REFERENSER

Här kommer vi publicera omdömen från våra olika utbildningar och kunduppdrag.
Kolla in här med regelbundna mellanrum för att få de senaste betygen om våra engagemang.

"rättssäkert och professionellt"

Richard är djupt engagerad i ämnet och har också hanterat undersökningen på ett snabbt, rättssäkert och professionellt sätt.
Jag vill varmt rekommendera Richard för liknande uppdrag i framtiden”

 

- Monica Bergh, HR-chef Vimmerby kommun kommenterar en faktaundersökning genomförd av Richard Mårtensson.

"Starkt, viktigt, bra"

- "Bra, upplysande, man fick mycket att tänka på"
- "I stora hela bra, men kunde ibland vara ännu mer konkret,
   särskilt i övningarna."

- "Starkt, viktigt, bra."
- "Mycket bra med enda minuset att det lite för mycket skrapa på ytan.       Hade velat haft mer konkreta scenarion som man hade kunnat                   applicera på vårt jobb och konflikter."


Feedback från deltagarna i en inspirationsföreläsning,
SVT Malmö.

"Vi är nog inte lättaste publiken .."

"Richard är en inspirerande och kunnig person. Vi är nog inte lättaste publiken, vi som jobbar med kommunikation och pratar om känslor hela tiden. Men det klarade han bättre än de flesta konsulter. Budskapen var genomgående mycket bra och intressanta."

"Framför allt hade jag önskat att gruppuppgifterna handlat om fall ur historien, om Richards erfarenheter eller fiktiva fall. Så vi själva sedan kunde tänkt på bäring på vår egen arbetsplats."


"Richard har kraften, utstrålningen och erfarenheten."

-Petter Bragée, Programchef SVT Malmö

Sagt om metodicum utbildning ..

"Mycket bra föreläsare, lätta att lyssna på trots det svåra allvarliga ämnet. Fått med mig mycket konkret att arbeta med."

Lena Wikman, HR-specialist Infranord AB