Kontakta oss

Fyra deltagare tycker till om RUM-utbildningen

Publicerad: 16 Feb 2022

Efterfrågan på att gå Human&hearts utbildningar i RUM (Rättssäker utredningsmetodik i arbetslivet) är stor och under 2022 kommer flera utbildningar att genomföras. I januari 2022 anordnades en snabbspårsutbildning i RUM för deltagare som redan är verksamma inom utredningar av misstänkta kränkningar i arbetslivet.

Utbildningen som hölls i Tällberg i Dalarna leddes av Richard Mårtensson, delägare i Human&heart och Cecilia Malm som är advokat och delägare på Advokatfirman Glimstedt i Dalarna. De har tillsammans tagit fram RUM-metodiken, och är båda författare till boken ”Kränkande särbehandling – Rättssäker utredningsmetodik i arbetslivet”. Nu är utbildningens deltagare licensierade enligt RUM-metodiken. Så här tyckte några av deltagarna om snabbspårsutbildningen.

 

Christina Johansson, Avonova Hälsa, Skövde

– Det var oerhört duktiga föreläsare på utbildningen. De belyste både komplexiteten i området och gick även ner i detaljfrågor. Och jag tyckte det var väldigt bra att man både blandade teoretiska, juridiska och beteendevetenskapliga kompetenser med ett stort utbud av egna erfarenheter av utredningar och bedömningar.

Motsvarade utbildningen de förväntningar som du hade innan?

– Absolut, och lite till. Eller snarare mycket mera, och då hade jag höga krav ska man veta.

Christina jobbar inom Avonova Hälsa i Skövde och ville få större kunskap inom RUM-metodiken, och även i relation till de andra utredningsmetodikerna.

– Jag jobbar inom företagshälsan och där behöver vi ha med förståelsebakgrunden och även rekommendationerna tydligt, för att kunna hjälpa vår kundkrets på ett så bra sätt som möjligt.

När räknar du med att du i praktiken kommer att kunna använda de kunskaper som du fick?

– Även fast det bara har gått ett par veckor efter utbildningen så har jag redan börjat använda dem. Och jag känner att det ger en styrka i att ha ett ökat förtroende att kunna mer om de här frågorna och att kunna sortera i dem framför allt. Och sen har jag fått en utökad förmåga att kunna se var vi drar gränser i vad som ska utredas eller inte. Och inte minst ett större mod när jag ska hantera de här frågorna som många gånger är knepiga, men väldigt viktiga att landa rätt i.

– Jag tycker också väldigt mycket om det som de skickade med när det gäller det mänskliga och humana perspektivet, att vi ska genomföra utredningarna på ett bra och medmänskligt sätt för alla parter.

––––––––––––––––––––––––––

Håkan Wetterö, RiktigtGruppen, Jönköping

– Det är väldigt mycket bra i RUM, och det kändes självklart för mig att välja att gå det här snabbspåret inom RUM, för jag tycker att den är den mest logiska av alla utbildningar som jag har gått. Den känns helt rätt.
– I utbildningen så är det verkligen ”hands-on”. Man får liksom verktyg som man kan använda sig av. Redan dagen efter utbildningen började jag använda mig av metodiken och då kände jag att ”shit, det här är jättebra”… Det blir lättare för mig, det blir ett mer rättvist resultat av utredningarna och de blir väldigt tydliga. Sen är det ju en svensk metodik utifrån svenska lagar vilket gör det särskilt bra.

Håkan är i grund och botten lärare och har jobbat på olika sätt mot mobbning och kränkande särbehandling i 30 år. Sedan 2015 jobbar han på heltid med utredningar av misstänkta kränkningar i arbetslivet genom sitt eget företag och företaget ”RiktigtGruppen” där han är en av delägarna.

– Jag är en nörd i ämnet. Det är så stort så det finns inga begränsningar i vad man kan lära sig. Så först gick jag utbildning i Faktaundersökning, men i den metodiken så tyckte jag att det fanns stora luckor. Den var visserligen bra och jag vill inte ha utbildningen ogjord. Men med RUM så kände jag att jag investerade i kunskap från ett varumärke som jag vill driva  vidare. I praktiken handlar det om att jag ska ha konkreta verktyg, det ska vara enkelt för mig att förstå och enkelt för mig att förmedla vidare till de som jag arbetar med.

– Före RUM-utbildningen jobbade jag med två ganska besvärliga fall och jag valde att meddela dem att det skulle ta lite längre tid innan jag blev klar då jag ville gå RUM-utbildningen först för att det skulle kunna bli ett bättre resultat.

Tror du att RUM-metodiken påverkar svenskt arbetsliv?

– Ja till 100 procent. För till saken hör att jag har tre ärenden nu som är svallvågor av ett dåligt utredningsarbete tidigare. Så att använda en bra och säker metodik är jätteviktigt för att det ska kunna bli rätt.

––––––––––––––––––––––––––––

Ingela Marklund Johansson, egen företagare, Piteå

– Jag tyckte att utbildningen var bra. Jag har ju utbildat mig i de andra två metodikerna som finns i Sverige och ändå tyckte jag att det här var väldigt givande. Dels för att RUM har en så tydlig koppling till ”Osa:n” – Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, och till svensk lagstiftning. Det känns ju relevant för att fullt ut uppfylla syftet med de utredningar som vi ju gör. Sen var det jättebra att Cecilia var med och gav sitt juridiska perspektiv på det hela.

Ingela har jobbat 20 år i arbetsmiljösfären, till största delen inom företagshälsovård. Sedan 2016 har hon ett eget företag där hon genomför utredningar och hantering av arbetsmiljöutmaningar samt chefsstöd.

Hon är dessutom anställd på halvtid av företaget Feelgood, som är ett företag inom hälsobranschen med fokus på företagshälsovård.

– Jag köpte ju boken om RUM när den kom, och jag har faktiskt redan jobbat en del utifrån den metodiken.

– Alla metoder har ju sina poänger, men att RUM är anpassad till svensk lagstiftning fullt ut gör den ju särskilt relevant.

Tror du att RUM-metodiken gör skillnad för svenskt arbetsliv?

– Det tror jag absolut. Jag är helt övertygad om att det är så!

–––––––––––––––––––––––––––––

Anna Brixdal, egen företagare, Kalix

– Det kändes efter utbildningen som att RUM-utbildningen gav mig det jag letat efter och som ett väldigt bra komplement till faktaundersökningsmetoden, som ett steg till och mycket väl anpassat till den typen av uppdrag som vi inom Avonova vill erbjuda våra kunder. RUM-metoden passar mycket bättre till de ärenden som vi ska utreda och dessutom att få fundera lite mer kring bakomliggande faktorer är väldigt hjälpsamt för kunden. Alltså, om man kommer fram till att det inte har varit kränkande särbehandling, så kanske det finns en hel del bakomliggande faktorer som ändå behöver komma fram. Då känns det som dubbelarbete, som förut, att erbjuda en arbetsorganisatorisk arbetsmiljöutredning efter en utredning av kränkande särbehandling. Sånt borde man kunna fiska upp under tiden, och det tycker jag att RUM gör bra.

Anna arbetar på Avonova Kalix, och gör utredningar både i Norrbotten och digitalt över hela landet.

– Jag har gått alla utbildningsdelar i Faktaundersökning och kände att det dök upp ganska mycket frågor kring rättssäkerheten, bevisstyrkekraven och svensk standard, som jag kände att den utbildningen inte riktigt kunde ge svar på. Men nu är jag är väldigt stärkt och sugen på att fortsätta jobba med RUM-spåret framöver. Jag är redan nu igång med utredningar enligt RUM, så jag är fullt inne i det.

Det var en lång resa för dig till utbildningen. Motsvarade den dina förväntningar?

– Ja jag åkte lite motvilligt från Kalix ner till RUM-utbildningen. Jag hade helst sett att den var digital då smittspridningen var på väg att öka, men jag kan säga att Human&heart hade helt rätt i att man inte skulle delta digitalt, för det gav så mycket att vara på plats. Digital teknik i all ära men vissa saker behöver bara upplevas på plats, så det gav jättemycket på många olika plan. Det var också en väldigt bra kombination med Cecilia Malm och Richard Mårtensson som kursledare tillsammans.

Den här webbsidan använder sig av cookies för att fungera på bästa sätt.
Jag godkänner