Kontakta oss

Våra utbildningar skapar engagemang och ger resultat.

Utbildningar i arbetslivet

Vi bygger våra utbildningar, inte alltid efter vad våra klienter tror de vill ha, utan utifrån vad de faktiskt behöver för att bli framgångsrika.

Våra utbildare har arbetat i offentlig och privat sektor under flera decennier. Vi har gedigen erfarenhet av att leda, utreda, utbilda och lösa komplexa frågor. Vi har också medarbetare med forskarutbildning som bistår i att kontinuerligt utveckla våra utbildningar.

Licensutbildning i utredningsmetodik
Tillsammans med vår samarbetspartner advokatfirman Glimstedt har vi tillstånd att genomföra utbildningar i utredningsmetodik för utredare. Utredningsmetodiken RUM, som inte Human&heart äger rättigheterna till, erbjuds i en licensutbildning där du kan bli licenserad utredare. Idag är RUM den enda publicerade utredningsmetodiken, åtminstone inom arbetsmiljöfältet, som väver in grundläggande juridiska element för att kunna betraktas som rättssäker. Metodiken kan användas för alla typer av utredningsfrågor som på något sätt berör en anställd eller elev. Vill du veta mer om utbildningen, klicka här.

Team & ledarskapsutbildningar
Det finns idag ett brett urval av utbildningar för team och ledare. Human&heart har en lärandeplattform som bygger på etik – omtanke – professionalitet och dessa element ska genomsyra alla utbildningar som sätts samman. Vi har erfarenhet av utbilda hela fabriker, ledningsgrupper och specialistgrupper. När vi bygger utbildningar gör vi det tillsammans med våra kunder. Det är kundens behov och förväntningar som är styrande i det vi sätter ihop och varje utbildning ska vara unikt skräddarsydd för respektive kunds behov. Givetvis vilar de metoder vi använder antingen på evidens eller beprövad erfarenhet. I vissa fall skapar vi i dialog med kunden mer experimentella utbildningar. Dessa följs upp för att utvärdera vilket värde de har skapat för organisationen. Vår kreativa process tillsammans med våra kunder skapar förutsättningar för en kundanpassad utbildning vilket bidrar till mervärde för organisationen och dess medarbetare.  

Etisk infrastruktur

För alla organisationer är etikfrågor centrala. När skandalen väl är ett faktum behöver organisationer ha ett trovärdigt arbetssätt att hantera situationen. Det är centralt att ha system som förebygger etiska kollapser och överträdelser. Vi är experter på att sätta upp ett ramverk för en etisk infrastruktur vilket innefattar utbildningar såväl i preventivt arbete som rapporteringssystem och utredningstjänster. Inom ramen för just denna tjänst utbildar vi organisationerna i att få ett etiskt system på plats. I detta ingår också övning i krishantering och kunskap om vad som är en etisk överträdelse för att därmed kunna undvika etiska övertramp.

Den här webbsidan använder sig av cookies för att fungera på bästa sätt.
Jag godkänner