Kontakta oss

Nytt besked om RUM-licenser gör skillnad i Sverige

Publicerad: 23 Maj 2023

Det står nu klart att RUM-metodiken flyttar fram sina positioner ytterligare och blir ännu viktigare och tryggare för att säkerställa internutredningarnas kvalitet. – Förändringen innebär en större trygghet för beställare, för parter i utredningar och för utredarna själva, säger Richard Mårtensson, delägare i Human&heart och en av personerna bakom metodiken.

Det handlar om en stor händelse för internutredningarnas kvalitet i Sverige, enligt Richard Mårtensson. Human&heart har nämligen fått uppdraget att vara licensgivare för RUM-metodiken. 

Framtagandet av villkoren har föregåtts av en lång och omfattande process i samarbete med flera seniora experter. Nu när villkoren och licensen formellt är på plats, så innebär det att RUM som metodik är här för att stanna, enligt Richard Mårtensson.

– Ja så är det. Det finns inget liknande sätt att säkerställa internutredningars kvalitet i Sverige, som vi nu har tagit fram för RUM.

Vad innebär det här i praktiken?

– Kvaliteten ökar markant genom att det nu också finns möjlighet till att få en prövning av utredarens arbete. Det är en trygghet för beställare, för parter i utredningar och för utredarna själva. I praktiken kan vi nu slå fast att vi har en rättssäker kontrollfunktion för en rättssäker utredningsmetodik, och det är vi ensamma om i Sverige.

På vilket sätt kommer kvaliteten att kunna säkerställas?

– Vi inrättar just nu ett råd som kommer att besättas med oerhört erfarna seniora jurister och akademiker inom HR-fältet. Deras uppdrag är att vara oberoende granskare. Jag vill här betona att RUM inte bara kan användas för att utreda kränkningar och trakasserier utan nu är anpassat för att kunna vara en lämplig och rättssäker metodik för alla inom- och utomobligatoriska utredningar som en organisation behöver kunna göra. 

Vilken typ av utredningar skulle det kunna handla om?

– Metodiken är väl rustat för att användas för utredningsbehov inom exempelvis socialtjänstlagen, skollagen eller för andra organisationer och deras relevanta lagstiftning där det föreligger utredningskrav. Givetvis kan det också användas för interna misskötsamhetsutredningar i stort eller för olika former av kartläggningar eller organisatoriska undersökningar. 

– RUM-metodiken är framtagen för att kunna fungera för alla typer av inom- och utomobligatoriska rättsområden. Det gör att RUM blir en metodik att använda oavsett vilken typ av utredningsfråga som en organisation står inför. Det här säkerställer att kvaliteten uppnås och att utredningarna genomförs på ett korrekt och rättssäkert sätt.

Utredarna får sina licenser

Richard Mårtensson är en av personerna som har tagit fram RUM-metodiken som har rönt stor uppmärksamhet runt om i landet som en rättssäker metodik som verkligen fungerar även på de mest komplexa typerna av utredningar. 

Redan idag är ett hundratal personer utbildade i RUM, och dessa personer som har formell rätt att utreda enligt metodiken, kommer nu att få sina licenser utskickade till sig.

– Vi tar nu ett viktigt steg för rättssäkra utredningar i Sverige och vi kan konstatera att RUM är här för att stanna. Det får vara slut med internutredningar som inte håller måttet. Med RUM kan alla parter känna att man får en professionell och rättssäker metodik för sina utredningar och med licensierade utredare som är godkända av Human&heart. Det är glada nyheter för alla, avslutar Richard Mårtensson.

Allmänna villkor för RUM-licens hittar du nedan:

Allmänna Villkor för RUM-licens 20230523.pdf