Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Vår metod

En rättssäker metodik i samtliga utredningar

Human&Heart genomför samtliga utredningar utifrån den rättssäkra och varumärkesskyddade utredningsmetodiken RUM® (Rättssäker utredningsmetodik för arbetslivet). Det är en metod som säkerställer rättssäkerhet och trygghet för samtliga inblandade parter.

Utredningsmetodiken är publicerad i Myndigheten för arbetsmiljökunskaps riktlinje, som beskriver hur organisationer bör utreda svåra arbetsmiljöproblem som exempelvis kränkningar. Metodiken fungerar även för att utreda andra typer av överträdelser eller misskötsamhet i arbetslivet. Grundelementen i metodiken lämpar sig väl för organisationsutredningar och verksamhetsanalyser.

Samtliga utredare hos Human&Heart är licensierade i RUM.

Utredning av brister i arbetsmiljön

Human&Heart har ett tvärvetenskapligt utredningsteam med såväl nationell som internationell erfarenhet. Vi bistår organisationer med rättssäkra och trygga utredningar och undersökningar i svåra arbetsmiljösituationer. Våra utredningsrapporter innehåller klarläggande av vad som inträffat och slutsatser utifrån lagstiftningens mening, analyser av bakomliggande orsaker till varför det inträffat samt rekommendationer avseende väl avvägda och lämpliga insatser för att komma till rätta med identifierade brister i arbetsmiljön.

Kränkande särbehandling och trakasserier

Human&Heart har under åren genomfört över 1000 utredningar med bland annat misstankar om kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, visselblåsar- och korruptionsutredningar, samt andra utom- och inomobligatoriska rättsutredningar. Utredningarnas rättssäkerhet och trygghet är viktig, både för den som upplever sig vara utsatt och för den som är föremål för anklagelserna.

Utredningar av andra oegentligheter i arbetslivet

Våra utredare har specialistkompetens i att utreda de flesta typer av oegentligheter i arbetslivet, såväl nationellt som internationellt. Utredningsfrågan kan handla om allt från korruption, stölder och industrispionage (kunskapsöverföring, även kallat ”know-how”) till överträdelser mot annan nationell lagstiftning och/eller interna regelverk.

I utredningar där inte ens vår breda och djupa kunskaper räcker till samarbetar vi med såväl andra advokatbyråer/experter och med företagshälsovården. Vi levererar alltid trygga och rättssäkra utredningar!

Att genomföra organisationsutredningar och verksamhetsanalyser

Våra utredare på Human&heart har expertkunskaper och erfarenheter från såväl offentlig som privat sektor. Vanliga utredningsuppdrag kan handla om att utreda vilken organisationsstruktur som är optimal, eller om att analysera effektivitet och kvalitet i olika arbetssätt.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår metod eller har du några frågor kring RUM? Kontakta oss via formuläret så får du veta mer.
Kontakta oss
Human & Heart

Kontakta oss

info@humanheart.se

+46 (0)8 82 40 00

Org Nr.

559122-1410

Besöksadress

Pelle Bergs Backe 3C

791 50 Falun

Vill du ha de senaste uppdateringarna?

Glöm inte prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Human & Heart
Copyright ©2024 Human&Heart