Kontakta oss

Så fick hon jobb hos Human&heart direkt efter rättsvetarutbildningen

Publicerad: 16 Jan 2024

Allt började med en föreläsning av en ung medarbetare hos Human&heart, som gjorde ett starkt intryck. Och som så småningom ledde till att Marika Sjögren blev fast anställd som jurist och utredare direkt efter sin utbildning. Möt 25-åringen som har ett starkt engagemang i internationella frågor och som bytte svenska ambassaden i Nairobi mot kampen för ett mer medmänskligt och rättssäkert arbetsliv hemma i Sverige.

Det är intensiva dagar redan direkt efter årsskiftet för Marika. Det är både pågående utredningar som hon är inblandad i samt arbete med Human&hearts visselblåsartjänst och de många kunder som har anlitat bolagets system.

– Det är ett fantastiskt arbete med sånt som jag verkligen känner ett starkt engagemang inom, kopplat till rättssäkerhet. Där är ju inte minst RUM-metodiken en grundpelare inom våra utredningar – att rättssäkerheten är en mycket central del. Och att vi genom vårt arbete faktiskt bidrar till en bättre och tryggare arbetsmiljö. Jag värderar det högt just för att man ska kunna få känna sig trygg på sin arbetsplats.

Allt började egentligen med en föreläsning på Örebro Universitet där Marika studerade kandidatprogrammet i rättsvetenskap med internationell och digital inriktning. Mia Pilipovic hette föreläsaren, som själv, precis som Marika, hade studerat på det rättsvetenskapliga programmet. 

Därefter hade Mia fått jobb på Human&heart och nu föreläste hon om sin resa från skolbänken till arbetslivet, och om sitt jobb inom Human&heart. Föreläsningen väckte stark nyfikenhet inom Marika:

– Jag tyckte att det lät superintressant och ville gärna veta mer, så efter föreläsningen gick jag fram och pratade med Mia. Jag visade intresse och kom därefter i kontakt med Rikard Arenius (vice vd på Human&heart) och sedan tog vi det därifrån helt enkelt. 

Vad var det som gjorde starkast intryck på dig under föreläsningen?

– Rättssäkerhet är en otroligt viktig del i vårt samhälle och det är en förutsättning för det demokratiska samhället, så det var både det och att man måste kunna känna sig trygg på sin arbetsplats. Så det var de sakerna som påverkade mig och när jag därefter kom i kontakt med Rikard Arenius så väcktes det ytterligare intresse och magkänslan sa åt mig att Human&heart var helt rätt arbetsplats för mig.   

På svenska ambassaden i Nairobi

Kontakten ledde till att Marika, parallellt med studierna, började jobba extra för Human&heart från och med sommaren 2022. Det var något som hon fortsatte med ända till hon var färdig med studierna nu i somras, och i augusti blev hon anställd på heltid.

Den sista terminen på det rättsvetenskapliga programmet genomförde Marika en praktik på den svenska ambassaden i Nairobi i Kenya. 

– Det var väldigt givande och intressant. Jag bodde där när jag var yngre och nu fick jag möjlighet att genomföra praktiken på ambassaden där. Jag fick en bra insyn i hur samarbetet kan se ut mellan olika länder och hur vi kan lära oss av varandra, och inte minst hur Sveriges representation i andra länder kan se ut.

Bildtext: Marika under sin praktik på svenska ambasssaden i Nairobi. Foto: Privat

Marika studerade i princip hela utbildningen på engelska, och det var förstås huvudsakligen även det språket som gällde på den svenska ambassaden i Kenya. Det har lett till att de utredningar och intervjuer som ska genomföras på engelska ofta blir en uppgift för Marika.

– Ja jag känner mig bekväm med engelskan och då har det blivit så ganska naturligt att jag jobbar med många av de utredningar där vi behöver använda engelska språket.

Ett stort åldersspann

För Human&heart så är den bredd, spets och djup som finns bland personalen en nyckel till att kunna jobba på riktigt i kampen för ett mer medmänskligt och rättssäkert arbetsliv. Det handlar om medarbetare med olika kunskaper, erfarenheter och bakgrunder och där tvärvetenskapliga arbetssätt mellan olika yrkesgrupper är viktigt för att kunna se olika perspektiv av komplexa sammanhang. Även medarbetare av olika åldrar är en viktig faktor.

– Ja den här mångfalden är nog en av våra största tillgångar. Hur vi arbetar med den här breda paletten av olika kompetenser, åldrar och bakgrunder - och också hur vi stöttar varandra utifrån våra olika specialistområden där vi är lite extra kunniga. Tillsammans så blir det verkligen ett bättre arbete.

En delad tjänst

Marika Sjögren har två olika arbetsuppgifter inom Human&heart. Hon jobbar dels som utredare men också med inkommande ärenden via Human&hearts visselblåsarfunktion. Och när det gäller utredningsarbetet så lyfter Marika särskilt utredningsmetodiken RUM som helt central för verksamheten.

– Metodiken är väldigt omfattande och rättssäker. Och hela utredningsdelen från början till slutet har rättssäkerhet som en helt central del. Genom rättssäkerhet och transparens så bidrar vi till en bättre och tryggare arbetsmiljö.

– Sen har jag stor förståelse och stor respekt för att utredningar kan vara påfrestande för olika parter under själva utredningsdelen. Men i slutändan så bidrar vi ändå till en större rättssäkerhet i arbetslivet och det värderar jag högt och stort.

Hur jobbar du med de kunder som är anslutna till Human&hearts visselblåsarsystem?

– Det jag framför allt gör är bedömningar av de ärenden som vi får in och det är ärenden av en mängd olika karaktärer.

Vilka är dina starkaste intryck av Human&heart som företag så här långt?

– Jag känner mig verkligen stolt över att vara en del av ett företag som jobbar för en större rättssäkerhet och att alltfler ska få känna sig trygga på sina arbetsplatser. Men jag känner också en stor glädje och tacksamhet över de kollegor som jag arbetar med, med blandningen av kompetenser, bakgrunder och åldrar. Det är verkligen ett otroligt team att arbeta tillsammans med!

/NIKLAS LINDH, REPORTER