Kontakta oss

Våra tjänster har inga gränser

Vilka kan vi hjälpa?

Så arbetar vi med myndigheter, kommuner och regioner

Human & heart har genomfört över 800 utredningar varav 60 procent inom offentlig sektor och 40 procent inom privat sektor. För myndigheter, kommuner och regioner gäller insatserna exempelvis olika utredningsfrågor inom verksamheterna. Därtill har vi tillhandahållit högspecialiserade utbildningar och interimslösningar.

Flera av våra konsulter har erfarenhet från höga chefspositioner och/eller specialistfunktioner i såväl mindre som större myndigheter, kommuner och regioner.

Så arbetar vi med universitet, högskolor och andra lärosäten

Att arbeta med utredningar inom universitet, högskolor och andra lärosäten kräver såväl kompetens inom sakområdet som en förståelse för den komplexitet som akademien – med universitet och lärosäten – innefattar. Human & heart har från start arbetat nära stora lärosäten i landet och har utfört över 80 utredningar inom dessa.

Så arbetar vi med företag inom industrin

Industrin har i flera decennier legat i framkant med det fysiska arbetsmiljöarbetet. På senare år satsar många industriföretag också på den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. I detta arbete har många företag vänt sig till Human & heart för stöd i att bygga upp en etisk infrastruktur, eller för att få stöd och hjälp med olika typer av utredningar gällande både arbetsmiljö och lagefterlevnad, ofta kallat ”compliance”.

Så arbetar vi med företag som verkar globalt

Globala företag behöver globala partners i frågor som rör utredningar och utbildningar. Vi har stöttat flera globala företag i deras policyarbete kring etik, och vi har varit behjälpliga med såväl utredningar som med utbildning i utredningsmetodik. Detta med syftet att de globala företagens egna ”compliance-team” ska kunna genomföra rättssäkra utredningar.

Så arbetar vi med Svenska kyrkan och andra religiösa samfund

Att förstå Svenska kyrkans verksamhet och uppdrag är en förutsättning för att kunna bistå dem med hjälp och stöd. Vi har stöttat många stift och församlingar med olika typer av insatser.

Vi känner stor respekt för kyrkans arbete och är stolta leverantörer av viktiga tjänster. På samma sätt kan vi också erbjuda stöd för andra religiösa samfund.

Vad gäller för dig som är Privatperson och som behöver stöd i exempelvis arbetsrättsliga tvister eller har frågor rörande diskriminering eller arbetsmiljö

Human&heart tar inte uppdrag från enskilda personer. Om du är privatperson och på något sätt har behov av legal rådgivning rekommenderar vi dig i första hand att ta kontakt med din fackliga organisation. Är du inte medlem i en facklig organisation kan du vända dig till en advokatbyrå. Du kan kontrollera vilka advokater som finns genom att kontakta advokatsamfundet. Har du frågor rörande diskriminering eller arbetsmiljö kan du också vända dig till myndigheterna diskrimineringsombudsmannen och arbetsmiljöverket.