Kontakta oss

TV: Rättssäkra internutredningar – hur kan man göra?

Publicerad: 16 Jul 2023

Se Richard Mårtenssons föreläsning från Almedalsveckan om att internutredningarnas genomförande och principer skiljer sig avsevärt i svenskt arbetsliv. Hur kan man egentligen göra en rättssäker utredning?

Richard Mårtensson har specialiserat sig på utredningar i arbetslivet och är en av upphovsmännen till utredningsmetodiken RUM® (Rättssäker utredningsmetodik för arbetslivet). Under seminariet belystes frågan utifrån flera parametrar.

I den efterföljande paneldiskussionen gavs ytterligare perspektiv på frågan – och det blev många spännande resonemang. I panelen ingick Charlotta Tillbom, VD, Målerifakta, Magnus Larsson, branschansvarig för offentlig sektor inom KPMG samt Tommy Iseskog, arbetsrättsexpert. Moderator var Niklas Lindh.

Hela seminariet kan ni se här.