Kontakta oss

Stora risker med visselblåsarsystem – enorma krafter släpps lös

Publicerad: 12 Okt 2023

Då det endast återstår någon månad till visselblåsarlagen skärps ytterligare, så ökar risken för att göra felaktiga och i förlängningen väldigt kostsamma val för många företag som är sent ute. För faktum är att enorma krafter kan släppas lös när visselblåsarsystem implementeras. ”Ett system ska inte bidra till kaos utan till trygghet”, säger Magnus Elg, som är marknadsansvarig för Human&hearts visselblåsarsystem.

Det är bråda tider för Human&heart då bolagets visselblåsarsystem efterfrågas alltmer i och med att visselblåsarlagen skärps ytterligare den 17 december, för att omfatta företag med neremot 50 anställda. Men det är extremt lätt att hamna snett i sitt val av visselblåsarsystem. För om man enbart utgår från det enklaste och till synes billigaste systemet, så kan prislappen bli skyhög i slutänden. Det konstaterar Magnus Elg på Human&heart.

– Ja för oss är det helt grundläggande att ett visselblåsarsystem inte ska kännetecknas som ett ”sätta-dit-system” utan snarare att kunna fungera som en slags försäkring. Det finns gott om exempel på när arbetsplatser upplever konsekvenser som blir mer eller mindre förödande för verksamheten, där prislappen blir hög och där konsekvenserna för både varumärken och enskilda personer inte går att mäta i pengar.

Senare lansering för ökad trygghet

Human&heart släppte sin visselblåsarfunktion något senare än flera konkurrenter i branschen. Orsaken var att man ville bygga upp en trygg miljö och använda en systemteoretisk modell för att förstå hur funktionen ska kunna användas bäst. 

En avgörande faktor var också att bolagets klienter ska kunna känna sig trygga med att visselblåsningar både kan hanteras på ett rättssäkert sätt och att organisationen som inför modellen ska uppleva trygghet. 

Det handlar då om trygghet i hur själva visselblåsningarna hanteras, men också trygghet och rättssäkerhet på alla plan för medarbetarna, cheferna och för organisationen. 

– Ja det finns alldeles för många aktörer på marknaden idag som har skyndat sig med att skapa system som för kunderna kan framstå som väldigt billiga, men som inte har den systemteoretiska kompetensen att förstå vilka enorma krafter som ett visselblåsarsystem faktiskt släpper lös. När vi beslutade oss för att erbjuda våra klienter ett visselblåsarsystem gjorde vi det utifrån sex viktiga parametrar, konstaterar Magnus Elg.

De sex parametrarna

  1. Flera av medarbetarna inom Human&heart har mycket lång erfarenhet av visselblåsarsystem, inte minst efter att ha varit högre chefer och specialister inom både offentlig och privat sektor. Utifrån tidigare yrkesrollar har dessa noggrant studerat, implementerat och sett både fördelar och nackdelar med olika system. De har också sett hur visselblåsarsystem kan missbrukas.
  2. Human&heart lade omfattande tid på att välja samarbetspartner för att bygga sitt system. Genom att vända sig till några av de bästa i branschen investerades stora pengar i att bygga tekniken och säkerheten och få systemet kompatibelt med all relevant lagstiftning på området. Bolaget samarbetade med fem välrenommerade advokatbyråer i tre länder, och inom Human&heart finns flera extremt kompetenta jurister inom områdena, där var och en har mer än 20 års erfarenhet av bland annat offentlig rätt.
  3. Bolaget lade betydande tid på att utveckla utredningsmetodiken. Idag används metodiken RUM (Rättssäker utredningsmetodik i arbetslivet) för utredningarna och de initiala bedömningarna av ärendena. Det säkerställer rättssäkerhet för alla involverade parter och beställande part. RUM får inte användas av någon som inte är licensierad. Ser du någon som påstår sig vara licenserad i RUM – kräv då att de uppvisar sin licens. Gör de inte det så har de farit med osanning och har inte kompetens att genomföra utredningar utifrån metodiken. Metodiken kan idag användas för de flesta inom- och utomobligatoriska rättsområden som kan bli aktuella inom ramen för en visselblåsaranmälan.
  4. Human&heart valde att bygga ett system som har ett nära samarbete med företagshälsovården. Det innebär att företagshälsans perspektiv vägs in i implementeringen av systemet och är ett naturligt steg när Arbetsmiljöverket också är tillsynsmyndighet för visselblåsarfunktioner. Bolaget engagerade också Tommy Iseskog i företagets styrelse. Han är en av Sveriges mest välrenommerade experter inom arbetsrätt och han bidrar ständigt med att utveckla Human&heart i de legala områdena och att ligga steget före.
  5. Bolaget insåg vilken kraft ett visselblåsarsystem har och lägger mycket tid på att förbereda sina klienter för att hantera systemet när det väl är implementerat. Ett system ska inte bidra till kaos (vilket tyvärr åtskilliga organisationer vittnar om att deras visselblåsarsystem genererar) utan ska bidra till trygghet. Det ska inte kännetecknas som ett "sätta dit-system" utan det ska vara en försäkring.
  6. Human&heart erbjuder av ovanstående skäl en helhetslösning. Trygghet – förarbete – larmfunktion – hantering och eventuellt också utredning – efterarbete – trygghet. Systemet ska vara just en försäkring och inte något annat.

– Det är det här som vi gör och det är något som vi är otroligt bra på, konstaterar Magnus Elg.

Vilka är de största fallgroparna för de som står inför att skaffa ett visselblåsarsystem?

– Det är verkligen att ett orimligt billigt system kan bli det dyraste systemet som man någonsin har skaffat – om det används på fel sätt. Därför är det så viktigt att läsa på, skaffa information och tänka steget längre. Ställ kritiska frågor, jämför olika leverantörers tjänster och fundera på vad som bäst kan gynna din verksamhet på både kort och lång sikt. 

Hur snabbt kan ett system sättas i drift när man väl har bestämt sig?

– Det går otroligt snabbt. Från vår sida så kan vi leverera det som behövs redan inom någon dag, och våra kunder beskriver att det är väldigt lätt att komma igång. Vi stöttar under hela processen, så det går både snabbt, smidigt, säkert och tryggt, avslutar Magnus Elg.

Mer om Human&hearts visselblåsarsystem kan du läsa här.

Vill du veta ännu mer om Human&hearts tjänst? Då kan du få en snabb produktvisning digitalt eller på plats hos dig eller på något av våra kontor i landet. Kontakta Magnus Elg för vidare information.

Mail: magnus.elg@humanheart.se

Telefon: 070-302 02 36

Den här webbsidan använder sig av cookies för att fungera på bästa sätt.
Jag godkänner