Kontakta oss

Iseskog i Almedalen: Så kan arbetslivet bli så mycket bättre

Publicerad: 13 Jun 2023

När Human&heart öppnar arenan ”House of Investigations” under Almedalsveckan, så tar välkände arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog plats på scenen. Som en av Sveriges mest namnkunniga och erfarna inom sitt område berättar han om svenskt arbetslivs kanske viktigaste frågor, inte minst kopplat till den nya visselblåsarlagen.

– Det är viktigt att man som arbetsgivare ser den positiva potentialen i den nya visselblåsarlagstiftningen, säger Tommy Iseskog.

Han är välkänd som expert inom arbetsrätt och intervjuas ofta i tv och radio för att ge sin syn på arbetslivets juridik ur olika perspektiv. Han har också skrivit närmare 300 olika böcker inom området, och han har nyligen gett ut en bok om den nya visselblåsarlagen. 

– Den nya lagen innehåller potential för att förbättra verksamheter, för att förbättra arbetsmiljö och att därmed att förbättra arbetsmarknaden i stort, konstaterar han.

Mycket svåra frågor

Om visselblåsningar, olika dilemman och utmaningar kommer Tommy Iseskog att föreläsa från Human&hearts scen i Almedalen. Men han ska också ingå i flera av företagets olika paneldiskussioner när komplexa, känsliga och ofta riktigt svåra frågor ska diskuteras. Inte minst utifrån medvetet falska visselblåsningar som dessvärre också förekommer. 

En av Human&hearts delägare, kvalitetschefen Inger Klangebo kommer att berätta om när hon utsattes för en falsk anonym visselblåsning, där hon anklagades för korruption. Efter en extern och oberoende utredning friades hon formellt från alla misstankar, men konsekvenserna blev trots det dramatiska.

Efter Inger Klangebos starka föredrag kommer Tommy Iseskog att sitta med i en diskussionspanel, där han ger sin syn på den problematik som Inger Klangebo blev utsatt för, och hur man med rättssäker utredningsmetodik kan se till att falska visselblåsare avslöjas och att alla parter får en rättvis hantering.

– Jag har hört liknande berättelser från olika sammanhang, speciellt där visselblåsaren är anonym. Det är ju av det skälet som det är så viktigt att visselblåsarfunktionen är professionell, och att det går att utreda om det finns någon grund för påståendena. Ett av syftena med lagen är ju just det, att vi ska få en mer rättssäker ordning när det gäller visselblåsande.

Svenskt arbetslivs viktigaste mötesplats?

Tommy Iseskog är sedan årsskiftet styrelseledamot inom Human&heart, och han kommer att vara en framträdande person på företagets scen i Almedalen. Kanske är det så att just ”House of Investigations” kommer att vara Almedalens viktigaste mötesarena för svenska arbetsliv.

– Jag hoppas att det kommer mycket folk för det här är ju otroligt angelägna frågor. Både när det gäller visselblåsande och när det gäller exempelvis andra typer av kränkningsutredningar. Det är väldigt vanligt i arbetslivet idag att människor påtalar upplevda missförhållanden och kränkningar. Men den som visselblåser ska också ha skälig anledning att anta att det som man visselblåser om faktiskt är sant. 

– Det räcker inte med att man har hört något eller att man tror något. Ska man ha skydd i lagen så ska man ha en skälig anledning att tro att uppgiften är sann. Det betyder i praktiken att man bör ha en förstahandsuppgift om man ska vara visselblåsare. På så sätt kan man bedöma om det anmälda är något som förtjänar den här lagens uppmärksamhet. 

I House of Investigations kommer också Tommy Iseskog att presentera sin senaste bok, om visselblåsarlagen. Det blir spännande samtal från scenen med efterföljande mingel, mat och dryck.

Hela programmet fför Human&hearts dagar i Almedalen hittar du här.

Bildtext: Tommy Iseskog får du möjlighet att träffa i Almedalen. Foto: Privat/Elin Nyström, Region Gotland