Kontakta oss

Nytt avtal klart för Human&heart – omfattar 160 000 medarbetare inom industrin

Publicerad: 19 Jan 2023

Ett nytt avtal som omfattar 160 000 medarbetare inom svensk industri är signerat och klart. Avtalet har skrivits under av Human&heart och Industriarbetsgivarna samt Innovations och Kemiindustrierna, IKEM och gäller utredningar om misstänkt kränkande särbehandling, trakasserier och andra avvikelser i arbetslivet.

Avtalet handlar i grund och botten om att underlätta för medlemsföretagen inom Industriarbetsgivarna och IKEM att beställa tjänster av Human&heart.

– Det handlar både om utredningar när det gäller misstankar om kränkande särbehandling, trakasserier, regelefterlevnad och andra misstänkta avvikelser i arbetslivet. Men också om föreläsningar och utbildningar, berättar Human&hearts Petter Hagander.

När företagen som är kopplade till branschorganisationerna gör avrop utifrån avtalet så får de väldigt förmånliga villkor på de tjänsterna hos Human&heart.

– Det här är ett viktigt avtal som omfattar en stor del av svensk industri. Det har tillkommit då organisationerna tycker att Human&heart har en väldigt hög kvalitet på de tjänster som vi erbjuder, säger Petter Hagander.

Omfattar tusentals företag

Industriarbetsgivarna är en arbetsgivarorganisation för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks, byggnadsämnesindustrin samt svetsmekanisk industri. Organisationen företräder drygt 1000 medlemsföretag som har omkring 90 000 anställda.

Innovations och Kemiindustrierna, IKEM är den mest centrala branschorganisationen för bl a kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag. IKEM har 1250 medlemsföretag med sammanlagt 70 000 medarbetare.

– Vi på Human&heart är tacksamma över det stora förtroendet från organisationerna, samtidigt som vi ser ett ökande behov i samhället av de tjänster som vi erbjuder och där våra rättssäkra utredningar utifrån RUM-metodiken är extremt viktigt. Efterfrågan ökar också kraftigt med tanke på EU:s visselblåsardirektiv, vilket i sin tur kommer att medföra större behov av att genomföra utredningar, avslutar Petter Hagander.

(Bildtext: Human&hearts Petter Hagander berättar om det nya avtalet. Fotocred: Niklas Lindh/Wikilmages/Pixabay)