Kontakta oss

Två år med Human&hearts visselblåsartjänst – så har det gått

Publicerad: 27 Sep 2023

För exakt två år sedan valde Målerifakta, som ägs av Svenska Målareförbundet och Måleriföretagen i Sverige, att satsa på Human&hearts visselblåsartjänst. Nu berättar Målerifaktas vd om hur tiden med systemet har varit, och vad som var viktigast när de skulle välja leverantör.

Charlotta Tillbom har en mycket bred erfarenhet av ledarskap. Hon har varit personaldirektör i större kommuner och sedan några år tillbaka är hon vd på Målerifakta. För två år sedan ansåg hon att det var dags att välja leverantör av visselblåsarsystem, trots att Målerifakta då inte omfattades av något lagkrav om att ha en visselblåsartjänst.

– Ja vi var tidigt ute, faktiskt innan det var ett lagkrav för några företag. Men jag tyckte och tycker fortfarande att det är så otroligt viktigt att man har en funktion dit människor kan vända sig om man vill lyfta upp något som man kanske inte vill ta med sin ledning. Det måste finnas en part att vända sig till utan att man ska behöva vara rädd för repressalier.

”Förtroendefrågan var så viktig”

Målerifakta har drygt ett 50-tal anställda och omfattas inte av den skärpta visselblåsarlagen förrän den 17 december i år, då företag och organisationer med neremot 50 anställda måste ha en visselblåsartjänst.

– Redan under hösten 2021 när vi började sondera terrängen, så fanns det ganska många som erbjöd olika visselblåsarsystem. Så när jag skulle välja så handlade det väldigt mycket om en förtroendefråga, vilka jag litade på så mycket att jag kunde lägga över ansvaret för de här frågorna. Och då litade jag allra mest på Human&heart.

Vilka faktorer var det som var viktiga för dig?

– Jo det var att om det skulle dyka upp något som ska utredas, att det då blir utrett på ett sätt så att det blir rätt, korrekt och riktigt.

Charlotta Tillbom var alltså inte bara intresserad av själva visselblåsartjänsten utan hon ville ha en aktör som också kunde sköta utredningar, om det skulle bli aktuellt.

– Ja det kändes ännu viktigare, och att det i så fall utreds av några som har goda kunskaper inom det här.

Hur har de här två åren med Human&hearts visselblåsarsystem varit?

– Det har varit väldigt lugnt. Vi har inte haft några anmälningar alls, men det känns tryggt och bra att vi har det här systemet. Vi har också systemet på vår webbsida och vi påminner personalen under alla arbetsplatsträffar, att systemet finns där.

– Vi jobbar överhuvudtaget väldigt mycket med vår arbetsmiljö, våra värderingar och hur vi förhåller oss till varandra. Och då känns det så naturligt att påminna om det här, för jag kan inte tänka mig något som skulle vara mer skadligt än om kulturen inte tillåter att man anmäler och berättar om man har blivit utsatt för någonting.

Viktigt för mindre företag

Charlotta Tillbom säger att det kan vara extra viktigt för lite mindre organisationer att satsa på en extern visselblåsartjänst, även om man inte omfattas av lagkravet som skärps från och med december månad.

– Ja jag tror att det faktiskt kan vara ännu viktigare i företag där man är så nära varandra. Alla är beroende av alla och det finns ingen som inte har en beroendeställning till någon annan. Och därför blir det extra viktigt att man har en extern leverantör som tar emot och som utreder om det inträffar någonting.

– Man tänker nog fel om man tycker att man är så små att man inte behöver, utan det är särskilt då som man kan behöva det.

För de som står inför att välja en leverantör av visselblåsartjänst – vad tycker du att man ska tänka på?

– Då tycker jag man ska tänka på att man ska göra det lätt för medarbetare att anmäla, att det ska gå att göra det utan att den egna organisationen är inblandad och att man köper tjänsten av någon som också kan utreda på ett korrekt och riktigt sätt.

– Och förtroendefrågan är oerhört viktig. Säg att det inträffar något och att det utreds, och så kommer utredarna fram till ett resultat. Om man då inte har förtroende för de som har gjort utredningen så kanske man inte vet vad man ska göra med resultatet. Det är därför som jag menar att förtroendefrågan är så viktig och att man kanske sätter sig in i metodiken som respektive företag använder i samband med sina utredningar.

Hur svårt var det för er att få visselblåsarsystemet implementerat?

– Det var superenkelt. Det gick hur smidigt som helst och var gjort i en handvändning.

Bildtext: Charlotta Tillbom är vd för Målerifakta AB. Foto på Charlotta: Målerifakta

Den här webbsidan använder sig av cookies för att fungera på bästa sätt.
Jag godkänner