Kontakta oss

Nu bjuder Human&heart på en gratis visselblåsarpolicy

Publicerad: 9 Nov 2023

Nästa månad skärps visselblåsarlagen och omfattar även privata företag med neremot 50 anställda. Som ”ett steg på vägen” bjuder nu Human&heart på en gratis visselblåsarpolicy.

Human&hearts visselblåsarsystem är välkänt för att vara både rättssäkert, prisvärt, lättöverskådligt för alla parter, och inte minst enkelt och snabbt att sätta i drift. Många företag har dock ännu inte har tagit steget för att leva upp till de skärpta lagkraven som träder i kraft den 17 december.

Därför bjuder nu Human&heart på en visselblåsarpolicy som kan tydliggöra för organisationer hur en sådan policy bör vara uppbygd för att utgöra en första viktig grund ur både rättssäkra och etiska perspektiv. Det berättar Magnus Elg som är ansvarig för Human&hearts visselblåsarsystem:

– Ja en genomtänkt och strukturerad visselblåsarpolicy bör vara en självklarhet i varje organisation. Dessutom ställer Visselblåsarlagen krav på att man har en policy. Men det finns oklarheter och missuppfattningar om vad som bör ingå i en sådan policy. Därför har vi, utifrån vår expertkunskap i ämnet, satt ihop en policy som kan utgöra en viktig och bra grund för varenda svensk arbetsplats. 

Men få saker i livet är ju gratis. Vad kostar visselblåsarpolicyn egentligen?

– Inte ett enda öre, och man binder inte upp sig för några av våra tjänster. Det här är ett av många sätt för oss att försöka öka medvetenheten och kunskapen om visselblåsarsystem, och hur viktigt det är att systemen utgår från rättssäkra parametrar. Dessutom är det fullständigt avgörande att ärenden som kommer in via visselblåsarsystem hanteras på ett säkert, rättssäkert och etiskt sätt.

Blåsning i reklamkampanj

Human&heart har i en uppmärksammad reklamkampanj under hösten berättat om sitt rättssäkra och prisvärda visselblåsarsystem. I kampanjen, som särskilt har synts i sociala medier, är det olika personer som står i kraftig vind, med håret som står rakt upp och papper som flyger runt. Texten som syns är ”Imorgon kan ditt företag bli blåst. Grattis!”

– Ja det här är en kampanj med glimten i ögat, eftersom en ”blåsning” i det här sammanhanget oftast leder till något gott. Både för de inblandade och för arbetsplatsen, säger Magnus Elg.

Vad har ni fått för reaktioner på kampanjen?

– Väldigt många positiva, att man ändå på det här sättet kan närma sig ett ämne som kan upplevas som svårt och komplicerat. För kampanjen leder ändå in till vårt erbjudande om en gratis visselblåsarpolicy, som många har tackat Ja till. Och av dem så har en stor andel valt att satsa på just Human&hearts visselblåsarsystem.

– Vi tror dessutom på att särskilt lyfta den positiva potentialen i den skärpta visselblåsarlagstiftningen. Om man sopar problem under mattan så påverkas i förlängningen både arbetsmiljön, lönsamheten och varumärken på ett negativt sätt. Men en vissling kan ofta leda till något gott, om det hanteras på rätt sätt. Det är en oerhört viktig slutsats som vi kan dra inom Human&heart, och det är också huvudbudskapet i kampanjen. 

Vill du också ha en gratis visselblåsarpolicy?

Här kan du teckna dig för en, och också läsa mer om varför just Human&hearts visselblåsartjänst Trust&heart är marknadens mest rättssäkra system.

Bildtext: Magnus Elg är ansvarig för Human&hearts visselblåsarsystem.