspelare som jag haft förmånen att lära känna när jag var helt ny som HR-specialist på kommunen och han var samordnare på rekryteringen, Det är lätt att samarbeta med Andreas vilket behövs när man tillsammans skall försöka hitta det bästa alternativet för ett nytt jobb till en person som av olika anledningar inte kan vara kvar på sitt gamla arbete. Andreas är en person som tillför energi i en arbetsgrupp genom sitt sätt att lyssna och fånga upp essensen i vad som är viktigt, Vikten av att ha tillit inte bara till sina medarbetare utan också till de personer som vi arbetade med visade sig tydligt när Anders hade sin bild om personers förmåga. Andreas är en driven person med glimten i ögat samtidigt som han har en väldigt seriös och ambitiös sida som gör att det blir verkstad i det dagliga arbetet."

- Erik Arneberg, erfaren HR-specialist 

"Jag har anlitat Richard Mårtensson som föreläsare vid flera tillfällen eftersom jag vet att han är en uppskattad talare och oerhört kunnig inom sitt område.
Richard har förmågan att på ett uppskattat, lättsamt och engagerande sätt förmedla viktiga och känsliga budskap. Det i kombination med en gedigen erfarenhet som chef, djup kunskap inom HR och dessutom vara en av Sveriges främsta experter inom mobbning och kränkande särbehandling har gjort valet enkelt för mig då jag vet att det blir bra."

-Magdalena Skogholt, Kompetensutvecklare Västervik framåt AB

Richard Mårtensson är en kompetent person som jag hade som HR-chef under 20 månader, det som främst kännetecknar Richard för mig är att han i sitt ledarskap låter medarbetarna utvecklas, han ger självförtroende till de han samarbetar med, kan se lösningar där andra ser hinder och framför allt vågar ta okonventionella vägar till att nå resultat, Richard har också med sin tro på människors goda vilja och förmåga hittat lösningar på vägar där många andra inte skulle våga trampa.
Ledorden har varit empati, tillit och etik. Skillnaden mot många andra är att han också visar det i handling i sitt dagliga arbete.  Efter att i ett långt arbetsliv ha arbetat både som facklig representant på olika nivåer och som HR-specialist inom Stålbranschen och offentlig verksamhet vet jag att Richards HR och chefskompetens är unik och passar i en modern utvecklande verksamhet."

 

- Erik Arneberg, erfaren HR-specialist