Kontakta oss

Våra utredningar kännetecknas av trygghet, rättssäkerhet, evidens och professionalitet

Utredningar

Human&heart är specialiserade på att utreda alla typer av frågeställningar som rör arbetslivet. Exempelvis kan det röra misstänkta fall av korruption, tjänstefel eller trakasserier. Men det kan också handla om att belysa en organisationsmodell eller genomföra en verksamhetsanalys. Samtliga utredningar genomförs med den varumärkesskyddade utredningsmetodiken RUM® (Rättssäker utredningsmetodik för arbetslivet) som syftar till att säkerställa rättssäkerhet och trygghet för samtliga inblandade parter (metodikens tillämpbarhet på utredningar vid ex sexuella trakasserier).

Utredningarna genomförs obehindrat på svenska, engelska och tyska. Andra språk med stöd av tolktjänst är också möjligt. Utredningsmetodiken RUM® är publicerad i Myndigheten för arbetsmiljökunskaps riktlinje som beskriver hur organisationer bör utreda svåra arbetsmiljöproblem som ex kränkningar. Metodiken fungerar likväl för att utreda andra typer av överträdelser eller misskötsamhet i arbetslivet och grundelementen i metodiken lämpar sig väl för organisationsutredningar och verksamhetsanalyser.

Fokus arbetsmiljö

Utredningsmetodiken RUM® är publicerad i Myndigheten för arbetsmiljökunskaps riktlinje som är en riktlinje för hur organisationer bör utreda svåra arbetsmiljöproblem som ex kränkningar. Vi har ett tvärvetenskapligt utredningsteam med såväl nationell som internationell erfarenhet. Inom bolaget finns också forskarutbildad personal och vi bistår organisationer med rättssäkra och trygga utredningar och undersökningar i svåra arbetsmiljösituationer. Utredningsrapporterna innehåller alltid rekommendationer på avvägda och lämpliga insatser för att komma tillrätta med identifierade brister i arbetsmiljön.

Fokus kränkande särbehandling och trakasserier

Human&heart är ett av Sveriges ledande företag på att utreda kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Vi har under åren genomfört fler än 250 utredningar som har handlat om kränkande särbehandling och/eller trakasserier (inkl. sexuella trakasserier). För Human&heart är fokus att utredningen ska vara rättssäker och trygg både för den som upplever sig vara utsatt, för den som är föremål för anklagelserna som för organisationen som beställer utredningen.

Fokus andra oegentligheter i arbetslivet

Våra utredare har specialistkompetens i att utreda oegentligheter i arbetslivet, såväl nationellt som internationellt. Vår personalstyrka består idag av jurister, beteendevetare, tidigare poliser, statsvetare och ekonomer. Således har vi tillgång till både bred och djup kunskap. Vi samarbetar i många utredningar även med advokatfirman Glimstedt och med företagshälsovården. Vi levererar alltid trygga och rättssäkra utredningar. Utredningsfrågan kan handla om allt från korruption, stölder, industrispionage (överföring av Know-how) eller överträdelser mot annan nationell lagstiftning och/eller interna regelverk. 

Organisationsutredningar och verksamhetsanalyser

Human&hearts utredare har expertkunskaper och erfarenheter såväl i offentlig som privat sektor. Vanliga utredningsuppdrag handlar om att utreda vilken organisationsstruktur som är mest optimal eller om att analysera effektivitet och kvalitet i olika arbetssätt. 

Den här webbsidan använder sig av cookies för att fungera på bästa sätt.
Jag godkänner