Kontakta oss

Det säger lagen om kränkningar/ trakasserier/ diskriminering i skolan

Det är tydligt i lagen att utredningar ska göras vid misstankar om kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering.

Misstänkt kränkande behandling ska utredas utifrån regelverket som framgår av 6 kap, 10 § i Skollagen och trakasserier/diskriminering ska utredas utifrån regelverket som framgår av bestämmelserna i 2 kap. 7 § i Diskrimineringslagen.

Skolor som inte utreder frågorna kan tvingas utbetala kränknings- eller diskrimineringsersättning till den som anser sig vara utsatt.

Om det är någon som representerar huvudmannen som utför kränkningen eller trakasserierna/diskrimineringen, kan eleven få kränkningsersättning enligt Skollagen, eller Diskrimineringsersättning.

Lagen gäller både förskola, grundskola och gymnasium.

Skolan har ansvar för både den som utför kränkningar/trakasserier/diskriminering och för den som blir utsatt.