Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Våra utbildningar

Snabbspår - RUM för arbetslivet

För dig som vill ha ett lite högre tempo i utbildningen erbjuder vi ett ”snabbspår” för att få både steg 1 och steg 2 vid ett och samma utbildningstillfälle. För att få gå det snabbare utbildningsspåret är dock kraven på förkunskaper lite högre, se nedan.

RUM är en varumärkesskyddad utredningsmetodik för att utreda bland annat kränkande särbehandling och trakasserier (inkl sexuella trakasserier) på arbetsplatser. Metodiken anlägger ett juridiskt perspektiv på utredningarna och vilar på principer såsom förutsägbarhet, transparens, partsinsyn och rättssäkerhet. Metodiken är inspirerad av och utvecklad med hänsyn till både arbetsmiljölagstiftning och närliggande lagstiftning inom främst arbetsrätten och diskrimineringsrätten.

Innehåll

Under utbildningen får deltagaren:

  • Utbildning i den rättsliga grunden för utredningar av trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling
  • Praktisk övning i att genomföra utredningar

Förkunskapskrav

  • Steg 1 och steg 2 i norska faktaundersökningsmetodiken eller annan kompetens som Human&heart bedömer som likvärdigt.
  • Akademisk utbildning eller motsvarande krav som utbildningsarrangörerna bedömer likvärdigt
  • 1 års arbetslivserfarenhet av utredningsarbete

Krav för licens

  • Efter genomgången snabbspårsutbildning krävs godkänt på skriftligt prov samt en godkänd inlämnad utredningsrapport (avidentifierad).
  • Licensen gäller för tre år i taget. Mer information om regleringen kring licensen ges vid kurstillfället.

Internatutbildning

Datum: 19-21 november 2024.
Utbildningens första dag startar klockan 9.00 och tredje dagen avslutas klockan 16.00.

Plats: Internatutbildning på Scandic Frimurarehotellet, Linköping

Jag är med i ett kommunövergripande team mot kränkande särbehandling och vårt uppdrag är delvis att utreda. Och det finns också fler delar i uppdraget som förebyggande arbete, att utbilda chefer och HR, och det vi tittar på är att hitta en metod som känns schysst och där det både ingår arbetsrätt och arbetsmiljö. Så därför gick jag RUM-utbildningen.

Stina Lundmark, organisationskonsult Kommunhälsan, Skellefteå kommun

Kostnad

44.000 kr/deltagare (ex. moms). I priset ingår två övernattningar i enkelrum, måltider/fika samt kurslitteratur.

Anmälan

Sista datum för anmälan: 13 oktober 2024

Anmälan är bindande

Vid sjukdom krävs läkarintyg för att undvika fakturerad kurskostnad. Observera att utbildningen kan komma att ställas in om Human&heart bedömer det nödvändigt, exempelvis vid för få deltagare. För det fall utbildningen ställs in erbjuds deltagarna möjlighet till nytt utbildningsdatum. Avbokas utbildningen från utbildningsanordnarens sida återbetalas anmälningsavgiften i sin helhet.

Scandic Frimurarehotellet, Linköping

Här finns mer information om Scandic Frimurarehotellet i Linköping samt vägbeskrivning.

Human & Heart

Kontakta oss

info@humanheart.se

+46 (0)8 82 40 00

Org Nr.

559122-1410

Besöksadress

Pelle Bergs Backe 3C

791 50 Falun

Vill du ha de senaste uppdateringarna?

Glöm inte prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Human & Heart
Copyright ©2024 Human&Heart