Kontakta oss

Om utredningsmetodiken RUM

Publicerad: 19 Aug 2022

Vi får allt fler frågor om utredningsmetodiken RUM. RUM är en av tre evidensbaserade metodiker för att utreda kränkande särbehandling i arbetslivet.

RUM används dock även, till skillnad från andra metoder, för att utreda sexuella trakasserier, trakasserier och andra oegentligheter i arbetslivet. Styrkan med RUM är att metodiken är helt anpassad till svensk lagstiftning och användaren av metodiken kan känna trygghet i att utredningarna blir legalt korrekta genomförda. Samtidigt som beställaren får en rättssäker utredning. Metodiken är utvecklad av en advokat och en personalvetare. 

I Sverige har Advokatfirman Glimstedt och Human&heart ensamrätt att tillsammans utbilda i metodiken. Det är därefter Human&heart som har ensamrätt att licensera utredare. Det är särskilt viktigt att beakta då vi har noterat att det förekommer uppgifter om att personer påstår sig ha erfarenhet av att utbilda i RUM - vilket inte stämmer om det är en aktör som inte är Human&heart.

Krav för att få licens

För att kontrollera att personen har tillstånd att utbilda i utredningsmetodiken RUM kan ni kontakta Human&heart. På samma sätt kan ni kontrollera vilka personer som har licens att utreda i utredningsmetodiken RUM. Ni bör iaktta försiktighet när ni möter utredare som påstår sig ha kompetens i RUM men som saknar kursintyg och/eller RUM-licens. För att få en licens i RUM måste personen ha genomgått utbildning och avlagt såväl skriftligt prov som inlämnat en avidentifierad utredning för bedömning. 

Under hösten 2022 utbildades flera personer i metodiken och utbildningsinsatserna fortsätter även 2023. Det finns även ett snabbspår där personer som har utredningserfarenhet eller annan utredningsutbildning har ett alternativ för att bli licenserad i metodiken. Vi märker att utbildningen är mycket efterfrågad såväl hos företagshälsovården (för deras utredare) som hos internutredare i offentliga och privata organisationer. Under hösten utbildade vi exempelvis 15 personer anställda vid olika företagshälsovårder i metodiken och därigenom kommer alltfler organisationer få utredningar genomförda med RUM-metodiken. 

Anpassad utbildning för din organisation

Det finns också möjlighet att anpassa utbildningen för din organisation eller ditt företag. Vi har erfarenhet av att ha genomfört detta för stora internationella företag men också för offentliga organisationer. 

Vill du veta mer om RUM? Läs några kursdeltagares reflektioner av utbildningen. 

Fyra deltagare tycker till om RUM-utbildningen (humanheart.se)

Vill du anmäla dig till nästa kurs, titta in på vår hemsida eller skicka ett mejl till info@humanheart.se.