SAMARBETSPARTNERS

Bloggen är en av Sveriges bästa och största och drivs av Annika Ahnlund. Richard Mårtensson är en regelbunden skribent på bloggen och föreläser också i Annikas olika seminarier.
 

Stefan blomberg

Stefan kommer via Human&heart kunna bokas för föreläsningar inom hans expertområde som är mobbning i arbetslivet, organisatorisk och social arbersmiljö och ledarskapsutbildningar. Stefan kommer också att anlitas för att handleda, stödja och granska Human&hearts utredare och utredningar. 

Moodeko är vår redovisningsbyrå men också vår samarbetspartners i utredningar som rör ekonomiska oegentligheter, avancerade revisioner och misstänkt korruption. Inom Moodeko Consulting finns konsulter med lång erfarenhet av avancerade revisioner.
 

Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB utför second opinions på utredningar som genomförs av Human&heart. Tillsammans med advokatfirman utför också Human&heart andra typer av avancerade utredningsuppdrag i arbetslivet.