Kontakta oss

Utbredd diskriminering i arbetslivet enligt ny DO-rapport

Publicerad: 11 Maj 2023

Omkring en halv miljon personer upplever sig diskriminerade på sina arbetsplatser. Det visar en ny rapport från Diskrimineringsombudsmannen, DO. Länk till rapporten hittar du i artikeln.

Det är i Diskrimineringsombudsmannens rapport om förekomst av diskriminering 2023, som man tar avstamp i Folkhälsomyndighetens undersökning ”Hälsa på lika villkor” som presenterades härom året. Enligt den undersökningen upplever över 500 000 personer att de är diskriminerade på sina arbetsplatser utifrån någon eller några av de sju olika diskrimineringsgrunderna. Enligt samma undersökning hade omkring 300 000 personer upplevt att de hade utsatts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats under det senaste året.

I fördjupande enkätundersökningar visar svaren att de vanligaste formerna av upplevd diskriminering inom arbetslivet handlar om kön, följt av etnisk tillhörighet samt ålder. När det gäller anmälningarna till DO så har flest ärenden koppling till diskriminering på grund av funktionsvariationer, och därefter diskriminering kopplad till etnisk tillhörighet.

Vanliga former av diskriminering enligt DO

DO konstaterar i sin rapport att diskriminering är ett utbrett och komplext samhällsproblem som förekommer inom alla områden i samhället, inte minst i arbetslivet och i skolan. När det gäller diskriminering i arbetslivet lyfter DO fram sex särskilt vanliga former av diskriminering:

– Personer väljs bort vid rekryteringar,

– Personer utsätts för trakasserier på arbetsplatsen,

– Personer utsätts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen av chefer, kollegor eller tredje part,

– Personer missgynnas när arbetsgivaren leder och fördelar arbetet,

– Personer missgynnas vid lönesättning,

– Personer sägs upp och omplaceras.

Länk: Här hittar du Diskrimineringsombudsmannens rapport för 2023.