_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TJÄNSTER

ARBETSMILJÖ

Vi sticker ut hakan och vågar påstå att vi är ledande i Sverige inom området arbetsmiljö. Vi kan stötta er i allt från att bygga upp ett tryggt system för att skapa goda arbetsmiljöer och hantera mobbning, sexuella trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling till att genomföra extern, opartisk utredning inspirerad av den norska metoden "faktaundersökelse".

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER:

 • Faktaundersökning 
 • Arbetsmiljökartläggningar
 • Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Konflikthantering
 • Utredning och införande av visselblåsarsystem

FÖRÄNDRING & UTVECKLING

Har ni rätt organisation i relation till uppdraget?
Med vår gedigna erfarenhet inom området kan vi utreda och föreslå förändringar i så väl organisation som arbetssätt för att nå det övergripande målen i er organisation. Vi har varit modiga och avstått förändring av organisation när det varit uppenbart att det är arbetssätt och kultur som behöver utvecklas och inte organisationen.  


EXEMPEL PÅ TJÄNSTER:

 • Utredning/kartläggning om organistationsförändring/orsaksanalys
 • Stötta projekt som handlar om att förändra/utveckla organisation
 • Genomföra analys för att kartlägga behov av HR-stöd
 • Uppföljning/utvärdering av förändrings/utvecklingsprojekt

TRÄNING

Omtanke, etik och professionalitet leder till framgång. Utifrån våra värderingar skapar vi utbildningar för ledningsgrupper, ledarprogram, talangprogram, exitprogram m.m. Vi erbjuder också inviduell coaching och handling. Vårt motto är att medmänsklighet ökar lönsamheten.

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER:

 • Individstöd i form av handledning/coachning
 • Etiskt ledarskap 
 • Praktiskt ledarstöd i chefens viktigaste arenor
 • Interaktiv utbildning för ledningsgrupper

TALANG & HEADHUNTING

Vår utgångspunkt är att alla människor har potential att utvecklas.
Vi vet att det är få organisationer som verkligen arbetar kompetensbaserat när det gäller rekrytering och utveckling. Vi kommer att ifrågasätta dig. Vi kommer inte ge oss innan du har förstått värdet av att arbeta kompetensbaserat på riktigt. Vi är intresserade av att din organisation ska bli framgångsrik. Våra urvalsmetoder bygger på bästa validiteten för att förutse hur en person kommer att prestera. 

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER:

 •  Kompetensbaserad rekrytering in-house
 •  Utveckla företagsanpassat TM-upplägg
 •  Perfect match

EXTERN HR

Många organisationer har inte HR-stöd samtidigt som dom har ett stort behov av det. Vi kan lösa den situationen genom att överta hela HR, allt från förhandling till utveckling och arbetsmiljö. 
Varför välja en när man kan få två? Våra interimslösningar innebär att du kan få dubbel kompetens genom att uppdraget fördelas mellan olika spetskompetenser utifrån ditt behov. 
 

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER:

 • Hela HR-avdelningen outsourcad
 • Interimsuppdrag som chef eller HR-specialist
 • HR-chef på deltid
 • Utredningar/second opinion

Bara till låns

”Human&heart samarbetar med några av landets ”one of the kind”. Kompetenta interimskonsulter med unik erfarenhet och stort hjärta som kan stötta individer och organisationer till framgång. Human&heart matchar konsult och uppdrag utifrån kompetens.
 

EXEMPEL PÅ INTERIMSKONSULTER:

 • Topp management internationell chef
 • Psykolog
 • kbt-terapeut
 • Präst
 • VD

Läs mer under → AKTUELLT

Spana in och ladda ner vår tjänstekatalog här: