Kontakta oss

Mia från Human&heart – en ung ambassadör för ett mer medmänskligt arbetsliv

Publicerad: 2 Maj 2022

Mia Pilipovic var endast 25 år gammal när hon för ett år sedan blev anställd som utredare och jurist på Human&heart. Nu är hon ”försteutredare” inom de utredningar hon jobbar med, och hon har även inspirerat unga till att jobba både med och för ett mer medmänskligt arbetsliv.

 

– Det har varit helt fantastiskt att på en gång få förtroendet att köra på, och uppenbarligen tycker mina kollegor att det har gått bra, säger Mia Pilipovic.

 

Det började med att Mia studerade på det rättsvetenskapliga programmet vid Örebro Universitet. Det blev både en kandidatexamen och en masterexamen innan studierna var avklarade och hon kunde kalla sig rättsvetare och jurist.

 

Därefter blev det ett år som rekryterings- och bemanningsansvarig inom omsorgsföretaget Humana, innan dörren öppnades hos nästa arbetsgivare. En bred kompetens och ett starkt intresse för frågor inom rättssäkerhet och mänskliga rättigheter gjorde att arbete inom Human&heart lockade. Och intresset var ömsesidigt.

 

– Ja jag brinner ju för frågor om mänskliga rättigheter, och det är ju ett begrepp som kan handla om rätten till ett bra arbetsliv och rätten till en god arbetsmiljö.

 

”Ett fantastiskt fint förtroende”

Nu i maj månad har Mia jobbat inom bolaget i ett år. Och det gick snabbt att komma in i den nya rollen som utredare av misstänkta avvikelser i arbetslivet, som kränkande särbehandling. Idag är det Mia som är ”försteutredare” i de utredningar som hon arbetar med.

 

– Det har verkligen varit superkul och jag har fått möjlighet att utvecklas något enormt som person. Och på det professionella planet så har det varit fantastiskt att ha fått förtroendet att direkt gå in i utredningar, möta människor och göra bedömningar, även om det inledningsvis mest var som ett stöd.

 

Finns det personer som du intervjuar i samband med utredningsarbete, som reagerar på din ålder?

 

– Ja det händer faktiskt ibland. Då jag är ”försteutredare” i utredningar så finns det personer som hajar till när det är jag som först tar till orda under en intervju och berättar om själva utredningsprocessen. Och det finns exempel på personer som till att börja med helst tittar på min äldre kollega när de svarar på våra frågor. Men det ändrar sig alltid när vi har kommit igång och det har aldrig varit något problem.

 

Olika erfarenheter krävs

Det finns flera starka skäl till att just Mia Pilipovic har fått en så framträdande roll inom bolaget och som en viktig kugge inom utredningsarbetet. Det berättar Rikard Arenius, som är vice vd inom Human&heart:

 

– På Human&heart arbetar vi med mycket komplexa och krävande utredningar där olika kunskaper och erfarenheter krävs för att hantera både själva genomförandet av utredningen och för att landa i riktiga och motiverade bedömningar. Vi vill aktivt verka för ett öppet och tryggt klimat där att alla våra medarbetare får, vill och vågar bidra med allt de kan. För detta syfte tror vi det kan vara klokt att belysa att även exempelvis en yngre person har mycket att bidra med och behöver få utrymme för att bidra med sina kunskaper. Vi tror på våra medarbetare, såsom vi gör på Mia.

 

Hur viktigt är det för arbetsplatser i allmänhet, och Human&heart i synnerhet, att verka för en personalsammansättning som präglas av personer med olika åldrar, olika bakgrund och olika perspektiv?

 

– Min erfarenhet är att en heterogen grupp är klokare och mer robust än en homogen grupp. Det uppstår oftare diskussioner och olikheter i åsikter och perspektiv, och även friktion utifrån detta. Men den organisation som klarar att hantera och skapa lärande ur sådana processer har framtiden för sig, i synnerhet i en kompetensintensiv verksamhet som vår egen. Nyckelord blir ”nyfikenhet”, ”öppenhet” och ”trygghet”.

 

Föreläste på rättsvetardag

Nyligen fick Mia en inbjudan om att föreläsa på en rättsvetardag för rättsvetarstudenter på Örebro Universitet. Hon berättade då om sin egen resa från skolbänken till arbetslivet.

 

– Jag pratade då mycket om hur det är att jobba på Human&heart, att arbeta med utredningar om misstänkta avvikelser i arbetslivet som kränkande särbehandling, och så vi pratade lite om utmaningarna med att få jobb under den pandemi som har påverkat oss alla.

 

– Efteråt var det många som kom fram och var intresserade av Human&heart och om begreppet ”rättssäkert”, som ligger särskilt varm om hjärtat för oss som är jurister med särskilt intresse för rättsvetenskap. Det var många som frågade om jobbmöjligheter nu och i framtiden. Det kändes som att det blev väldigt fin respons och det är jag glad och tacksam för, säger Mia.

 

Det är viktigt för Human&heart att finnas med och bidra till inspiration för unga människor inför deras vägval i yrkeslivet, enligt Rikard Arenius:

 

– Vi tror på exemplets makt och att det för studenter är lättare att se sig själva i en viss yrkesroll om de får träffa en person de enkelt kan relatera till som har just den rollen. Vi tror Mia kan vara ett gott exempel på en ung medveten person som aktivt väljer att arbeta med något hon tycker är viktigt i samhället.

 

Foto: Katarina Filipovska 

Den här webbsidan använder sig av cookies för att fungera på bästa sätt.
Jag godkänner