Kontakta oss

Det här leder mobbning och kränkningar till

– För de barn som har utsatts för mobbning i skolan ökar risken med mellan 50 och 100 procent för att senare i livet drabbas av ångest, depression, självskadebeteende – och att till och med ta sitt liv. (Studie publicerad i Lancet Psychiatry, år 2015)

– Ofrivillig ensamhet, mobbning och kränkningar är alla riskfaktorer för att människor kan komma att ta sina egna liv. Självmord är den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 15 till 24 år. (Socialstyrelsen, år 2024)

Alla trakasserande handlingar är förbjudna enligt Diskrimineringslagen och det är förbjudet att kränka någon enligt Skollagen. Den elev som utsätter en annan elev för mobbning och trakasserier kan stängas av och till och med flyttas från skolan.

Den ungdom som har fyllt 15 år kan till och med göra sig skyldig till brott. (Förtal enligt 5:1 Brottsbalken, ofredande enligt 4 kapitlet i Brottsbalken, våldtäkt och sexuellt ofredande enligt 6 kapitlet och misshandel enligt 3 kapitlet paragraf 5 i Brottsbalken.)

Det är allas ansvar att göra något åt saken