Kontakta oss

Human&hearts osannolika utvecklingsresa – från kaos till enorm tillväxt

Publicerad: 2 Aug 2023

Den ursprungliga idén till att skapa Human&heart föddes ur kaos, mörker och utsatthet för kränkningar och korruption. I ett gripande reportage kan vi nu berätta om företagets första mycket osäkra tid, om varifrån drivkraften egentligen kommer för att jobba för ett mer medmänskligt arbetsliv – och så om resan framåt. Den innebär stor skillnad för den svenska arbetsmarknaden med en kamp för rättssäkerhet och mot korruption.

Bildtext: Andreas Pernhall, Inger Klangebo och Richard Mårtensson hösten 2017 när arbetet just hade inletts.

Det var under sommaren år 2017 som Human&heart grundades av Andreas Pernhall, Inger Klangebo och Richard Mårtensson. I en längre intervju med Richard Mårtensson – som också är en av grundarna till den rättssäkra utredningsmetodiken RUM – får vi hans egna ord om tiden som har varit, om var bolaget är idag, om externa aktörers intresse och engagemang för bolaget och om framtiden.

– Ja, det var en kaotisk start på många sätt. Det hade varit en svår period på vår gamla arbetsplats där vi alla tre arbetade tillsammans. Jag själv hade blivit en del av en situation där vi bara var två stycken som stod upp för min chef som hade blivit felaktigt anklagad för oegentligheter, trots att hon hade friats från detsamma av en oberoende seriös utredning. Till slut fanns det ingen annan möjlighet än att lämna organisationen. Det blev helt enkelt ohållbart. Det enda positiva var att min tidigare chef Inger fick någon form av upprättelse genom att hon blev en av grundarna till bolaget. Jag blev samtidigt uppringd och tillfrågad att hoppa på en personaldirektörsroll i en annan större kommun men jag ville inte ge mig in i en ny stor organisation. Jag var för påverkad av min tidigare organisations feghet att inte stå upp för en utsatt person. 

– Vi satt hemma i min lägenhet i centrala Falun och tittade på en powerpointpresentation som jag snabbt hade satt ihop. Vi hade en vision om att kunna erbjuda något som inte fanns, där rättssäkerhet och medmänsklighet var i fokus, och trygghet. Tänk att kunna erbjuda oss själva, våra framtida medarbetare och klienter trygghet. Jag kan bara prata för mig själv och inte för mina partners men trygghet var otroligt viktigt för mig. Någonstans inne i mig brann en låga om att vilja förändra arbetslivet i stort. 

Fick leva på besparingar – som tog slut

Utifrån det läget bestämde sig Richard Mårtensson för att tillsammans med Inger Klangebo och Andreas Pernhall starta ett nytt företag. Men de lämnade alla tre en arbetssituation kopplad till ekonomisk trygghet, där de nu i praktiken kastade sig ut på okänd mark. 

– Verkligen. Det var mycket ångest. För mig var den nästan bottenlös. Att inte veta hur jag skulle kunna försörja min dotter var allra värst. Jag minns att jag levde på mina sparpengar. Det var svårt att få pengarna att räcka och i april 2018 hade jag inga sparade pengar kvar. Jag visste inte hur jag skulle klara av att betala mina räkningar. 

– Men vi kämpade hårt tillsammans. Jag åkte i en gammal sliten bil land och rike runt och försökte sälja in våra koncept. Jag sov i den på nätterna då jag inte hade råd att bo på vare sig hotell eller vandrarhem. Eller att köpa några kläder. Men där i april kunde vi börja ta ut en lön. Det var nog halva lönen, om ens det, mot vad jag hade tjänat tidigare men med ett kraftigt förändrat levnadssätt blev det möjligt. Drömmen om att kunna bygga upp något var det som höll mig ovanför vattenytan. 

– Vi tre hade tillsammans en gedigen kunskap om internutredningar i arbetslivet. I mina roller som förhandlingschef och HR-chef hade jag både beställt och lett många internutredningar. Men vi hade också annan kompetens. Djupt grundad i att bygga organisationer och bygga utbildningar inom olika områden. 

Bildtext: Andreas Pernhall under den första arbetsdagen på Human&hearts första kontor.

En snabb resa framåt

Därefter gick det väldigt fort. Richard Mårtensson tittar upp i taket, tänker tyst tillbaka en stund, innan han berättar vidare.

– Ja sedan gick det gick undan. Verkligen! Genom vårt kontaktnät hittade vi bra samarbetspartners. Vi omsatte över sex miljoner kronor under det första året. Det var ett enormt slit men vi hade som mål att vara bäst på det vi gjorde. Våra internutredningar skulle vara rakt igenom rättssäkra och det skulle finnas en långsiktig vision om att utredningarna i sig skulle leda till ett mer medmänskligt arbetsliv. 

– Jag träffade också Cecilia Malm, advokat på advokatfirman Glimstedt och vi började omedelbart att arbeta på en bok om rättssäkra utredningar. Just den boken fokuserade på en problematik där det i allmänhet fanns stora och mycket allvarliga brister i både kunskap och rutiner – nämligen kränkande särbehandling. 

Bildtext: Richard Mårtensson och Cecilia Malm i samband med att boken om RUM-metodiken publicerades.

Allt större bredd på bolagets insatser

Där och då skapades RUM-metodiken – RUM som står för Rättssäker UtredningsMetodik. 

Just frågor kring kränkande särbehandling var det som dominerade verksamheten under den första tiden, men idag är de arbetsinsatser som genomförs av Human&heart inom ett betydligt bredare spann.

– Jag vågar sticka ut hakan här – och utifrån min bedömning är vi bäst i landet på att genomföra utredningar som rör kränkningar och trakasserier. Men det är ju idag bara en liten del av allt vi erbjuder. Vi har gått från att göra utredningar i ett fält till att nu med en otroligt hög kompetens kunna erbjuda utredningar som rör alla frågor som en arbetsgivare behöver utreda. Men också andra typer av frågor. 

– Vi gör många utredningar utifrån skollagen och andra rättsområden också. Det kan handla om misstanke om korruption, om frågor som är inom hälso- och sjukvårdslagens område eller utredningsområden som gränsar till socialtjänstlagen. 

– Med den metodik vi har – RUM – som är en tillämpad metodik anpassad för att fungera för alla inom- och utomobligatoriska områden, så är vi nu ett bolag som kan hjälpa till med, om inte allt, så i varje fall det mesta inom utredningsområdet. RUM har verkligen växt fort och alltfler väljer också att licensiera sig i metodiken. Vi kan erbjuda licenser för flera olika områden idag. Och vi tar oss även utanför Sveriges gränser. Metoden används i många länder inom ramen för svenska globaliserade företag. Det är fantastiskt! 

3000 timmar

Det tog omkring 3000 timmar att skriva boken om RUM-metodiken. Men enligt Richard Mårtensson så kommer det fler böcker inom området.

– Ja det gör det. Metodiken behöver beskrivas djupare och appliceras på fler rättsområden. Att skriva den första boken var ett oerhört krävande arbete men också lärorikt. Jag lärde mig massor och är så glad över att vi orkade genomföra projektet. 

Om du ska beskriva Human&heart 2018 och Human&heart hösten 2023, vad säger du då? 

– Om jag tittar på min egen roll så är det en dramatisk förändring. Då var jag överallt. Hela tiden. Arbetsveckorna var alltid över 100 timmar. Idag jobbar jag fortfarande mycket men är en del av en stor och professionell organisation. Det är ganska fantastiskt och skrämmande att vara delägare i ett företag där jag inte längre har ett verkställande ansvar egentligen. Vi har en extern styrelse, en extern vice VD som nu också har blivit delägare i vårt dotterbolag Trust&heart. Det bolaget sysslar med visselblåsartjänster och vi har en stor organisation med fantastiska medarbetare med spridda kompetenser inom HR, juridik, psykologi och statsvetenskap. 

Kostnader för att anlita Human&heart

Antalet utredningar som genomförs av Human&heart har blivit fler och fler för varje år som har gått. Under det här året räknar Richard med att det kommer att genomföras omkring 350 utredningar och visselblåsarbedömningar. Men frågan är hur bolaget ligger till prismässigt när det gäller att genomföra utredningar? 

– Det behöver inte alls vara dyrt att genomföra en utredning. Det beror helt på vad som ska utredas. En utredning kan ibland kosta 900 kr. Vi kan ibland direkt konstatera att några vidare utredningssteg inte bör tas efter att ha genomfört en initial bedömning av ett ärende. 

– Det finns givetvis också situationer där slutfakturan kan bli hög men då handlar det om komplexa situationer med många personer som är involverade. Samtidigt måste en beställande organisation ställa olika perspektiv mot varandra. Om vi inte genomför utredningen noggrant och rättssäkert, vilka risker kan vi då se i nästa steg och vad blir då priset för dessa både i personligt lidande och i rena ekonomiska kostnader? Det är väldigt sällan som vi får kritik för att våra utredningar är dyra även om det självklart händer. En beställare ska dock alltid kunna vara helt trygg i att de får en gedigen och väl genomförd utredning. 

Efterfrågan på utbildningar växer

Human&heart genomför så mycket fler arbetsinsatser än ”bara” utredningar. Efterfrågan på utbildningar ökar nu kraftigt!

– Ja, vi växer snabbt inom utbildningsfältet. Vi genomför många typer av utbildningar. Det som kanske inte är unikt, men ovanligt, med oss är att alla utbildningar skräddarsys efter klientens önskemål. Här tar vi inte heller betalt för de merkostnader som det innebär att bygga en anpassad utbildning för klienten. Ofta blir det också mycket bättre. Evidensen generellt är ganska låg för att konceptutbildningar fungerar. Man behöver analysera organisationen och den enhet som är föremål för ett utbildningsbehov och resultatet behöver mätas i just den gruppen. 

– Det är alltid svårt att dra några generaliserande slutsatser över hur väl en utbildning fungerar eller inte. De flesta av våra medarbetare är också vad jag benämner som superexperter inom sina områden. Många organisationer kan ha behov av att låna någon av dessa för en begränsad period och det stöttar vi gärna i. 

Hur stort är företaget Human&heart idag?

– Vi är fortfarande små i relation till flera större aktörer i branschen. Men vi är flexibla och snabbt anpassningsbara. Vi växer stadigt och vi växer genom ytterst noggranna rekryteringsprocesser. Inom en månad öppnar vi kontor i Norrland och då i Luleå. Vi finns i hela landet även om vi bara har kontor i två städer idag. Våra medarbetare utgår i hög utsträckning från sina hem och är bosatta i hela Sverige. 

– Under hösten kommer vi dessutom att kunna presentera väldigt namnkunniga personer som blir en del av Human&heart. Det är nästan det mest roliga att så många högkompetenta personer vill vara en del av vår familj. Det kommer att hända mycket inom Human&heart under hösten 2023. Vi kommer att vara 30 kollegor innan året är slut. 

Hur ser det ut ekonomiskt för er?

– Det är svårt att säga. Men vi kanske landar någonstans mellan 30 och 40 miljoner i omsättning för i år. Vårt långsiktiga mål är att omsätta 200 miljoner år 2027. Det är en tuff utmaning men den är inte omöjlig. Når vi våra mål i år så gör vi en omsättningsökning motsvarande 50 till 75 procent. Då är vi också ett Gasellföretag vilket har varit en liten milstolpe för oss.

Bildtext: Under Almedalsveckan 2023 var det ofta fullsatt under Human&hearts föreläsningar i mötesarenan som döptes till "House Of Investigations".

Intresse av att förvärva Human&heart

Med den tillväxten och inte minst med den mycket starka kompetens som finns i personalstyrkan – och så med RUM-metodiken i botten – så ökar Human&hearts attraktionskraft alltmer. Det visar sig inte minst när det gäller förfrågningar om att förvärva Human&heart.

– Jo, det finns hela tiden väldigt fina aktörer som vi tycker om som visar intresse för att förvärva oss. Det är klart, att en dag kommer kanske den dagen då vi inte klarar vår verksamhet på egen hand. Men för oss är det stabila ägandet viktigt. Vi tror att det är viktigt för alla våra medarbetare och klienter att känna trygghet i att vi är stadiga. Därför har vi valt en begränsad ägarmodell. För att skapa trygghet. 

– Det finns alldeles för många exempel på organisationer där ägandet har blivit för splittrat och lett till konflikter mellan ägare och medarbetare. Men det är klart att vi hela tiden har örat mot rälsen och lyssnar på intressenter. Det viktiga för mig, och jag kan bara prata för mig som en av delägarna, är om en intressent som vill vara med och äga Human&heart kan visa en plan där medarbetarna är i centrum och där trygghet och kreativitet alltid eftersträvas. 

Klienterna i centrum

Richard Mårtensson brukar ofta prata om vikten av att ha fokus på klienterna. Det handlar enligt honom i grund och botten om att bidra till att göra andra framgångsrika.

– Ja precis, just för att de är viktiga. Vårt jobb är att göra våra klienter framgångsrika. Vi ska kunna finnas där dag som natt när de behöver oss. Vi ska vara tryggheten när det är som mörkast för våra klienter. Eller vi ska vara de som skapar kreativitet och glädje i olika utbildningsprojekt. Vi ska vara den som alltid går att lita på. 

Så om du jämför nätterna i bilen 2018 och situationen idag, vad säger du då?

– Att det har varit en saga. Tidvis en väldigt jobbig sådan givetvis. Men det är en livsstil. Jag älskar Human&heart. Vad som än händer i framtiden är min förhoppning att jag som pensionär kan få läsa i tidningen att Human&heart lever vidare, att företaget gör skillnad, att klienterna älskar bolagets stöd och att medarbetarna älskar sin arbetsplats. Och att allt grundar sig i medmänsklighet och rättssäkerhet, och en fortsatt resa tillsammans in i framtiden.

Bildtext: Richard Mårtensson föreläste under Almedalsveckan om rättssäkra utredningar i arbetslivet.