Kontakta oss

Rättssäkert samarbete

Publicerad: 23 Okt 2020

Under hösten var det bokpremiär för Human & Heart och Advokatfirman Glimstedt i Dalarna. Boken som är unik i sitt slag presenterar en metod för hur kränkande särbehandling i arbetslivet ska kunna utredas på ett rättssäkert sätt.

Det finns inte så mycket skrivet om hur man kan utreda kränkningar på jobbet, så boken är vårt sätt att försöka få upp ämnet på bordet, säger Cecilia Malm som är VD på Glimstedt i Dalarna och som har skrivit boken tillsammans med Richard Mårtensson på Human & Heart.

Idén om en bok kom ursprungligen från Richard Mårtens­son som såg ett stort behov inom svenskt arbetsliv för att ha en fungerande utredningsmetodik för kränkningar.
– Jag har sett allvarliga brister och metoder som inte alls är rättssäkra. Flera av dem tillåter även anonyma vittnesmål och det kan få förödande konsekvenser, säger Mårtensson.
 
Höjer kvaliteten
Boken har getts ut av Sveriges ledande företag inom utbildningslitteratur – Studentlitteratur AB. Bokutgivningen är också ett naturligt led i samarbetet mellan Human & Heart och Glimstedt för att höja kvaliteten i de utredningar som görs om anmälningar av kränkningar i arbetslivet.
– Glimstedt går ofta in och gör en ”second opinion” för att titta på det juridiska perspektivet på våra utredningar vilket verkligen har höjt kvaliteten enormt mycket, säger Richard Mårtensson och fortsätter:
– Sen har vi gemensamt kunnat gå in med våra olika kompetenser i andra former av insatser. Vi får både ett legalt och ett beteendevetenskapligt perspektiv på hur organisationer och människor påverkas, vilket ger större nytta för våra klienter och de människor som vi möter i vårt arbete.
– Det är också viktigt att vi aldrig delger varandra våra bedömningar innan vi är helt färdiga, vilket gör att vi inte påverkar varandras slutsatser. Ibland går jag in och ger direktiv till utredarna om det är någon fråga som bör utredas vidare. Och i större utredningar jobbar vi som ett team men med olika perspektiv. Det är ett fantastiskt samarbete som innebär att vi kan göra skillnad, avslutar Cecilia Malm.

Kränkande särbehandling
I boken Kränkande ­särbehandling presenterar författarna en ­modell för att utreda misstänkta fall av kränkande särbehandling på ett grundligt sätt och med en rättssäker metodik med utgångspunkt i arbetsmiljöföreskriftens regelverk.

Den här webbsidan använder sig av cookies för att fungera på bästa sätt.
Jag godkänner