Kontakta oss

Nu har du chansen att bli licenserad utredare i RUM® (Rättssäker utredningsmetodik i arbetslivet)

Publicerad: 26 Aug 2021

Nu har du möjligheten att bli licenserad i RUM.

 

OM RUM®

RUM är en varumärkesskyddad utredningsmetodik för att utreda bland annat kränkande särbehandling och trakasserier (inkl sexuella trakasserier) på arbetsplatser. Metodiken anlägger ett juridiskt perspektiv på utredningarna och vilar på principer såsom förutsägbarhet, transparens, partsinsyn och rättssäkerhet. Metodiken är inspirerad av och utvecklad med hänsyn till både arbetsmiljölagstiftning och närliggande lagstiftning inom främst arbetsrätten och diskrimineringsrätten. 

 • RUM har i sin metodik utvecklat en rekvisitmodell, baserad på definitionen av kränkande särbehandling i föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), vilken syftar till att identifiera och fastställa huruvida en viss handling kan kategoriseras som kränkande särbehandling.
 • För att styrka förekomst av kränkande särbehandling använder RUM samma beviskrav som för arbetsrättsliga bedömningar. 
 • Utredningar enligt RUM består av två delar: a) en bedömning och analys av i vilken mån påstådd kränkande särbehandling kan styrkas (individperspektiv) samt b) en bedömning och analys av bakomliggande orsaker till problematiken på arbetsplatsen (grupp- och organisationsperspektiv). 
 • RUM har utvecklats av en jurist och en personalvetare mot bakgrund av ett större antal utredningar av och anmälningar om kränkande särbehandling. En metodbok om RUM publicerades 2019 (Mårtensson & Malm, 2019) och för att arbeta med metodiken erbjuds en licensieringsutbildning.
 • Tommy Iseskog och Thomas Jordan har skrivit förordet i boken och har även sakgranskat innehållet.  
 • Boken refereras på flera ställen i den svenskutgivna Faktaundersökningsboken utgiven 2020, bland annat som fördjupningslitteratur. 
 • Metodiken är också publicerad i myndigheten för arbetsmiljökunskaps riktlinjer för hantering av sociala ohälsorisker som ex mobbning och kränkande särbehandling. 

 

För att bli licenserad ingår två utbildningsmoduler, ett skriftligt prov och ett inlämnande av en avidentifierad utredning.

 

Modul 1           Internatutbildning i Tällberg den 20 – 21 september 2021 (start kl. 0900 dag 1 och slut kl. 1500 dag 2)

Innehåll;

Introduktion till vad kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier är i legal mening och den rättsliga regleringen däromkring ex;  

 

 • Genomgång av AFS 2015:4
 • Genomgång av relevanta delar i diskrimineringslagen
 • Genomgång av angränsande lagstiftning (LAS och brottsbalken)
 • Genomgång av utredningsmetodiken för RUM/etiska riktlinjer
 • Bevisning i utredningar i arbetslivet
 • Detaljerad genomgång av rekvisiten för kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier
 • Etiska principer för utredningar
 • Information om licens i RUM 

 

Kostnad

33 000 SEK/deltagare /ex moms (inkluderar internat inkl och kurslitteratur). Sista dag för anmälan är den 10 september 2021. Om du anmäler dig till såväl kursmodul 1 som 2 utgår en avgift på 55 000 SEK/ex moms och då inkluderas båda modulerna.

 

Anmälan sker genom mejl till info@humanheart.se . Anmälan är bindande. Observera att utbildningen kan komma att ställas in om Human&heart och Advokatfirman Glimstedt bedömer det nödvändigt av exempelvis smittskyddsskäl eller att det föreligger för få anmälningar. För det fall utbildningen ställs in erbjuds utbildningsdeltagarna möjlighet till nytt utbildningsdatum. Avbokas utbildningen från utbildningsanordnarens sida återbetalas anmälningsavgiften i sin helhet.

 

 

Modul 2           Internatutbildning i Tällberg den 6 – 7 oktober 2021 (start kl. 0900 dag 1 och slut kl. 1500 dag 2)

 

Innehåll;

Träning i förutredningar och fullskaliga utredningar.

 

 • Backspegel från modul 1
 • Genomgång av hemuppgift (som delas ut under modul 1 för kursdeltagare som också vill gå modul 2)
 • Träning i förutredningar
 • Träning i fullskaliga utredningar
 • Hantering av beställarrollen i utredningar

 

Kostnad

33 000 SEK/deltagare /ex moms (inkluderar internat inkl och kurslitteratur). Sista dag för anmälan är den 10 september 2021. Om du anmäler dig till såväl kursmodul 1 som 2 utgår en avgift på 55 000 SEK/ex moms och då inkluderas båda modulerna. Avbokas utbildningen från utbildningsanordnarens sida återbetalas anmälningsavgiften i sin helhet.

 

Anmälan sker genom mejl till info@humanheart.se . Anmälan är bindande. Observera att utbildningen kan komma att ställas in om Human&heart och Advokatfirman Glimstedt bedömer det nödvändigt av exempelvis smittskyddsskäl eller att det föreligger för få anmälningar. För det fall utbildningen ställs in erbjuds utbildningsdeltagarna möjlighet till nytt utbildningsdatum.

 

Kursledare

Cecilia Malm, advokat och delägare i Advokatfirman Glimstedt. Upphovsman till RUM

Richard Mårtensson, personalvetare och delägare i Human&heart. Upphovsman till RUM

Andreas Sjöberg, ekonom och utredare inom Human&heart.

Mia Pilipovic, jurist och utredare inom Human&heart.

 
   
Den här webbsidan använder sig av cookies för att fungera på bästa sätt.
Jag godkänner