Kontakta oss

Rättssäkra utredningar av kränkningar och trakasserier i skolmiljö

Utredningar i skolmiljö

Barn och unga har rätt till en trygg skolmiljö. Därför har vi skapat en rättssäker utredningsmetodik just för den svenska skolan – för att underlätta för skolpersonal, rektorer och huvudmän att leva upp till lagens krav.

Mängder av barn och ungdomar utsätts för kränkningar och trakasserier varenda dag i förskolor, grundskolor och gymnasier. Samtidigt är lagens krav tydliga. Kränkningar och trakasserier är helt oacceptabelt i och i anslutning till skolmiljöer.

Inom skolan kämpar personal ofta med knappa resurser för att försöka utreda misstänkta kränkningar och trakasserier. Men naturligtvis ligger fokuset på pedagogiken, på lärandet och att få varje elev att växa utifrån just sina unika förutsättningar.

Att då förväntas ha den specialistkunskap som krävs för att genomföra utredningar på ett rättssäkert sätt, utifrån lagens krav, är inte lätt att leva upp till. Men lagens krav är tydliga.

För att underlätta för den svenska skolan har Human&heart tagit fram ”RUM för skola”. RUM är sedan tidigare en licensierad utredningsmetodik för arbetslivet som fokuserar just på rättssäkerhet för samtliga inblandade parter – helt utifrån vad lagen säger.

Med RUM för skola kan lagens krav på den svenska skolan tillgodoses när det gäller hur utredningar av misstänkta kränkningar och trakasserier ska gå till. Barn och unga kan få en tryggare skolmiljö, samtidigt som skolpersonal, rektorer och huvudmän kan spara både tid och resurser. Dessutom kan skolans och huvudmannens varumärke stärkas, och både locka fler elever framöver och få lättare att rekrytera personal.

Det här är en möjlighet för våra skolor att fungera bättre. Skollagen och Diskrimineringslagens stränga krav efterlevs, resurser kan användas mer effektivt, personal får möjlighet till en bättre arbetsmiljö – och så det viktigaste av allt – eleverna, och deras rättighet till trygghet. Då blir det också lättare att lära, för livet.

Mer om RUM för skola: