Kontakta oss

Möt våra senaste rekryteringar

Publicerad: 26 Okt 2022

Vassare spets och bredare kompetens. Human&heart har lyckats värva en rejäl samling kvalificerade medarbetare som kommer att stärka upp tjänsteutbudet framöver. – Jag är extremt nöjd med alla nio rekryteringar, konstaterar Human&hearts vice vd Rikard Arenius.

 

Human&heart växer och blir fler. På kort tid har personalstyrkan utökats med flertalet jurister, personal- och beteendevetare, socionomer, en psykolog samt en polis.

– Bakgrunden till den här satsningen är tudelad. Delvis behövde vi ersätta tidigare medarbetare som valt att sluta, samtidigt som vi behövde bli starkare på juristsidan eftersom vår visselblåsartjänst Trust&heart fortsätter att växa, förklarar Rickard Arenius, vice vd och ansvarig för rekryteringar hos Human&heart.

Trots sparsam annonsering om de olika tjänsterna som nu har tillsatts, har inflödet av meriterade ansökningar varit stort. Åtskilliga sökande säger sig ha fått upp ögonen för Human&heart via tips från bekanta eller tidigare kollegor.

– Det är såklart oerhört glädjande. Många uppger att de har följt oss länge och attraherats av vår affärsidé och vårt sätt att driva företag. Flera av våra nya medarbetare har dessutom framhållit att de lockas av att få använda sin kompetens till något etiskt och meningsfullt.

Det låter som gynnsamma förhållanden för rekrytering?

– Så är det verkligen! Vi har till och med lyckats upprätta en lista med högt kvalificerade personer som gärna vill arbeta hos oss i framtiden – när tillfälle ges.

Hur påverkas Human&hearts tjänsteutbud av den här satsningen?

– Vi har bland annat anställt en kombinerad jurist/marknadsspecialist som stärker vår säljande kompetens inom digitala tjänster, säger Rickard Arenius och tillägger:

– Vi blir också starkare inom förebyggande utbildningar och initial bedömning vid visselblåsar-anmälningar. Dessa områden har vi kompetens inom sedan tidigare, men nu blir vi både bredare och spetsigare.

 

Lär känna våra nya medarbetare lite bättre!

 

Marika Sjögren, jurist

Presentera dig själv lite kort!

– Jag är 24 år och studerar rättsvetenskap med internationell inriktning, samt nationalekonomi, vid Örebro universitet. Jag har arbetat för Human&heart sedan sommaren 2022.

Hur förstärker just du Human&heart?

– Delvis genom min juridiska kompetens, men även på så sätt att jag har stor vana vid att möta olika typer av människor.

Vilka är dina mest utpräglade egenskaper?

– Jag är nyfiken, lugn och jag gillar struktur – det är väl lite typiskt för en jurist!

 

Christina Johansson, beteendevetare/utredare

Berätta för oss – vem är du?

– Jag är socionom i grunden och van vid att arbeta med människor i utsatta lägen, inom allt från behandlingsvård till skola och företagshälsovård. Arbetsmiljöfrågor är min grej, särskilt social och organisatorisk arbetsmiljö.

På vilket sätt kommer du att förstärka Human&heart?

– Genom att utreda och utbilda. Jag vill hjälpa arbetsgivare med att förebygga och främja ett väl fungerade arbetsliv.

Vilka skulle du säga är dina främsta egenskaper?

– Mitt engagemang, driv och min förmåga att skapa struktur. Jag är bra på att synliggöra gränser för vad vi kan göra – och vad arbetsgivaren bör och ska göra.

 

Annie Doverholt, personalvetare/utredare

Berätta lite om dig själv och hur du fick jobbet!

– Jag är personalvetare och kommer från rekryterings- och bemanningsbranschen. Jag har även arbetat som personalchef inom vården. Jag fick nys om tjänsten via en tidigare kollega som jag kontaktade på Linkedin.

Vilka är dina främsta egenskaper?

– Mitt driv och min förmåga att lösa problem och utmaningar på stående fot.

Och hur kommer de till nytta i ditt arbete som utredare hos Human&heart?

– Jag tror och hoppas att mitt driv och min nyfikenhet gynnar både mig själv och våra klienter, och gör mig till en riktigt skarp utredare.

 

Magnus Elg, jurist/marknadsspecialist

Vem är du, Magnus?

– Jag är jurist i grunden med erfarenhet från sälj och marknadsföring inom digitala tjänster. Jag började på Human&heart så sent som i mitten av oktober 2022.

Hur skulle du beskriva din upplevelse av Human&heart hittills?

– En stark affärsmodell, en intressant bransch och en härlig blandning av människor. Det finns ett tydligt uppdrag inom bolaget – vilket triggar och driver mig!

Vad går det uppdraget ut på?

– Att vidareutveckla och rikta den digitala visselblåsartjänsten Trust&heart till en bredare målgrupp, och mer specifikt till mindre bolag.

 

Leif Nilsson, jurist

Upplys oss – vem är Leif Nilsson?

– Jag är både socionom och jurist med lång erfarenhet av länsstyrelser och kommunal verksamhet. Under de senaste tio åren har jag arbetat som stadsjurist i Falun.

Vad kommer du att tillföra hos Human&heart?

– Jag värnar mycket om rättssäkerhet. Dessutom är empati väldigt viktigt för mig.

Vilka är dina främsta egenskaper?

– Jag är en god lyssnare med stor social kompetens som är van vid att förmedla diplomati mellan olika personer.

 

Tobias Carlgren, jurist

Hur skulle du vilja presentera dig själv?

– Jag är en 45 år gammal jurist som lämnar en tjänst som stadsjurist vid Skövde kommun för att börja hos Human&heart vid årsskiftet!

På vilket sätt förstärker du Human&heart?

– Min förhoppning är att kunna bidra med spets och erfarenhet inom exempelvis kommunala verksamheter och bolag.

Vilka är dina främsta egenskaper?

– Jag är bra på att lyssna och förstå, och jag är även analytiskt lagd när det kommer till att identifiera rättsliga frågor som kräver noggrannhet. I övrigt är jag en lugn och arbetsglad jurist.

 

Ulrika Jansson, polis/utredare

 Hjälp oss att lära känna dig lite bättre, Ulrika!

– Jag bor i Svärdsjö och har varit polis sedan 1988. Jag började på Human&heart i augusti 2022, efter många år inom polisen. Senast arbetade jag med fall rörande människohandel och prostitution.

Vilket blir ditt främsta bidrag till Human&heart?

– Jag är van vid att träffa människor i svåra situationer, både utsatta och de som utsätter.

Vilka andra egenskaper besitter du?

– Jag har lätt att få kontakt med människor, förmodligen eftersom jag är genuint nyfiken av mig.

 

Leif Hansson, förvaltningssocionom/senior expert

Vilka erfarenheter tar du med dig till Human&heart?

– Ledarskap från två olika världar: Halva yrkeslivet har jag tillbringat i kommunal regi, där jag sysslade mycket med ekonomi- och HR-frågor – och andra halvan har utspelat sig i olika chefsroller på fackförbundet Vision.

Vad tilltalar dig mest med Human&heart?

– Hela affärsidén; att få arbeta med frågor som rör kränkande särbehandling och visselblåsare.

Vad ser du mest fram emot med jobbet?

– Att få använda min seniora expertis till att skapa bättre och mänskligare arbetsmiljö.

 

 Keith Johansson, psykolog/utredare

Berätta lite kort om dig själv!

– Jag är legitimerad psykolog sedan 20 år tillbaka med erfarenheter av såväl individ-, grupp- och organisationsarbete inom företagshälsovården och Försvarsmakten. Mitt hjärta klappar lite extra för kopplingen mellan hälsa och arbetsmiljö.

Hur kommer du att förstärka Human&heart?

– Jag hoppas kunna bidra med den organisationspsykologiska aspekten samt mitt intresse för att utveckla tjänster. Konkret har jag stor vana av att genomföra arbetsmiljökartläggningar, utbildningar och utredningar av kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

Vilka skulle du säga är dina främsta egenskaper?

– Utveckling, lärande och förståelse är viktiga drivkrafter för mig – för att kunna ändra det vanemässiga och lära sig av misstag. Jag är tacksam över att ha kollegor och chefer som dagligen är rollmodeller för en arbetsmiljö kännetecknad av psykologisk trygghet.