Kontakta oss

”Direkt, innerligt och intensivt”

Publicerad: 23 Okt 2020

Industriföretaget Gränges anlitade Human & Heart för att få skjuts i en påbörjad utredning och ta fram verktyg för att skapa en medmänskligare arbetsmiljö. Resultatet? En klart förbättrad stämning i kollegiet – och stärkta muskler vid rekrytering.

Gränges tillverkar valsade band av aluminium som används till värmeväxlare inom fordonsindustrin. Verksamheten har sitt ursprung i Finspång och företagets historia går flera hundra år tillbaka i tiden. Idag sker aluminiumtillverkningen i Finspång, USA och Kina. Totalt har koncernen cirka 1 800 anställda varav 470 arbetar inom Gränges Sweden. Under 2018 blev Human & Heart anlitade av Gränges Sweden för att göra en utredning kring två medarbetare och deras gemensamma arbetsmiljö.
– Vid det tillfället hade vi redan dragit igång en utredning via en annan extern aktör, säger Eva Hansson, HR-specialist på Gränges Sweden. Vi tyckte dock att den utredningen drog ut på tiden och kände att vi behövde komma vidare. Eftersom vi hade stiftat bekantskap med Human & Heart tidigare under året, och fått ett bra första intryck, bad vi dem göra en utredning. De var på plats hos oss nästan omgående och tog fram en genuin utredningsrapport på kort tid.

Fick hjälp att komma vidare 
Utredningsrapporten gav Eva och hennes kollegor rätt förutsättningar att ta beslut om hur de skulle gå vidare med ärendet. I samma veva började de även planera för en medarbetarutbildning inom arbetsmiljö.
– I vår mångfaldsgrupp hade vi tidigare diskuterat värdet av en sådan utbildning. Eftersom vi var så nöjda med Human & Hearts utredning låg det nära till hands att låta dem ansvara även för utbildningen, säger Eva Hansson.

Utbildning en av grundpelarna
Att betraktas som en modern arbetsgivare, som erbjuder en trygg och trivsam arbetsmiljö, är en konkurrensfördel vid rekryteringar. Just den psykosociala arbetsmiljön är en högt prioriterad fråga hos många unga i Finspång.
– Hos oss märker vi att det håller på att ske ett kulturskifte i takt med att vi har anställt yngre medarbetare. Många ställer inte upp på alla delar i den gamla ”bruksmentaliteten”, som ibland kan ha inslag av så kallad machokultur. Detta kulturskifte är vi mycket måna om att ta tillvara på och i den processen tror vi att utbildning är en av grundpelarna, berättar Eva Hansson.

Vi är jättenöjda med hur Human & Heart har skött sina åtaganden hos oss. ­Direkt, innerligt och ­intensivt – så upplever vi Human & Hearts arbete.

Eva Hansson, HR-specialist på Gränges Sweden

Att skapa motivation
Human & Hearts utbildning har kretsat mycket kring att ge Gränges rätt verktyg för att förebygga kränkningar på arbetet och skapa en medmänskligare arbetsmiljö. De flesta medarbetare upplever att stämningen i kollegiet har blivit klart bättre efter utbildningen. Gränges kommer nu att fortsätta arbetsmiljöarbetet och har utformat en utbildning i ”schysst arbetsmiljö” inom ramen för ett EU-projekt, som alla medarbetare ska gå. Med en schysst arbetsmiljö skapas motivation och arbetsglädje, som i sin tur påverkar företagets ekonomiska resultat positivt.
– Arbetsmiljö är ett utmanande område som ofta innehåller många olika skikt med både subtila och tydliga skiftningar. Därför anser vi att det är en framgångsfaktor att ta in en professionell aktör utifrån, som kan titta på ens verksamhet med friska ögon. Vi är jättenöjda med hur Human & Heart har skött sina åtaganden hos oss. Direkt, innerligt och intensivt – så upplever vi Human & Hearts arbete, berömmer Eva Hansson.


De flesta medarbetare på Gränges Sweden upplever en förbättrad stämning i kollegiet efter utbildningen.

Den här webbsidan använder sig av cookies för att fungera på bästa sätt.
Jag godkänner