_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TJÄNSTER

Utredningar i arbetslivet

Human&heart HR AB är ett av Sveriges ledande företag på att utreda kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet. Human&heart gör också andra typer av utredningar i arbetslivet. Allt från att utreda misskötsamhet i anställningen till misstänkta ekonomiska oegentligheter och/eller korruption samt allmänna kartläggningar. Genom våra samarbetspartners advokatfirman Glimstedt Dalarna AB och redovisningsbyrån Moodeko Consulting AB kan vi åta oss heltäckande utredningsuppdrag inom samtliga så gott som samtliga utredningsområden i arbetslivet.

Ofta åtar vi oss att genomföra utredningar direkt åt en beställande organisation. Men lika ofta agerar vi också underkonsult till något större etablerat företag.

Vi arbetar efter RUM – som står för Rättssäker utredningsmetodik för arbetslivet. Metodiken är framtagen av Human&hearts seniorkonsult Richard Mårtensson och advokat Cecilia Malm på advokatfirman Glimstedt Dalarna AB. Richard & Cecilia har skrivit en bok om utredningsmetodik beträffande kränkande särbehandling som ges ut av Studentlitteratur 2019. Boken har namnet Kränkande särbehandling – Rättssäker utredningsmetodik.

Human&hearts utredningar håller en hög kvalité och svarar inte enbart på utredningsfrågan utan också på vilka bakomliggande faktorer som bedöms ligga till grund för att problematiken har kunnat uppstå. Det är en unik metodik som förenar juridiska, ekonomiska och beteendevetenskapliga perspektiv inom ramen för en utredning – vilket ger klienten starka förutsättningar att inte bara lösa akuta frågeställningar utan också genom kvalificerade rekommendationer få hjälp med att förebygga att liknande problem ska kunna inträffa igen.

Vi levererar utredningsrapporter författade på svenska, engelska och tyska.

Utbildningar i arbetslivet

Human&heart arbetar i hög grad med att utbilda för arbetslivet. Vi har en egenutvecklad utbildningsplattform som bygger på vad vi benämner EOP-modellen. Det står för etik, omtanke och professionalitet och utgör bottenplattan för de utbildningar vi genomför.

Vi föreläser och utbildar. Vi är flitigt använda föreläsare och utbildare inom områden som handlar om att skapa etiska kulturer, förebygga kränkningar och trakasserier samt ledarskap. Vi utbildar också i beställarkompetens, rekrytering och ledarskap. Vi har inom detta område flera utbildare med lång erfarenhet som chefer och/eller specialister. Vi har också nära samarbete med flera etablerade forskare inom olika områden som mobbning, konflikthantering och ledarskap.

Vi genomför utbildningar och föreläsningar på svenska, engelska och tyska.

Kompetensförsörjning i arbetslivet

Human&heart genom dotterbolaget Heart for hire, genomför kompetensförsörjningsuppdrag.
Vi rekryterar och vi bemannar verksamheter. Vi vill vara förstavalet för de klienter som önskar kompetensförsörjning som bygger på omtanke, etik och kreativitet.

Vi rekryterar och bemannar främst inom tjänstesektorn. Vi har ett stort nätverk av specialister och chefer som kan hyras ut för interimsuppdrag.