Kontakta oss

Trygga, rättssäkra, evidensbaserade och professionella utredningar

Utredningar i arbetslivet

Så genomför Human & heart utredningar i arbetslivet

Human & heart är specialiserade på att utreda alla typer av frågeställningar som rör arbetslivet. Exempelvis misstänkta fall av korruption, tjänstefel eller trakasserier. Det kan också handla om att belysa en organisationsmodell eller genomföra en verksamhetsanalys. Samtliga utredningar genomförs med den varumärkesskyddade utredningsmetodiken RUM® (Rättssäker utredningsmetodik för arbetslivet), som säkerställer rättssäkerhet och trygghet för samtliga inblandade parter. Här kan du läsa mer om metodikens tillämpbarhet på utredningar vid exempelvis sexuella trakasserier.

Våra utredningar genomförs obehindrat på svenska, engelska och tyska. Utredningar på andra språk, med stöd av tolktjänst, är också möjligt. Utredningsmetodiken RUM® är publicerad i Myndigheten för arbetsmiljökunskaps riktlinje, som beskriver hur organisationer bör utreda svåra arbetsmiljöproblem som exempelvis kränkningar. Metodiken fungerar likväl för att utreda andra typer av överträdelser eller misskötsamhet i arbetslivet. Grundelementen i metodiken lämpar sig väl för organisationsutredningar och verksamhetsanalyser.

Hur utreder vi brister i arbetsmiljö?

 • Human & heart har ett tvärvetenskapligt utredningsteam med såväl nationell som internationell erfarenhet.
 • Vi bistår organisationer med rättssäkra och trygga utredningar och undersökningar i svåra arbetsmiljösituationer.
 • Utredningsrapporterna innehåller alltid rekommendationer på avvägda och lämpliga insatser för att komma till rätta med identifierade brister i arbetsmiljön.

Hur utreder vi kränkande särbehandling och trakasserier?

 • Human & heart har under åren genomfört 800 utredningar med bland annat misstankar om kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, visselblåsar- och korruptionsutredningar, samt andra utom- och inomobligatoriska rättsutredningar. 
 • För oss är utredningens rättssäkerhet och trygghet viktig, både för den som upplever sig vara utsatt och för den som är föremål för anklagelserna.

Hur utreder vi andra oegentligheter i arbetslivet?

 • Våra utredare har specialistkompetens i att utreda alla typer av oegentligheter i arbetslivet, såväl nationellt som internationellt.
 • Vår personalstyrka består idag av jurister, beteendevetare, personalvetare, tidigare poliser, statsvetare och ekonomer. Således har vi tillgång till både bred och djup kunskap.
 • Vi samarbetar i många utredningar även med advokatfirman Glimstedt och med företagshälsovården.
 • Vi levererar alltid trygga och rättssäkra utredningar. Utredningsfrågan kan handla om allt från korruption, stölder, industrispionage (kunskapsöverföring, även kallat ”know-how”) eller överträdelser mot annan nationell lagstiftning och/eller interna regelverk.

Hur genomför vi organisationsutredningar och verksamhetsanalyser?

 • Våra utredare på Human & heart har expertkunskaper och erfarenheter från såväl offentlig som privat sektor.
 • Vanliga utredningsuppdrag kan handla om att utreda vilken organisationsstruktur som är optimal, eller om att analysera effektivitet och kvalitet i olika arbetssätt.