Kontakta oss

Snart får den hundrade kursdeltagaren licens i RUM

Publicerad: 26 Jan 2023

I kurslokalen satt bland många andra en konsult inom företagshälsovård, en av Svenska kyrkans kyrkoherdar och så en HR-specialist från Trafikverket. Alla hade de valt att gå Human&hearts utbildning inom RUM-metodiken. – Det är superintensivt och jätteintressant, med fantastiska kursledare, sa en av deltagarna som under våren blir en av närmare 100 RUM-utredare.

Det var i mitten av januari månad som Human&heart anordnade årets första utbildning inom RUM-metodiken. Deltagarna i steg 1-utbildningen hade kommit till Steam Hotel i Västerås från hela landet – från Skellefteå i norr till Lund i söder. När de här deltagarna blir färdigutbildade, godkända och licensierade för att få utreda enligt RUM, så kommer närmare 100 personer i landet att vara godkända för att få utreda enligt den rättssäkra metodiken. Och senare i år anordnas fler RUM-utbildningar.

Intresset bara ökar

Det är exakt två år sedan den första utbildningen anordnades och för varje halvår som har gått sedan dess så har intresset för metodiken och för utbildningarna bara ökat. Det berättar Richard Mårtensson, delägare inom Human&heart och en av grundarna till RUM-metodiken:

– Ja RUM-metodiken är intressant för alla som vill prioritera rättssäkerhetsfrågor i utredningar och som tycker det är viktigt att behandla såväl anmälande som anmälda parter med respekt och värdighet i utredningar. Därför tror jag att RUM efterfrågas allt oftare och i helt skilda branscher och verksamheter. RUM fungerar överallt där objektivitet, saklighet och rättssäkerhet efterfrågas.

Bildtext: En ny "kull" av utredare enligt RUM-metodiken är på väg att utbildas.

Då skapades metodiken

Det var Richard Mårtensson och advokat Cecilia Malm som tog fram metodiken, och som hösten 2019 gav ut boken ”Kränkande särbehandling – Rättssäker utredningsmetodik i arbetslivet”. Cecilia Malm och den advokatbyrå som hon är delägare i – ”Glimstedt Dalarna AB”, jobbar nära tillsammans med Human&heart både när det gäller utredningar och utbildningar. Tillsammans håller Mårtensson och Malm i RUM-utbildningarna, som både består av teori och praktiska övningar.

– Vi tror det är viktigt att varva teori och praktik inom ramen för utbildningarna. Till skillnad från andra utredningsmetodiska utbildningar i Sverige så ligger vår tyngdpunkt på den legala kontexten, att förstå hur man juridiskt ska arbeta i en utredning. Förstår man inte det så kommer det aldrig att bli en bra utredning – alldeles oavsett vilken utredningsfråga det gäller. Då krävs också att man får pröva sina nyvunna teoretiska kunskaper i praktiken. Att helt enkelt tillämpa det inlärda, säger Richard Mårtensson.

Bildtext: Kursledare Richard Mårtensson agerar intervjuad av två kursdeltagare i samband med ett påhittat scenario. 

Vad tänker du kring att RUM har blivit en så etablerad och uppskattad metodik inom svenskt arbetsliv idag?

– Jag är såklart glad över det. Jag har arbetat med utredningar i hela mitt yrkesliv. I frivård, kriminalvård, inom kommunal och regional verksamhet. Som Tommy Iseskog sa för en tid sedan när han tackade ja till att sitta i Human&hearts styrelse, är det viktigt att prioritera rättssäkerhetsfrågorna. Jag vågar påstå att RUM är den enda metodiken på området i Sverige som verkligen gör det. Därför är jag både stolt och ödmjuk över RUM:s expansion i svenskt arbets- och studieliv.

När blir nya RUM-utbildningar framöver?

– Vi kör snabbspår i mars och så blir det nya steg 1- och steg 2- utbildningar direkt efter sommaren.

”Så hyllar kursdeltagarna utbildningen i RUM” – här möter du fyra av deltagarna i kursen i Västerås och får läsa mer om deras syn på utbildningen, och varför de valde att studera just den mest rättssäkra metodiken. 

Bildtext: Cecilia Malm berättar om det rättssäkra RUM-metodiken.
Bildtext toppbild: Richard Mårtensson och Cecilia Malm håller i RUM-utbildningarna. Tillsammans grundade de RUM-metodiken.