Kontakta oss

Ny riktlinje når 20000 medarbetare inom Scania

Publicerad: 23 Okt 2020

När Scania stod i begrepp att förbättra sin riktlinje för att förebygga och hantera kränkande särbehandling, kallades Human & Heart in som expertstöd. Idag är den nya riktlinjen klar och omfattar cirka 20?000 medarbetare i Sverige.

Respekt för individen är en av de grundläggande värderingarna hos Scania. Med denna devis som ledstjärna började Scania för en tid sedan planera för en förbättring av företagets riktlinje för att förebygga och hantera kränkande särbehandling.
– Det finns en betydande risk för ohälsa för den som utsätts för kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier i arbetslivet. Därför behöver vi arbeta förebyggande med dessa frågor. Vi valde att anlita Human & Heart som expertstöd tack vare deras gedigna kompetens inom området, berättar Petra Sjöström, organisationspsykolog på Scania.

Tydlighet och struktur
Nyckelord inom den nya riktlinjen är tydlighet och struktur. Scania har gjort förtydliganden kring ansvar och roller i ärenden då kränkande särbehandling och trakasserier behöver hanteras. Den nya riktlinjen innehåller även tydligare rutiner vid sådana situationer.
– Den här typen av ärenden är ofta komplicerade och en grundläggande förutsättning för att kunna hantera dem på ett professionellt sätt är att veta vem som gör vad, berättar Petra Sjöström.

Vikten av rätt kompetens
Scanias största lärdomar efter samarbetet med Human & Heart är dels vikten av tydlighet i de olika stegen i en utredning, men också att den som genomför en utredning måste ha rätt kompetens.
– Med rätt kunskaper har vi de verktyg vi behöver för att kunna genomföra utredningar på ett sakligt och opartiskt sätt, säger Petra Sjöström.
Scania är ett globalt företag med verksamhet i ett stort antal länder världen över. Bara i Sverige har företaget omkring 20 000 anställda, vilka nu omfattas av den nya riktlinjen. Men än så länge är det enligt Petra Sjöström för tidigt att se några direkta resultat av den.
– Scania är ett mycket stort företag och det tar tid att förankra en ny riktlinje. Men nu finns det en större tydlighet kring hur vi ska arbeta förebyggande och vem som gör vad i ärenden, säger hon.

Vi utbildar alla våra chefer och HR för att de ska ha god kunskap om förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling och trakasserier.

Siktar ännu högre
Inom de kommande åren kommer Scania att arbeta vidare med att främja en god arbetsmiljö. En framgångsfaktor är att skapa ett engagemang och ett ledarskap för säkerhet och hälsa – på alla nivåer i organisationen.
– Vi utbildar alla våra chefer och HR för att de ska ha god kunskap om förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling och trakasserier. Dessutom arbetar vi med att ta fram ytterligare metoder som vi kan tillämpa systematiskt för att förebygga och hantera kränkande särbehandling och trakasserier, berättar Petra Sjöström.
Även om den nya riktlinjen är klar, fortgår Scanias samarbete med Human & Heart. Då det uppstår behov av en extern utredare kopplas Human & Heart in för att hantera ärendet.

 

Den här webbsidan använder sig av cookies för att fungera på bästa sätt.
Jag godkänner