Kontakta oss

Unikt ”advisory board” ska lyfta Human&heart ytterligare

Publicerad: 14 Feb 2023

Några av Sveriges främsta experter inom sina specialområden ansluter till ett ”advisiory board” inom Human&heart. – Det här är ett naturligt steg att ta om man vill fortsätta och leda den här branschen och utvecklas ytterligare, säger Lena Westman, styrelseordförande inom Human&heart.

I Human&hearts advisory board kommer det att ingå några av landets främsta personer inom sina specialområden. Och deras uppgift blir att tillföra ytterligare kompetenser till bolaget, och att bidra med sina kunskaper för granskning, kvalitetssäkring och utveckling av Human&hearts verksamhet. Och perspektivet ska vara både nationellt och internationellt.

– Det här är ett sällskap med unika kompetenser som kommer att hjälpa till med att ta nya steg i bolagets utveckling. Ett advisory board med en så här namnkunnig sammansättning kommer i hög grad bidra till att vi ska kunna fortsätta växa nationellt, och framöver även internationellt, enligt Lena Westman.

Här är rådets medlemmar

Ett advisory board brukar beskrivas som ett bra sätt för företag med ambition att vara på frammarsch att få in ytterligare kompetenser, men utan att personerna har något juridiskt ansvar som i en styrelse. Och för Human&hearts del så kommer bolagets nya advisory board att fyllas på med mycket hög kompetens från några av landets absolut främsta inom sina områden:

Ordförande: Thomas Jordan, docent vid Göteborgs universitet. Beskrivs som Sveriges främsta akademiker i konflikthanteringsfrågor.

Sekreterare: Petter Hagander, Human&heart, tidigare nordisk HR-direktör inom 3M-koncernen samt styrelseledamot inom Svenskt Näringsliv.

Ledamot: Robert Persson Asplund, fil. dr i psykologi. Tidigare chefspsykolog i Avonova och numera chefspsykolog vid Empowered health.

Ledamot: Sara Hillbom, VD Psykologpartners.

Dessutom kommer Human&hearts advisory board inom kort att kompletteras med en namnkunnig jurist.

– Det här är väldigt intressanta personer som har ett enormt kunnande och enorma erfarenheter med sig. Att de är villiga att åta sig det här uppdraget är väldigt hedrande, och det kan ju också ses som en garant för vad Human&heart faktiskt står för, säger Lena Westman.

Jordan: ”En vettig sak”

Thomas Jordan, som blir ordförande i Human&hearts advisory board är glad över att ha fått förfrågan, och ser fram emot att kunna bidra med sina kompetenser:

– Det här är en grupp väldigt motiverade, engagerade och drivna människor som utvecklar det här företaget och har lyckats etablera ett rykte om sig att vara såna som man ska vända sig till om man ska få den här sortens utredningar gjorda enligt konstens alla regler, säger Thomas Jordan, och fortsätter;

– I synnerhet det här med kränkande särbehandling och angränsande ämnen är ju väldigt komplext och inte alls lättnavigerat. Jag har ett engagemang för att i möjligaste mån bidra till att de här knepiga frågorna hanteras så skickligt som möjligt. Jag vet att Human&heart bemödar sig om att använda en metodik och ett förhållningssätt till de här frågorna, som gör att det känns som en vettig sak att vara en slags resonanslåda till de frågor, teman och dilemman som kommer upp, så kan vi resonera om dem, säger Thomas Jordan.

Ett första möte

Inom kort kommer Human&hearts nya advisory board att ha sitt första möte, berättar bolagets styrelseordförande Lena Westman: 

– Det här blir ett nytt forum för utveckling. Vi tar den här branschen till nästa steg och då måste någon gå först och göra det, och det är vi. Och det är också den typen av dialog om hur vi ska vidareutveckla oss, som kommer att ske med vårt advisory board och som i praktiken blir deras främsta uppgift.

Bildtext: Thomas Jordan, ordförande i Human&hearts nya advisory board och Lena Westman, styrelseordförande inom Human&heart.

Den här webbsidan använder sig av cookies för att fungera på bästa sätt.
Jag godkänner