Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Rättssäkerhet och omtanke

Därför finns Human&Heart

Vi på Human&Heart är experter på att skapa förutsättningar för trygga, välmående och högpresterande organisationer. Vår affärsidé bygger på rättssäkra utredningar och processer, verksamhetsanpassade utbildningar samt avancerad rådgivning och stöd i komplexa frågor.

Historien om Human&Heart

Human&Heart grundades i Dalarna år 2017. Ända sedan starten har vi haft som ambition att vara Sveriges mest rättssäkra utredningsföretag, med sikte på att fortsätta växa även utanför Sveriges gränser. Vår vision handlar om ett mer rättssäkert och medmänskligt samhälle. Dit når vi genom att leverera högspecialiserade tjänster inom våra olika affärsområden. Våra värderingar bygger på att erbjuda rättssäkra tjänster och visa genuin omtanke om alla organisationer, företag, skolor och människor som vi möter. Att vara på riktigt.

Så arbetar vi med myndigheter, kommuner och regioner

Human & heart har genomfört över 1000 utredningar varav 60 procent inom offentlig sektor och 40 procent inom privat sektor. För myndigheter, kommuner och regioner gäller insatserna exempelvis olika utredningsfrågor inom verksamheterna. Därtill har vi tillhandahållit högspecialiserade utbildningar och interimslösningar.

Flera av våra konsulter har erfarenhet från höga chefspositioner och/eller specialistfunktioner i såväl mindre som större myndigheter, kommuner och regioner.

Så arbetar vi med universitet, högskolor och andra lärosäten

Att arbeta med utredningar inom universitet, högskolor och andra lärosäten kräver såväl kompetens inom sakområdet som en förståelse för den komplexitet som akademien – med universitet och lärosäten – innefattar. Human & heart har från start arbetat nära stora lärosäten i landet och har utfört över 80 utredningar inom dessa.

Så arbetar vi med kommunala och privata skolor

Human&heart har tagit fram en rättssäker utredningsmodell anpassad för skolmiljö, helt utifrån de olika lagkrav som finns. På så sätt kan utbildningar anordnas för personal inom skolmiljö som i praktiken blir licensierade för att kunna genomföra utredningar i enlighet med RUM för skola.

Human&heart hjälper till och stöttar i samband med utredningar om behov finns, och i mer komplexa fall kan bolaget åta sig att genomföra fullständiga utredningar.

Så arbetar vi med företag inom industrin

Industrin har i flera decennier legat i framkant med det fysiska arbetsmiljöarbetet. På senare år satsar många industriföretag också på den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. I detta arbete har många företag vänt sig till Human & heart för stöd i att bygga upp en etisk infrastruktur, eller för att få stöd och hjälp med olika typer av utredningar gällande både arbetsmiljö och lagefterlevnad, ofta kallat ”compliance”.

Så arbetar vi med företag som verkar globalt

Globala företag behöver globala partners i frågor som rör utredningar och utbildningar. Vi har stöttat flera globala företag i deras policyarbete kring etik, och vi har varit behjälpliga med såväl utredningar som med utbildning i utredningsmetodik. Detta med syftet att de globala företagens egna ”compliance-team” ska kunna genomföra rättssäkra utredningar.

Så arbetar vi med Svenska kyrkan och andra religiösa samfund

Att förstå Svenska kyrkans verksamhet och uppdrag är en förutsättning för att kunna bistå dem med hjälp och stöd. Vi har stöttat många stift och församlingar med olika typer av insatser.

Vi känner stor respekt för kyrkans arbete och är stolta leverantörer av viktiga tjänster. På samma sätt kan vi också erbjuda stöd för andra religiösa samfund.

Hör av dig till oss!

Rikard Arenius
Vice VD
Rikard Arenius
rikard.arenius@humanheart.se
+46 (0)70 618 11 60
Richard Mårtensson Adin
Försäljningschef
Richard Mårtensson Adin
richard.martensson@humanheart.se
+46 (0)70 779 20 95
Magnus Elg
Marknadschef
Magnus Elg
magnus.elg@humanheart.se
+46 (0)70 302 02 36

Vår ledning och styrelse

Human&Hearts Ledning
VD
Andreas Pernhall
Andreas Pernhall har lång bakgrund inom HR-branschen. Han har arbetat såväl kommunalt som privat och bland annat arbetat med att utveckla organisation för rekrytering. Andreas har en kandidatexamen I samhällskunskap.
Kvalitetschef
Inger Klangebo
Inger Klangebo har mångårig erfarenhet inom ledning och utredning, främst från offentlig sektor. Hon är utbildad socionom.
Vice VD
Rikard Arenius
Rikard Arenius har mångårig erfarenhet av företagshälsovårdstjänster och tjänster inom rekrytering. Han har också varit VD för Avonovas tidigare bolag för managementtjänster. Är i grunden utbildad personalvetare.
Marknadschef
Magnus Elg
Magnus Elg har mångårig erfarenhet av försäljning och marknadsföring av digitala tjänster. Han har även varit verksam som bolagsjurist. Är i grunden utbildad jurist.
Försäljnings-& Affärsutvecklingschef
Richard Mårtensson Adin
Richard Mårtensson har mångårig erfarenhet inom ledning och utredning i såväl offentlig som privat sektor. Han är författare inom facklitteratur för utredningsmetodik och en av upphovsmännen till utredningsmetodiken RUM. 2019 nominerades han till årets HR profil av Sveriges HR-förening. Personalvetare med magisterexamen och studerar för närvarande in en juristexamen.
Tjänsteutvecklingschef
Per Larsson
Per Larsson har tidigare varit ansvarig för utredningstjänster och krisstöd inom AB Previa (senare Falck) och har en gedigen bakgrund inom företagshälsovård men också behandlingshem där bland annat personer med personlighetssyndrom varit placerade. Är i grunden socionom.
”När vi bildade bolaget hade vi en vision om att kunna erbjuda något som inte fanns, där rättssäkerhet och medmänsklighet var i fokus, och trygghet. Det brann en låga om att vilja förändra och bidra till ett lite bättre samhälle!”
Richard Mårtensson Adin, Medgrundare

Human&Hearts styrelse
Ordförande
Lena Westman
Lena Westman är styrelseordförande i Human&heart sedan år 2020. Hon har varit vd för en gymnasiekoncern, vd för ett utlandsstudieföretag och är klubbdirektör i en större idrottsförening.
Ledamot
Tommy Iseskog
Tommy Iseskog är en av landets främsta experter inom arbetsrätt och är flitigt intervjuad av medier som sakkunnig inom det arbetsrättsliga området. Han är författare till 300 böcker – merparten av dem inom det arbetsrättsliga området.
Ledamot
Johan Österling
Johan Österling är jurist till professionen och har lång erfarenhet av nationell och internationell affärsjuridik. Han sitter med i flera bolagsstyrelser, bland annat som ledamot i Human&Heart sedan år 2020.
Ledamot
Anna Thulin
Anna Thulin är en driven förändringsledare med många år av höga chefsbefattningar inom hälsoföretaget Feelgood med över 1000 anställda, senast i rollen som COO.
Ledamot
Andreas Pernhall
Som VD och delägare i Human&Heart är Andreas Pernhall även ledamot av bolagets styrelse. Han har bred bakgrund inom HR-området från både offentlig och privat sektor, inte minst inom områdena rekrytering och organisationsutveckling.
Ledamot
Inger Klangebo
Inger Klangebo är delägare i Human&Heart. Hon arbetar också operativt inom bolaget, huvudsakligen med utredningsfrågor.
Ledamot
Richard Mårtensson Adin
Richard Mårtensson Adin är delägare och dessutom ansvarig för försäljning och affärsutveckling i Human&Heart.

Kontakta oss

Här kan du komma i kontakt med oss på Human&Heart oavsett vilket ärende du har.
Kontakta oss
Human & Heart

Kontakta oss

info@humanheart.se

+46 (0)8 82 40 00

Org Nr.

559122-1410

Besöksadress

Pelle Bergs Backe 3C

791 50 Falun

Vill du ha de senaste uppdateringarna?

Glöm inte prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Human & Heart
Copyright ©2024 Human&Heart