Kontakta oss

Sandvik vill göra skillnad

Publicerad: 23 Okt 2020

I en tid där sjukskrivningar för utmattning blir allt vanligare ville industriföretaget Sandvik göra skillnad. För att alla medarbetare skulle må bra på jobbet gjorde de ett krafttag mot kränkande särbehandling. – Vår personal ska känna sig kompetenta, ha inflytande över sitt jobb och känna samhörighet. Det är vår ledstjärna, säger Hans Roslund på Sandvik.

I början av 2019 började det gå upp ett ljus för Sandvik Coromant i Gimo att de behövde förändra sin företagskultur. I verkstaden i brukssamhället Gimo hade jargongen blivit hårdare i fikarummet, öknamn hade blivit allt vanligare och kulturen stämde inte överens med företagets värderingar. 

– Utvärderingarna från våra sommarvikarier blev startskottet för förändring. Svaren var inte vad vi förväntade oss och de kom från blivande ingenjörer och operatörer. Vi behövde göra något för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare, säger Hans Roslund.

Samtliga av våra 1 400 ­anställda fick lära sig hur ­allvarligt kränkande särbehandling är, vad kränkningar kan leda till och att ingen annan är ansvarig mer än vi.

Hans Roslund, Sandvik Coromatic.

Vilja hos medarbetarna
Historiskt sett hade Sandvik arbetat aktivt med värdegrund och gruppdynamik, men på senare tid hade arbetet falnat. För att få ny stuns i organisationen bjöd Sandvik in Human & Heart till sina årliga grupputvecklingsdagar. Under en förmiddag höll Human & Heart en föreläsning om kränkande särbehandling. Något som både väckte känslor och tankar hos medarbetarna.
– Samtliga av våra 1 400 anställda fick lära sig hur allvarligt kränkande särbehandling är, vad kränkningar kan leda till och att ingen annan är ansvarig mer än vi. På eftermiddagen fick de delta i workshops inom samma tema. Vi fick identifiera beteenden och hur vi kunde bli bättre framöver, berättar Hans Roslund.
– Det fanns en enormt stor vilja hos personalen att arbeta med dessa frågor. Medarbetarna tyckte det var en professionellt utförd dag, mycket tack vare Human & Hearts engagemang och kunskap, säger Niclas Stengård, fabrikschef.

Stora steg framåt
Redan under utbildningen började med­arbetarna berätta om sina upplevelser, och diskutera var gränserna går för kränkande särbehandling. Målet var att få de anställda att börja prata, för att kunna upprätthålla samtalen även på sikt.
– Jag hoppas att det hjälpt våra medarbetare att prata om kränkande särbehandling och säga ifrån när det behövs. Nästintill alla har börjat analysera sig själva och hur de ska agera mot varandra. Fler berättar mer öppet om hur de mår, vad de tänker och känner och vad som kan bli bättre framöver. Det är stora steg i rätt riktning, säger Niclas Stengård.

Forskning visar att om du trivs på din arbetsplats genomför du ett bättre arbete som i sin tur ger ett bättre resultat.

Hans Roslund, Sandvik Coromatic.

Framtidens arbetsplats
Att sänka sjukfrånvaron är ett annat viktigt mål för Sandvik och en nyckel är att arbeta med kulturen och stämningen på arbetsplatsen. Men medarbetarna ska också känna sig kompetenta, självständiga och ha ett inflytande. Dessutom är det viktigt att känna sig inkluderad i gruppen. Alla dessa tre faktorer skapar en positiv hälsospiral som gynnar både företagets resultat och medarbetarnas välmående.
– Forskning visar att om du trivs på din arbetsplats genomför du ett bättre arbete som i sin tur ger ett bättre resultat. Medarbetarna ska känna motivation, samhörighet och en glädje på jobbet som gör att de mår bra och känner sig friska, säger Hans Roslund.
– Vi vill ge en tryggare framtid till de som arbetar här och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare för nyexaminerade operatörer och ingenjörer. Många som kommer till oss är duktiga, drivna och har en bra värdegrund med sig. Det i kombination med att vi fortsätter arbeta med dessa frågor tillsammans med Human & Heart bådar gott för Sandviks framtid, avslutar Niclas Stengård. 

”Vi vill ge en ­tryggare framtid till de som arbetar här och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare", säger Niclas Stengård, fabrikschef Sandvik Coromant i Gimo.


 

Den här webbsidan använder sig av cookies för att fungera på bästa sätt.
Jag godkänner