Kontakta oss

Så hyllar kursdeltagarna utbildningen i RUM

Publicerad: 26 Jan 2023

När Human&heart anordnade Steg 1-utbildning i RUM-metodiken på Steam Hotel i Västerås i mitten av januari, så kom deltagarna från hela landet och från en mängd olika arbetsgivare. Här är kursdeltagarnas egna uppfattningar om utbildningen i RUM, de berättar varför de sökte sig till den och hur de vill använda kunskaperna framöver.

 

Bildtext: Malia Selin, Trafikverket.

Maria Selin, HR-specialist, Trafikverket i Solna

– Jag har jobbat med HR-frågor i mellan 15 och 20 år och mycket med arbetsmiljö. De senaste åren har min yrkesroll handlat mycket om kränkande särbehandling och utredningar av olika slag. Och jag har gått in i en ny specialistroll där jag ännu mer koncentrerat jobbar med svåra personalärenden, rehabärenden och utredningar. Och då var det en fantastisk möjlighet att få gå den här utbildningen med paketeringen, kontexten och att få fördjupad kunskap. Så det känns jättebra.

Vad har du för uppfattning om RUM-metodiken?

– Den känns jätteviktig för mig, för det här är svåra och ibland diffusa frågor. Att få använda den här strukturen och metodiken, där det blir ett mer kliniskt format med det juridiska perspektivet, det är något som jag har saknat. Jag tycker att det känns som en jättebra plattform att stå på när man får den här rättssäkerheten.

Hur har utbildningen varit?

– Det är ju superintensivt, men det är jätteintressant. Det är varvat med grupparbeten, mycket diskussioner och dialog och det finns utrymme för reflektion. Utbildarna Richard och Cecilia är jättebra! De är ju väldigt olika i sina personer och med sina kompetenser, och de kompletterar varandra väldigt bra. Det är ett väldigt bra flöde och det är högt i tak under utbildningen.

 

Bildtext: Stina Lundmark, Skellefteå kommun.

Stina Lundmark, organisationskonsult Kommunhälsan, Skellefteå kommun

– Jag är med i ett kommunövergripande team mot kränkande särbehandling och vårt uppdrag är delvis att utreda. Och det finns också fler delar i uppdraget som förebyggande arbete, att utbilda chefer och HR, och det vi tittar på är att hitta en metod som känns schysst och där det både ingår arbetsrätt och arbetsmiljö. Så därför går jag den här utbildningen. 

Vad är din uppfattningen om utbildningen så här långt?

– Jo det är bra! En bra mix av föreläsningar och grupparbeten. Jag tycker att det är en bra och hög nivå, precis som jag hade förväntat mig. Jag får svar på mina frågor och det är verkligen kunniga kursledare.

Vad kommer det att innebära för dig när du har gått steg 1 och steg 2 inom RUM-utbildningen?

– I ett första läge så kommer jag och mina båda kollegor, som redan har gått RUM-utbildningen, att bygga en utbildning för HR-specialisterna inom kommunen. Personalcheferna har ju tagit beslut om att vi ska använda RUM-metodiken så då gäller det att utbilda HR så att de ytterst kan stötta cheferna i att jobba rätt från början.

 

Bildtext: Anita Ölund, Svenska kyrkan.

Anita Ölund, kyrkoherde i Hedemora, Husby och Garpenbergs församling

– Som kyrkoherde har man ett väldigt omfattande ansvar och är egentligen, om man inte delegerar bort det, chef över allt. Det betyder också att alla personalfrågor hamnar i mina knän. Stora församlingar kanske har en HR-ansvarig anställd, men det har ju inte jag. Så jag måste utbilda mig i det här så att jag åtminstone ska veta vad det är som gäller och var jag kan be om relevant hjälp. 

– Sen stötte jag på Human&heart för de gjorde en arbetsmiljökartläggning hos mig, och då blev jag ganska nyfiken på metodiken, eftersom jag har läst juridik innan. Så då ville jag jättegärna gå utbildningen. Jag kommer att ha väldigt stor nytta av den i mitt arbete.

Vad är det som du tycker är bra med RUM-metodiken?

– Det är just rättssäkerheten, inte minst för den som blir anklagad, att man ska förhålla sig objektivt inställd till utredningsmaterialet. Och nu får jag en uttalad utredningsmodell som jag tror på och som jag kan sjösätta i mitt förhållningssätt till det som uppkommer. Förr har man ju försökt att göra rätt på instinkt, men nu har jag en modell som jag kan förhålla mig till.

 

Bildtext: Malin Wedholm, Arctic Paper.

Malin Wedholm, HR-specialist, Arctic Paper i Grycksbo

– Jag känner att det här är en viktig del av det arbete som jag gör på dagarna. Och även om jag som HR-specialist samarbetar med företagshälsovården inom de här frågorna, så tycker jag att det känns bra för mig att få en bredd och också en mer fördjupad kunskap för att det ska bli ett så fulländat resultat som det kan vara.

Vad är din bild så här långt av RUM-metodiken?

– Att det är mycket att tänka på som utförare. Mycket mer än vad jag från början hade trott. Det är mycket mer komplext och det är mer som man behöver tänka till kring och ställa frågor om i utredningsskedet.

Hur har du upplevt utbildningen så här långt?

– Den har varit bra. Och i och med att gruppen inte har varit för stor så har det varit möjligt att lyfta saker under utbildningens gång på ett enkelt sätt.  Det har också varit bra med en del mindre grupparbeten där man har fått tänka till tillsammans.

Vad kommer du att ta med dig hem till ditt arbete från utbildningen?

– En större trygghet i att veta hur jag ska påbörja ett arbete och så till viss del en manual eller lathund som jag kan luta mig emot. Det har jag inte tidigare känt att jag har haft.

LÄS MER: Snart får den hundrade kursdeltagaren licens att utreda enligt RUM-metodiken.