Kontakta oss

”Vi är redo att hjälpa mängder av företag med den nya visselblåsarlagen”

Publicerad: 16 Dec 2022

När lagkravet om en intern visselblåsartjänst börjar gälla även för medelstora företag, med över 50 anställda, så innebär det att förfrågningarna om Human&hearts visselblåsartjänst Trust&heart nu ökar kraftigt.

– Vi räknar med ett oerhört intensivt år 2023, där vi kan hjälpa mängder av företag med ett av marknadens bästa och mest rättssäkra system och till ett mycket konkurrenskraftigt och överkomligt pris, säger Magnus Elg, jurist och marknadsspecialist inom Human&heart som jobbar med den digitala visselblåsartjänsten Trust&heart.

När Human&heart lanserade sin visselblåsartjänst Trust&heart sommaren 2021 så var ambitionen redan från start att erbjuda marknadens tryggaste och mest rättssäkra tjänst för rapportering av missförhållanden och andra allvarliga situationer som kan antas ha inträffat i en organisation. Tjänsten är designad för att vara en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därutöver är tjänsten användarvänlig, rättssäker och ytterst informationssäker.

Intresset för tjänsten ökar nu kraftigt, för varje månad som går, enligt Magnus Elg:

– I nuläget får vi nya förfrågningar varje dag! Och med tanke på att det bara i Sverige handlar om mer än 10.000 företag som omfattas av visselblåsarlagstiftningen så planerar vi redan att öka kapaciteten för att möta efterfrågan.

– Ryktet sprider sig nu snabbt om att vi har en väldigt attraktiv tjänst till ett bra pris och dessutom att vi är enkla att ha att göra med.

”Viktigt att komma igång så snabbt som möjligt”

Den nya visselblåsarlagen trädde i kraft i slutet av år 2021, och från och med i somras omfattade den privata arbetsgivare med minst 250 anställda och offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda. Från och med den 17 december 2023 gäller lagkravet även privata arbetsgivare med neremot 50 anställda.

Och även om det är ett år kvar till lagen kräver att ytterligare omkring 10 000 svenska företag ska ha en visselblåsartjänst, så finns det all anledning att redan börja agera, enligt Magnus Elg: 

– Ja att få igång en bra digital visselblåsartjänst går visserligen fort. Men att skaffa sig nödvändig kunskap, sätta upp interna rutiner och att få all information på plats tar avsevärt längre tid. Tiden springer iväg och därför bör man komma igång så snabbt som möjligt!

Är det krångligt att få igång ett nytt visselblåsarsystem från Trust&heart till sitt företag?

– Eftersom systemet är webbaserat går det extremt snabbt att komma igång. Vi sätter upp systemet och förser våra kunder med nödvändig information som man behöver för att kunna kommunicera kring visselblåsartjänsten, exempelvis på sin egen hemsida.

Två koppar kaffe per anställd

Det är vanligt att det finns oro bland företagare över att visselblåsartjänster kan vara väldigt dyra. Men när det gäller Trust&hearts system så handlar det enligt Magnus Elg egentligen om rena ”kaffepengar”.

– Ja så är det faktiskt. Vi strävar efter att ha en marknadsanpassad, rättvis, tydlig och transparent prissättning som baseras på hur stort företaget eller organisationen är. Kostnadsmässigt motsvarar det ungefär två koppar kaffe per anställd och månad…om man brygger kaffet själv.

Om det kommer in anmälningar i systemet - vart tar de vägen sedan?

– De hamnar hos en handläggare hos oss som efter dialog med anmälaren gör en objektiv och oberoende granskning som landar i en initial bedömning huruvida det rör sig om ett ärende som omfattas av visselblåsarlagstiftningen eller ej. Oavsett utfallet så gör vi återkoppling till såväl anmälaren som vår kund och rekommenderar lämpliga vägar framåt för att komma till rätta med det som anmälan innefattar. 

– Det är av största vikt att handläggningen går så snabbt det bara går utan att tumma på rättssäkerheten. Dessutom är det oerhört viktigt att både anmälaren och involverade parter informeras i den utsträckning som lagstiftningen tillåter.

Vill du veta mer om vår visselblåsartjänst? Här kontaktar du oss.