Kontakta oss

Storsatsning på att höja den juridiska kompetensen inom Human&heart

Publicerad: 11 Maj 2023

Det senaste halvåret har Human&heart gjort en jättesatsning för att kraftigt höja den juridiska kompetensen inom bolaget. En av de nya juristerna är Tobias Carlgren med stor erfarenhet av riktigt komplexa ärenden. Efter ett yrkesliv som kommunjurist så blev han en dag uppringd av Human&heart och fick ett jobberbjudande. – Det är ett så fantastiskt företag så det fanns ingen anledning att tacka nej, förklarar han.

Det var en regnig och gråkall dag i höstas som det ringde i den dåvarande kommunjuristens mobil. I den andra änden fanns Human&hearts vice VD Rikard Arenius som frågade om Tobias var intresserad av en tjänst som jurist i bolaget. 

– Jag kände ju till Human&heart och hade en väldigt positiv bild av både företaget och av personerna bakom. Så jag tog steget från rollen som kommunjurist som jag hade haft i tre olika kommuner under sammanlagt 17 års tid, för att börja inom Human&heart nu vid årsskiftet.

Jurister med oerhörd bredd och spets

Värvningen av Tobias Carlgren är ett led i ett omfattande arbete som har pågått under det senaste halvåret med att kraftigt stärka den juridiska kompetensen inom Human&heart. Bolaget har tidigare inte haft några seniora jurister anställda men har tagit beslutet att nu satsa på oerhört seniora, kunniga och rutinerade jurister, med lång erfarenhet av både offentlig och privat rätt, samt processrätt. Det gör att Human&heart numera kan ta emot vilka typer av utredningsuppdrag som helst. 

– Idag kan Human&heart hantera ärenden som var helt omöjliga för bara ett år sedan, tack vare den kraftfulla kompetenshöjning som har skett inom juridikens område, säger bolagets vice VD Rikard Arenius och fortsätter:

– De juristerna älskar att jobba inom den tvärvetenskapliga gruppen där man jobbar tätt tillsammans med andra professioner. Det upplevs också som väldigt utvecklande att jobba med flera faktorer och ämnesområden, som ekonomi, statskunskap, personal- och ledarskap, juridik samt beteendevetenskap/psykologi. Det skapar i sin tur väldigt hög kvalitet i våra utredningar, inte minst ur ett helhetsperspektiv – något som ofta glöms bort, att man måste se till hela bilden.

Tvärvetenskapligt synsätt viktigt för Tobias

Och det är just ett av skälen till att Tobias Carlgren tackade Ja till uppdraget, att få jobba utifrån tvärvetenskapliga parametrar och tillsammans med olika professioner.

– Det en av de absolut viktigaste faktorerna. En stor del för mig handlar ju om att hantera juridiken utifrån de konkreta situationerna och vad som kan styrkas ur ett rättssäkert perspektiv. Men det är också så oerhört viktigt att vi går vidare och tittar på bakomliggande faktorer. Detta är viktigt, alldeles oavsett om man har, eller inte har kunnat styrka att det har förekommit någon överträdelse mot något regelverk, som exempelvis diskrimineringslagen, arbetsmiljöföreskrifterna, socialtjänstlagen eller skollagen.

Vilka är de starkaste intrycken av dina första månader i bolaget?

– Jag är oerhört imponerad av vilken bra sammanhållning och stämning som man har i bolaget och hur man har säkerställt en så bra kompetens. Och stämningen och miljön i bolaget är väldigt prestigelös där människor bistår varandra. Att man har lyckats med det tycker jag är väldigt imponerande, i synnerhet då man har medarbetarna spridda lite runt om i Sverige.

Tack vare Tobias Carlgren och hans nya juristkollegor inom Human&heart, kan bolaget nu ta emot uppdrag som var helt omöjliga att hantera för bara ett år sedan. Dessutom har det nära samarbetet med Advokatbyrån Glimstedt Dalarna fördjupats ytterligare under året.

RUM-metodiken inom allt fler områden

Samtidigt har RUM-metodikens relevans blivit ännu större än tidigare. För nu efterfrågas och används RUM som rättssäker utredningsmetodik både inom skoljuridiken, inom socialtjänstlagens område men också inom andra frågor som har med misstänkt korruption och annan misstänkt allvarlig misskötsamhet i arbetslivet att göra. 

För Tobias Carlgren är RUM extremt viktig för att med högsta trovärdighet kunna jobba utifrån en rättssäker metodik.

– Att använda RUM-metodiken som princip är för mig helt centralt, för det är en metod som är grundad i rättsliga principer. Det finns en öppenhet och transparens som är viktig, och som därmed också i praktiken har starka kopplingar till en humanistisk grundsyn. Med en rättssäker metodik så ökar också förutsättningarna för ett bra arbetsliv, och det är ju precis det som vi vill arbeta för, säger Tobias Carlgren.

Fick upp ärende i Högsta Förvaltningsdomstolen

Tobias Carlgren är en av få jurister som har jobbat med att få upp ett ärende i Högsta Förvaltningsdomstolen. Av ungefär 7000 ärenden som kommer in till domstolen varje år, så beviljas endast prövningstillstånd för mellan en och två procent av ärendena. 

Tobias jobbade vid den tidpunkten som kommunjurist i Falu kommun. Han handlade då, för snart tio år sedan, ett ärende som hade kopplingar till en rikskänd korruptionshärva. Det handlade om större uppdrag som av kommunen hade tilldelats ett anläggningsföretag, utan att någon upphandling hade genomförts innan. Det blev fällande domar för flera personer, i både kommunen och företaget, i samband med det rättsliga efterspelet. 

Falu kommun skulle enligt Konkurrensverkets yrkande betala en konkurrensskadeavgift på tio miljoner kronor, men enligt Tobias Carlgren var den avgiften orimligt hög. Kommunen lämnade då in en överklagan när det gällde beloppets storlek.

– I den slutgiltiga domen fick vi ändå rätt i att den modell som Konkurrensverket hade tillämpat ledde till konsekvenser som inte var proportionerliga. Så avgiften fastställdes slutgiltigt av Högsta Förvaltningsdomstolen till åtta miljoner kronor istället för de tio miljoner som Konkurrensverket hade yrkat på.

Det är bara ett av många komplexa ärenden som Tobias Carlgren har jobbat med genom åren. Nu är han en av Human&hearts nya seniora jurister, som bidrar till en kraftigt stärkt kompetens inom juridikens område.

Bildtext: Tobias Carlgren har jobbat som jurist inom Human&heart sedan årsskiftet.