Kontakta oss

Fakta om mobbning och trakasserier i skolan

Problemen med mobbning och trakasserier i skolan är oerhört stora och utbredda. Var femte av alla skolelever (19,4 procent) berättade i en SCB-undersökning att de har upplevt sig mobbade i skolan den senaste månaden – en eller flera gånger. Eleverna som tillfrågades var 11, 13 och 15 år. (SCB, år 2019)

Var sjätte elev (16 procent) känner sig ensamma i skolan. (Friends rapport, år 2021)

Barnen i årskurs 6 till 9 som har upplevt sig mobbade har enligt sina egna berättelser i Friends rapport år 2021 utsatts på följande vis:

– Nära hälften (48 procent) har blivit utsatta psykiskt/socialt genom att de har blivit utfrysta, ignorerade, fått miner och nedlåtande blickar riktade mot sig, de ”får inte vara med” och blir inte medbjudna/inbjudna i olika sammanhang.

– Tre av fyra (73 procent) har verbalt utsatts för hot, fått höra ”elaka ord”, utsatts för ryktesspridning med mera.