Kontakta oss

Våra tjänster har inga gränser

Branscher

Kommuner och regioner

Human&heart har utfört fler än 150 utredningar med olika utredningsfrågor i kommuner och regioner. Därtill högspecialiserade utbildningar och interimslösningar. Flera av våra konsulter har erfarenhet från höga chefspositioner och/eller specialistfunktioner i såväl mindre som större kommuner och regioner.

Universitet och lärosäten
Att arbeta med utredningar inom universitet och lärosäten kräver såväl kompetens i sakområdet som en förståelse för den komplexitet som universitet och lärosäten innefattar. Human&heart har från start arbetat nära stora lärosäten i landet och har utfört fler än 40 utredningar inom svenska lärosäten.

Industrivärlden
Industrin har i decennier legat i framkant med den fysiska arbetsmiljön. De senare åren satsar många industriföretag också på den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. I detta arbete har många företag vänt sig till Human&heart för stöd i att bygga upp en etisk infrastruktur eller för att få stöd och hjälp med olika typer av utredningar, både arbetsmiljömässiga som compliance.

Globala företag
Globala företag behöver globala partners i frågor som rör utredningar och utbildningar. Vi har stöttat flera globala företag i deras policyarbete kring etik och vi har varit behjälpliga såväl med utredningar som med utbildning i utredningsmetodik för att deras globala Complianceteam inhouse ska kunna genomföra rättssäkra utredningar.

Svenska kyrkan och andra religiösa samfund 

Att förstå Svenska kyrkan är en förutsättning för att kunna bistå dess verksamheter med hjälp och stöd. Vi har stöttat många stift och församlingar med olika typer av insatser. Vi känner stor respekt för kyrkans arbete och är stolta leverantörer av viktiga tjänster. På samma sätt kan vi också erbjuda stöd för andra religiösa samfund. 

 

Den här webbsidan använder sig av cookies för att fungera på bästa sätt.
Jag godkänner