Kontakta oss

Fokus kränkande särbehandling och trakasserier

Human&heart är den ledande aktören i Sverige på att utreda kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Vi har under åren genomfört fler än 600 utredningar som har handlat om kränkande särbehandling och/eller trakasserier (inkl. sexuella trakasserier). För Human&heart är fokus att utredningen ska vara rättssäker och trygg både för den som upplever sig vara utsatt, för den som är föremål för anklagelserna som för organisationen som beställer utredningen.

Exempel på uppdrag 1 – kränkande särbehandling och trakasserier

En kommun har fått in flera anmälningar om kränkningar och trakasserier riktade från förtroendevalda politiker gentemot såväl medarbetare som chefer i kommunen. Human&heart erhåller uppdraget att utreda frågeställningarna och kommer till slutsatsen att kränkande särbehandling kunde anses föreligga i fyra händelser. Det kunde emellertid konstateras att det fanns en omfattande arbetsmiljöproblematik även i några av de händelser som inte bedömts som kränkande särbehandling eller trakasserier. Den avgörande faktorn som utredarna bedömde som bakomliggande orsak till de utredda händelserna var just bristen på förtroende och tillit, i första hand från ett antal förtroendevalda politiker gentemot tjänstemän. Det ska noteras att även tjänstemän påtalade bristande förtroende för förtroendevalda politiker. Det senare tog sig sannolikt uttryck i genom att flera av de händelser som utreddes inte kunde anses utgöra kränkning i arbetsmiljöföreskriftens objektiva mening, men individernas subjektiva upplevelser av att vara utsatta för kränkningar levde stark.

Avsaknad av tillit bedömdes skapa en grogrund för otrygghet, osäkerhet och konflikter mellan människor, vilket i sin tur hade resulterat i att människor subjektivt upplevt sig kränkta på sin arbetsplats. I flera avseenden bedömde också utredarna bedömt att medarbetare i objektiv mening har blivit utsatta för kränkningar. Efter utredningen fanns förutsättningar för den aktuella kommunen att kunna gå vidare och arbeta med den arbetsmiljöproblematik som blockerat samarbeten och öppenhet inom kommunen.

I arbetet med utredningen medverkade en personalvetare och en jurist/socialpsykolog samt en underkonsult i form av advokat från Glimstedt AB.

Exempel på uppdrag 2 – sexuella trakasserier

En organisation har fått in en anmälan om sexuella trakasserier från en medarbetare. Anklagelserna var mycket allvarliga och indikerade att den anmälande personen skulle kunna ha utsatts för en våldtäkt i strikt mening även om det var sexuella trakasserier som var föremål för utredningen. Den anmälda personen blev omedelbart avstängd från arbetet. Ärendet var inte polisanmält. Utredningen visade att anklagelserna var fabricerade. Utredarna kom till slutsatsen att det helt saknades grund för anmälan och att andra personliga motiv låg bakom anmälan.

I arbetet med utredningen medverkare en socionom, en tidigare polis med specialistkompetens inom sexualbrott och som Second opinion medverkade en jurist.