Kontakta oss

House of Investigations öppnar i Almedalen – Human&heart tar upp kampen för ökad rättssäkerhet

Publicerad: 15 Maj 2023

I kampen för att utredningar i arbetslivet ska vara rättssäkra, när det gäller exempelvis misstänkt kränkande särbehandling, korruption eller sexuella trakasserier, så öppnar Human&heart ett ”House of Investigations” under Almedalsveckan. – Utredningar där rättssäkerheten brister slår hårt mot både enskilda, mot arbetsgivare och mot hela vårt arbetsliv, säger Magnus Elg och Leif Hansson, båda projektledare för Human&hearts satsning i Almedalen.

När Human&heart nu återvänder till Almedalen, efter fjolårets uppmärksammade föreläsningar och seminarier, så är det genom att öppna en mötesarena kopplat till utredningar av misstänkta kränkningar, oegentligheter, trakasserier och korruption. Satsningen går under namnet ”House of Investigations” vilket slår an tonen för ett arbete som utgör en kamp för alla de som råkar illa ut i arbetslivet, som en konsekvens av utredningar som inte genomförs på ett rättssäkert sätt.

– Ja i ”House of Investigations” kommer vi att anordna flera seminarier med några av svenskt arbetslivs starkaste profiler. Vi möter personer som har blivit falskt anklagade, landets främste expert inom arbetsrätt, representanter från såväl arbetsgivar- som arbetstagarorganisationer, samt utredare, debattörer och många fler, säger Leif Hansson, utredare och socionom inom Human&heart.

Ska lyfta debatten om rättssäkerheten

Internutredningar är vanligt förekommande och ofta ett viktigt inslag i såväl offentlig som privat sektor. Allt större krav ställs på att organisationer ska kunna initiera och genomföra olika typer, och former, av interna utredningar. Det kan gälla utredning av misstänkt diskriminering, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling eller annan form av kränkande behandling. Det kan också handla om att utreda huruvida en organisation har rätt förutsättningar för att lösa ett uppdrag eller att utreda om någon har brutit mot sitt anställningsavtal.

– I Almedalen ska Human&heart göra allt för att lyfta debatten om varför det är så viktigt med rättssäkerhet i dessa typer av utredningar, och vi får ta del av berättelser om hur illa det kan gå i organisationer som inte tar de här frågorna på tillräckligt stort allvar. Jag är övertygad om att ”House of Investigations” i och med Almedalsveckan, har kommit för att stanna, säger Magnus Elg, jurist och marknadsspecialist med särskilt fokus på bland annat Human&hearts visselblåsartjänst.

Svåra frågor i ny mötesarena

Den nya visselblåsarlagen ställer stora krav på organisationer att agera kompetent och sakligt när utredningar genomförs. Det är av vikt att säkerställa rättssäkra och oberoende utredningar även när huvudmannen som beställer utredningen på ett eller annat sätt kan vara inblandad. Det ställer också krav på beställaren att i en organisation kunna agera oberoende och kompetent. Det här är svåra frågor som Human&heart kommer att arrangera flera seminarier inom under Almedalsveckan. 

– Mötesarenan ”House of Investigations” bör bli en central samlingspunkt i Almedalen för alla dem som värnar om ett mer rättssäkert och mer medmänskligt arbetsliv, avslutar Magnus Elg och Leif Hansson.

Human&heart kommer inom kort att offentliggöra hela seminarieprogrammet för ”House of Investigations” under veckan i Almedalen.

 

Bildtext: Leif Hansson och Magnus Elg förbereder Human&hearts satsning på ett ”House of investigation” under Almedalsveckan.