Kontakta oss

Debattartikel: Utredningar om påstådda kränkningar ska göras rättssäkert!

Publicerad: 8 Nov 2023

Tommy Iseskog och Richard Mårtensson vill få ett slut på diskussioner om vad som ska utredas, när det gäller kränkande särbehandling, och hur utredningar ska gå till. Utredningar om påstådda kränkningar måste helt enkelt uppfylla juridikens krav på rättssäkerhet, skriver de.

Det är två riktiga tungviktare inom svensk arbetsrätt som nu har fått nog när det gäller diskussioner och debatter kring hur utredningar av misstänkta kränkningar i arbetslivet egentligen ska gå till. 

Tommy Iseskog är Sveriges mest namnkunniga arbetsrättsjurist och har skrivit omkring 300 böcker, till största delen när det gäller arbetsrätt och arbetsmiljörelaterade frågor.

Richard Mårtensson är grundare av RUM-metodiken – Rättssäker Utredningsmetodik i Arbetslivet – tillsammans med Cecilia Malm. Mårtensson och Malm har dessutom skrivit boken ”Kränkande särbehandling – Rättssäker utredningsmetodik i arbetslivet”. Richard Mårtensson är dessutom en av grundarna och delägarna i företaget Human&heart, och Tommy Iseskog sitter med som styrelseledamot i bolaget.

I debattartikeln skriver de: 

”Att kränkningar och trakasserier inte får och ska accepteras är grundläggande i arbetslivet liksom i samhället i övrigt. Samtidigt är rättssäkerhet en ”grundbult” i ett demokratiskt samhälle. För att det förebyggande arbetsmiljöarbetet mot kränkande beteenden ska kunna bedrivas på ett trovärdigt och seriöst sätt, är det därför helt nödvändigt att utredningar om påstådda kränkningar uppfyller juridikens krav på rättssäkerhet.”

Hela deras debattartikel hittar du här, hos sajten Lag&Avtal. 

Den här webbsidan använder sig av cookies för att fungera på bästa sätt.
Jag godkänner