Kontakta oss

Utbildning i RUM. Steg 1

STEG 1 utbildning i RUM®

 

RUM är en varumärkesskyddad utredningsmetodik för att utreda bland annat kränkande särbehandling och trakasserier (inkl sexuella trakasserier) på arbetsplatser. Metodiken anlägger ett juridiskt perspektiv på utredningarna och vilar på principer såsom förutsägbarhet, transparens, partsinsyn och rättssäkerhet. Metodiken är inspirerad av och utvecklad med hänsyn till både arbetsmiljölagstiftning och närliggande lagstiftning inom främst arbetsrätten och diskrimineringsrätten. 

 

 • RUM har i sin metodik utvecklat en rekvisitmodell, baserad på definitionen av kränkande särbehandling i föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), vilken syftar till att identifiera och fastställa huruvida en viss handling kan kategoriseras som kränkande särbehandling.
 • För att styrka förekomst av kränkande särbehandling använder RUM samma beviskrav som för arbetsrättsliga bedömningar. 
 • Utredningar enligt RUM består av två delar: a) en bedömning och analys av i vilken mån påstådd kränkande särbehandling kan styrkas (individperspektiv) samt b) en bedömning och analys av bakomliggande orsaker till problematiken på arbetsplatsen (grupp- och organisationsperspektiv). 
 • RUM har utvecklats av en jurist och en personalvetare mot bakgrund av ett större antal utredningar av och anmälningar om kränkande särbehandling. En metodbok om RUM publicerades 2019 (Mårtensson & Malm, 2019) och för att arbeta med metodiken erbjuds en licensieringsutbildning.
 • Tommy Iseskog och Thomas Jordan har skrivit förordet i boken och har även sakgranskat innehållet.  
 • Boken refereras på flera ställen i den svenskutgivna Faktaundersökningsboken utgiven 2020, bland annat som fördjupningslitteratur. 
 • Metodiken är också publicerad i myndigheten för arbetsmiljökunskaps riktlinjer för hantering av sociala ohälsorisker som ex mobbning och kränkande särbehandling. 

 

Krav för licens  

 • Genomgången Steg 1 och 2 krävs liksom godkänt på skriftligt prov samt en godkänd inlämnad utredningsrapport (avidentifierad).
 • Licensen gäller för tre år i taget. Mer information om regleringen kring licensen ges vid kurstillfället.  

 

Steg 1          Internatutbildning på Åkerblads hotell i Tällberg, Dalarna

                          Datum: 10-11 september 2024 

                          Dag 1 startar klockan 9.00. Dag 2 slutar klockan 15.00.

 

Innehåll

Introduktion till vad kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier är i legal mening och den rättsliga regleringen däromkring ex;  

 • Genomgång av AFS 2015:4
 • Genomgång av relevanta delar i diskrimineringslagen
 • Genomgång av angränsande lagstiftning (LAS och brottsbalken)
 • Genomgång av utredningsmetodiken för RUM/etiska riktlinjer
 • Bevisning i utredningar i arbetslivet
 • Detaljerad genomgång av rekvisiten för kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier
 • Etiska principer för utredningar
 • Information om licens i RUM 

Kostnad

Steg 1:
38.000 kr/deltagare (ex. moms) 
I priset ingår övernattning i enkelrum, måltider/fika samt kurslitteratur. 

Kostnad vid anmälan till både Steg 1 och 2:  59.000 kr/deltagare (ex. moms)

 

Anmälan

Sista datum för anmälan:
4 augusti 2024

Önskar du gå båda stegen behövs anmälan göras för respektive steg.

Anmälan är bindande*

 

Närmare information om utbildningen kommer någon vecka efter sista anmälningsdatum.

 

Mer information och vägbeskrivning till Åkerblads hotell Hitta hit - Åkerblads (akerblads.se)

 

*Anmälan är bindande. Vid sjukdom krävs läkarintyg för att undvika fakturerad kurskostnad.Observera att utbildningen kan komma att ställas in om Human&heart och Advokatfirman Glimstedt bedömer det nödvändigt, exempelvis vid för få deltagare. För det fall utbildningen ställs in erbjuds deltagarna möjlighet till nytt utbildningsdatum. Avbokas utbildningen från utbildningsanordnarens sida återbetalas anmälningsavgiften i sin helhet. 

Anmälan

Dina uppgifter

Namn: * Organisation: * Telefon: * Mailadress: *

Fakturering

Besöksadress: * Faktureringsadress: * Fakturamärkning: Postnummer: * Ort: *
Jag är medveten om att kursanmälan är bindande. *

* = Obligatoriska fält

Skicka