Kontakta oss

MÅLERIFAKTA AB VÄLJER TRUST&HEARTS VISSELBLÅSARTJÄNST

Publicerad: 13 Aug 2021

Falun/Stockholm den 13 augusti 2021

 

Målerifakta AB har Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundets uppdrag att genom mätning och administrativ behandling av mätningsunderlagen snabbt ta fram ett korrekt underlag för uträkning av ackordslöner - ackordsmätning.

 

Vi är mycket stolta över att ha fått möjligheten att leverera en fullskalig visselblåsartjänst till Målerifakta AB. I avtalet ingår att leverera rapporteringstjänst, hantera ärendehandläggning samt att genomföra eventuella utredningar. Vi har också uppdraget att göra en total översyn av bolagets policys och riktlinjer och utbilda organisationen i etikfrågor och ledarskap, säger Andreas Pernhall VD för Human&heart.

 

Min önskan är att Målerifakta ska präglas av en kultur som bygger på öppenhet, mod, ömsesidig respekt och kompetens. För mig är det självklart att vi ska vara tidiga med att implementera en visselblåsarfunktion och vi vill ha den på plats innan det nya EU-direktivet implementeras i svensk rätt i slutet av 2021. Ett införande av en visselblåsarfunktion behöver göras tillsammans med en partner som förstår och ställer sig bakom de värderingar vi har. Vi väljer att köpa hela tjänsten ifrån Human&heart, vilket innebär att de förser oss med visselblåsarsystemet, säkerställer att vi har de policys och riktlinjer vi behöver ha samt ansvarar för att utreda de anmälningar som görs. För mig är objektivitet, opartiskhet och kompetens A och O när det gäller visselblåsartjänster. Därför var valet av partner lätt då Human&heart har så mycket kompetens, sunda värderingar och ligger verkligen i framkant när det gäller kompetens och utveckling av metod. Alla medarbetare kommer att få information och chans att ställa frågor om funktionen innan implementering sker, säger Charlotta Tillbom VD för Målerifakta AB.

 

För mer information kontakta

Charlotta Tillbom, VD för Målerifakta AB, tel +46 70-601 11 01

Andreas Pernhall, VD för Human&heart, tel +46 70-302 48 89

 

Vill du veta mer om Trust&hearts /Human&hearts tjänster, kontakta

Richard Mårtensson, Head of Sales & Market, tel +46 70-779 20 95

Jörg Bassek, Operations Manager Trust&heart, tel +46 72 281 21 10

www.trustheart.se alt www.humanheart.se

Den här webbsidan använder sig av cookies för att fungera på bästa sätt.
Jag godkänner