Kontakta oss

”RUM är guld värt för svensk skola!” – Human&hearts ordförande med bakgrund i skolan

Publicerad: 21 Maj 2024

Hennes övertygelse är fast: ”RUM för skola” kan bidra till färre kränkningar på våra skolor, en ökad tydlighet och trygghet för elever, personal, vårdnadshavare och huvudmän – och dessutom minskade kostnader för skolorna. Human&hearts ordförande Lena Westman har en lång bakgrund i skolans värld, inte minst som tidigare VD för ett skolföretag.

När den erkända och rättssäkra utredningsmetodiken RUM nu har anpassats för att kunna göra skillnad även i skolans värld, så är Human&hearts ordförande Lena Westman en av de som jublar lite extra. 

– Ja för det är ganska svårt som skolhuvudman att verkligen göra rätt idag, även om man gör så gott man kan. Jag var en av de som gjorde så gott jag kunde, men det är bara att titta på svensk skola idag – det räcker inte….

Lena Westman har varit skolhuvudman och vd för gymnasiekoncernen Hagströmska Gymnasiet under sex år. Hon ligger även bakom det koncept som Hagströmska utgår från när det gäller idrottsutbildningar som jobbar utifrån ett rättviseperspektiv. Initiativet att anpassa den rättssäkra utredningsmetodiken RUM till skolans verksamheter är något som hon välkomnar å det starkaste.

– Ja för den aspekt som man inte lyfter tillräckligt, tycker jag som kommer från ett skolhuvudmannaskap, det är just rättssäkerheten. För man utreder idag enligt bästa förmåga, men man har generellt sett inte verktygen. Man följer Skollagen så gott som man kan, men rätt verktyg saknas.

Är det inte konstigt om det åtminstone inte finns en generell mall för hur man ska utreda misstänkt mobbning, kränkningar och diskriminering i skolan?

– Visst är det så! Men i svensk skola idag har man så många typer av högt ställda krav på sig, och dokumentationsplikt, så man gör verkligen det man kan. Och som lekman så tror jag att man förväntar sig att det faktiskt är rättssäkert. Men det är inte det!

Så kan bemötandet från skolan bli

Frågan är dock hur den rättssäkra utredningsmetodiken kommer att tas emot från skolans värld.

– I och med att det fyller ett så stort hål i skolhuvudmannens verktygslåda så kan jag knappt vänta till att det faktiskt ska börja rullas ut brett. Vi ska tillhandahålla ett verktyg som tidigare inte har funnits, och det här är verkligen något som behövs! När RUM för skola blir känt så kommer efterfrågan att snabbt växa.

Men hur tror du att verktyget tas emot till att börja med, då det här ju är något helt nytt?

– Det kräver visserligen en process av förklaringar, men implementerandet i skolmiljön tror jag blir mycket lättare än på många andra områden. Och eftersom det inte har funnits tidigare så är ju de första stegen att åskådliggöra att verktyget finns och hur det kommer att kunna göra skillnad.

– Det kommer ju verkligen att underlätta i utredningsarbetet som man faktiskt är ålagd i skolan att göra. Och så blir utredningsarbetet och resultatet mer rättssäkert.

Skolor ska själva kunna göra utredningarna

Tanken är att skolan ska kunna genomföra utredningar själva. En stor mängd anställda i offentlig sektor och privata företag har under flera års tid utbildats i RUM-metodiken för att själva bli licensierade och kunna göra rättssäkra utredningar i sina organisationer enligt RUM-metodiken. Nu när metodiken har anpassats till den svenska skolan så innebär det att Human&heart bjuder in skolföretag och kommuner till utbildningar i RUM för skola.  

I praktiken så kommer personal på skolan alltså själva att kunna genomföra utredningar enligt den rättssäkra metodiken som är anpassad till gällande lagstiftning. Det finns dock möjlighet, särskilt i mer komplexa ärenden, att få olika typer av stöd och hjälp i arbetet från Human&heart.

Vad säger du om du möts av reaktioner att det här är ytterligare en sak som skolan åläggs att göra och att det kan bli en kostsam historia?

– Nja det kostar mycket mer att göra utredningar på de olika sätt som det görs idag – för idag finns det inte den här typen av säkerhet i verktygen. Det här innebär en kompetensförstärkning och en hög grad av professionalism i utredningar och det är något som svensk skola efterfrågar och längtar efter.

– Och när det blir en mer professionell struktur kring de här utredningarna, så går det också snabbare och därmed avlastas lärarkollektivet och får ha mer fokus på undervisningsdelen. 

Ökad trygghet ända ut på skolgården

Hur blir det dock i praktiken? Kan RUM för skola i förlängningen innebära ökad trygghet i våra skolor? Lena Westman är övertygad om att det kan bli så!

– Absolut! Det kommer att kunna märkas hela vägen ut på skolgården, men också i den utredande roll som man har i skolan, att man får trygghet i det. Att man faktiskt gör det här rättssäkert och på bästa sätt för alla parter, och i svensk skola så vill man verkligen göra det bästa möjliga för alla!

Hur gjorde du själv när du var skolhuvudman och behövde genomföra utredningar av misstänkta kränkningar?

– I och med att jag i likhet med de allra flesta skolhuvudmän har haft svåra utredningar, så har jag i vissa fall anlitat advokatbyråer för att utreda. Och advokater och jurister som inte har en utredningsmetodik med sig, har inte den verktygslådan heller för utredningar. Det är en ganska tidskrävande process och det är inte heller alltid som man är familjär med skolans miljö. 

– Det kan alltså bli ganska dyrt att försöka göra rätt om man inte har de här verktygen. Men här tar vi faktiskt det bästa från två världar och anpassar det till skolans värld. Det är det ingen som har gjort tidigare. Och här kan man också få olika grader av stöd och hjälp beroende på vilken typ av komplexitet som det handlar om, även om man i de allra flesta fall ska kunna göra utredningar själva. Det blir rättssäkert och tryggt för alla inblandade.

Hur lång tid kan det ta innan det här är en etablerad metodik som används i våra skolor?

– Jag tror faktiskt att det kan gå ganska snabbt.

/NIKLAS LINDH, REPORTER