Kontakta oss

Så kraftigt slogs alla tidigare rekord för Human&heart under 2023

Publicerad: 17 Jan 2024

Det blev ett mycket intensivt år, 2023, för Human&heart där antalet inkommande utredningsuppdrag ökade med nästan 50 procent jämfört med året innan. ”Vi ser en otrolig utvecklingskurva och ett kraftigt ökat behov av de tjänster som vi erbjuder”, säger Richard Mårtensson på Human&heart.

Under år 2023 så anlitades Human&heart för att genomföra sammanlagt 336 utredningar, av olika karaktär – alltså i genomsnitt näst intill ett nytt uppdrag varenda dag under året, vardag som helg. Det är en ökning med hela 46 procent jämfört med året innan då 230 utredningsuppdrag kom in till bolaget. Richard Mårtensson, en av bolagets tre delägare, kommenterar den kraftigt ökade efterfrågan så här:

 – Vi känner en oerhörd ödmjukhet inför att ha en sådan tillväxt på utredningssidan och det visar ju också på att Human&heart är ett väldigt starkt och tryggt varumärke. Flera av Sveriges största och mest välrenommerade företag väljer att anlita Human&heart för att hantera de mest känsliga och svåra avvikelserna som de har i organisationen, och vi försöker hjälpa dem på det absolut bästa sättet.

 Trygga anställningar ligger bakom resultatet

 Förutom att Human&heart anlitas betydligt mer för att genomföra olika utredningsuppdrag så ökar också bolagets omsättning kraftigt – från 22,5 miljoner kronor år 2022 till 30 miljoner under fjolåret.

 – Ett stort och viktigt skäl till att anlita Human&heart, till skillnad från många andra konsultföretag, är att vi i första hand säkerställer att all personal är anställd hos oss. Därmed har de en trygg anställning och kommer in i den ”familj” som vi i praktiken är. Det tror jag är en starkt och väldigt bra faktor som ligger bakom mycket av den här omsättningsökningen. 

 – Det är en väldigt trygg struktur i organisationen vilket jag är väldigt stolt över. Det känns som att alla som jobbar här verkligen från hela sitt hjärta vill bidra till att vi ska göra världen lite bättre, och lite mer medmänsklig och rättssäker. Det är precis det som är syftet med Human&hearts verksamhet.

 Fler professioner bidrar till helheten

 Human&heart har satsat särskilt på att bygga en personalstab som består av olika yrkesgrupper, med allt ifrån jurister och socionomer till beteendevetare och psykologer. Och mycket av verksamheten handlar om ett tvärvetenskapligt arbetssätt där kunskaper från olika yrkesgrupper tas till vara. Det är enligt Richard Mårtensson en starkt bidragande faktor till att efterfrågan på Human&hearts tjänster ökar så kraftigt.

 – Det är faktiskt också en avgörande faktor för att det ska kunna bli ett resultat av en utredning som professionellt belyser samtliga relevanta perspektiv. Vi är, mig veterligen, det enda konsultföretaget i Sverige som exempelvis i en svårare korruptionsutredning använder både jurist och ibland också beteendevetare. Därmed kan vi inte bara svara på vad som är fel och vilket legalt område som man har brutit mot, utan också att försöka förstå hur det har kunnat bli så här. Vi gör alltså en analys för att hjälpa organisationen så att en liknande situation inte ska kunna inträffa igen.

 – Det här är ett unikt sätt att arbeta, och det har vi gjort ända sedan vi startade år 2017. Jag menar att vi är ledande i landet på den här typen av utredningar idag.

 Hur tror du att RUM-metodikens relevans och användande kommer att utvecklas under 2024?

 – När RUM-metodiken har tagits fram har vi helt utgått från svensk lagstiftning, och i viss mån också EU-rättslig lagstiftning. Om jag får vara lite fräck så är det här nog något som också är unikt om vi skulle göra en konkurrentanalys. Det är också av den anledningen vi undviker att använda i lag icke kodifierade begrepp och att vi inte heller sänker beviskraven. Därmed har vi också kunnat bygga upp ett arbetssätt som våra klienter kan känna sig helt trygga med att det är legalt korrekt. Det innebär rättssäkerhet både för den som anmäler, för den som blir anmäld och för organisationen som beställer utredningen. Det finns inget annat sätt att göra utredningar på än att i första hand säkerställa att de uppfyller lagens krav.

 – Metodiken står inför en väldigt stor tillväxt tror jag, och det märks genom att flera av de största företagen i Sverige som jobbar med utredningar, de väljer ju också att licensiera sina utredningar just i RUM-metodiken. Det gör de av skälet att det både är rättssäkert och hjälpsamt för de organisationer som får olika typer av problem – alldeles oavsett om det handlar om kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, korruption eller någon annat rättsområde.

/NIKLAS LINDH, REPORTER