Kontakta oss

Vi skapar debatt i Almedalen om anonyma vittnen

Publicerad: 21 Jun 2022

Under Almedalsveckan kommer Human&heart att skapa debatt, mellan framträdande advokater, åklagare och toppolitiker. Advokat Johan Eriksson, fd överåklagare Sven-Erik Alhem och Human&hearts Richard Mårtensson är bara några av dem som deltar.

Det är tisdagen den 5 juli som Human&heart anordnar debatten som ett led i Dagens Industris storsatsning under veckan i Almedalen. Och rubriken som slår an tonen för den sannolikt heta debatten är: ”Vad innebär anonyma vittnen för rättssäkerheten i Sverige?”.

Human&hearts medarbetare Petter Hagander är projektledare för bolagets storsatsning i Almedalen:

– Vi vill lyfta den här frågan för att den ska bli en viktig fråga under valrörelsen, för tillåter man anonyma vittnen i utredningar om exempelvis kränkande särbehandling så kan det få oerhörda konsekvenser. Men så handlar det också om hela den debatt som pågår om anonyma vittnen i rättssamhället. Och ytterst så handlar det faktiskt om vilken typ av samhälle som vi vill leva i.

På plats hela veckan

Human&heart finns på plats i Almedalen under hela veckan och har ett fullspäckat program med frågor som i grund och botten handlar om en kamp för ett mer medmänskligt arbetsliv. På tisdagen bjuder bolaget in till ett faktabaserat resonemang kring riskerna med anonyma vittnesmål, och både för- och nackdelar diskuteras. Och här får både toppnamn inom rättsväsendet och rättspolitiska talespersoner från politiska partier debattera kring rättssäkerhet och bevisvärden.

– Generellt sett så är det oftast så att politiker är för anonyma vittnesmål medan flertalet av experterna är emot och vi hoppas kunna skapa en upplysande debatt med argument från båda perspektiven, säger Petter Hagander.

Debattpanelen består av:

Johan Forssell, rättspolitisk talesperson, Moderaterna

Malin Björk, tf rättspolitisk talesperson, Centerpartiet

Petra Lundh, riksåklagare, Åklagarmyndigheten

Sven-Erik Alhem, rättsexpert, fd överåklagare

Johan Eriksson, advokat

Ulrika Borg, advokat

Richard Mårtensson, Human&heart

Moderator: Pontus Herin, Dagens industri

Debatten sänds direkt

Debatten genomförs tisdagen den 5 juli kl 1015 – 1100 på Dagens Industris stora scen och den direktsänds via Dagens Industris webbplats – di.se.

– Självklart är det så att valfrågor om det säkerhetspolitiska läget och klimathotet är väldigt stora, men vi måste göra allt vad vi kan för att lyfta även den här frågan för den är så oerhört viktig. Med den debattpanel som vi har fått så är jag övertygad om att frågan kommer att lyfta och förhoppningsvis också bli mer saklig än populistisk.

– Finns man på plats i Almedalen så är det här något som kommer att engagera stort. Och annars så följer man enkelt direktsändningen på Dagens Industris hemsida. Man bör absolut inte missa den här debatten, säger Petter Hagander.

Programmet resten av Almedalsveckan:

(Plats: Hamnplan, H223)

Human&heart finns på plats i Almedalen redan från den första dagen, och därefter bjuder företaget på spännande programpunkter varje dag:

 

Söndag 3 juli kl 10 – 17

Rättssäkra utredningar i arbetslivet

Vilka konsekvenser innebär EU:s visselblåsardirektiv? Hur påverkas rättssäkerheten vid utredningar av kränkande särbehandling, trakasserier samt sexuella trakasserier, när anonyma anmälningar inom arbetslivet tillåts. Hur säkerställer vi att objektiva och transparenta utredningar genomförs?

Kom förbi och diskutera/debattera Rättssäker Utrednings Metodik - R.U.M och ta del av ett faktabaserad perspektiv på frågeställningen. R.U.M metodiken är framtagen av Richard Mårtensson, Human&heart och Cecilia Malm, Advokatfirman Glimstedt Dalarna.

Måndag 4 juli kl 10 – 17

Anonyma anmälningar i arbetslivet – ett fackligt perspektiv

Anonyma anmälningar i arbetslivet avseende kränkande särbehandling, trakasserier samt sexuella trakasserier ställer stora krav på objektivitet från alla inblandade parter. Hur säkerställer vi rättssäkra utredningar. Vad är sant och vad är inte sant?

Hur ser Akademikerförbundet SSR på denna frågeställning? SSR:s förhandlingschef Markus Furuberg, delar sina erfarenheter och sitt perspektiv, via en öppen diskussion med Richard Mårtensson Human&heart. En central frågeställning är vilka konsekvenser anonyma anmälningar kan få för enskilda medlemmar? Markus träffar du kl 11 – 13.

Tisdag 5 juli kl 10 – 17 (förutom debatten kl 1015 – 11 på Strandvägen 4.4, "Dagens industris stora scen”)

Anonymt anklagad och uppsagd. Dömd på osäkra grunder?

Ett samtal om rättssäkerhet, anonyma uppgiftslämnare och vad det betyder i arbetslivet. Vilka konsekvenser får det för chefer och medarbetare? Ytterst handlar det om vilket arbetsliv vi vill ha. Transparent och rättssäkert eller stängt och godtyckligt?

Bengt Ivarsson är sedan 1991 verksam vid Kihlstedts Advokatbyrå i Linköping. Bengt är fd ordförande i Sveriges advokatsamfund och var advokatsamfundets expert i utredningen om kronvittnen och anonyma vittnen. Rikard Arenius är vice VD vid Human&heart, det svenska företag som tydligast driver frågan om rättssäkerhet inom arbetslivet, såsom i samband med anklagelser om kränkande särbehandling eller trakasserier. Bengt och Rikard träffar du kl 13 – 16.

Onsdag 6 juli kl 10 – 17

Dömd utan avsändare - glöm inte rättsstatens principer i visselblåsarutredningar

Visselblåsningar är en vanligt förekommande del i svenskt arbetsliv. I många avseenden är det en mycket viktig del för att nå en sund och bra arbetsplatskultur och att avslöja allvarliga missförhållanden. Men ingen ska bli dömd på anonyma uppgifter. Rättssäkerhetens principer måste alltid gälla.

Det finns många exempel där också visselblåsningar är överdrivna och ibland till och med falska. Både i den offentliga sektorn och inom näringslivet pekas enskilda chefer ut och ibland på falska grunder. En process som utelämnar grundläggande rättssäkra principer för den anmälda parten och anonyma uppgifter kan helt avgöra om personen får vara kvar på sin arbetsplats. Hos oss, Human&heart är det högt i tak och debatten intensiv, där vi delar faktabaserade perspektiv på frågeställningen.

Torsdag 7 juli kl 10 – 17

Dömd utan avsändare - glöm inte rättsstatens principer i visselblåsarutredningar

Visselblåsningar är en vanligt förekommande del i svenskt arbetsliv. I många avseenden är det en mycket viktig del för att nå en sund och bra arbetsplatskultur och att avslöja allvarliga missförhållanden. Men ingen ska bli dömd på anonyma uppgifter. Rättssäkerhetens principer måste alltid gälla.

Det finns många exempel där också visselblåsningar är överdrivna och ibland till och med falska. Både i den offentliga sektorn och inom näringslivet pekas enskilda chefer ut och ibland på falska grunder. En process som utelämnar grundläggande rättssäkra principer för den anmälda parten och anonyma uppgifter kan helt avgöra om personen får vara kvar på sin arbetsplats. Hos oss, Human&heart är det högt i tak och debatten intensiv, där vi delar faktabaserade perspektiv på frågeställningen.

 

Bildtext: "Petter Hagander från Human&heart, och till höger en miljöbild från den senaste Almedalsveckan 2019. Foto: Human&heart och Elin Nysten/Region Gotland"

Den här webbsidan använder sig av cookies för att fungera på bästa sätt.
Jag godkänner