Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Skövde kommun

Därför väljer kommunen att anlita Human&Heart – år efter år

Det är mängder av både kommuner, regioner, privata företag och andra organisationer som väljer att anlita Human&Heart för olika utredningsuppdrag. Skövde kommun är en av dem som har vänt sig till Human&Heart flera gånger de senaste fem åren.

Det var år 2019 som Skövde kommun befann sig i en problematisk situation kopplat till arbetsmiljön i en av de kommunala verksamheterna. Det var första gången som kommunen valde att be Human&Heart om hjälp. Det berättar Daniel Strandberg som är förhandlingschef och ställföreträdande HR-chef i Skövde kommun.

– Ja det var i samband med att vi skulle göra en ganska omfattande genomlysning av arbetsmiljöproblematik inom en viss avdelning. Då tog vi stöd av Human&Heart för att få en oberoende utredning och även ett stöd för oss så vi skulle veta hur vi kunde jobba vidare med saken framöver.

– Jag visste sedan tidigare att rättssäkra utredningar var något som redan då var oerhört viktigt och grundläggande för företaget.

Avgörande fördelar

Det finns viktiga och i princip avgörande fördelar med att anlita en extern aktör när vissa typer av utredningar ska genomföras i stora organisationer. Allt måste gå rätt till, inte minst ur ett rättssäkert perspektiv. Dessutom måste professionalitet och omtanke finnas med genom hela processen. Det är mycket viktigt, tycker Daniel Strandberg.

– Ja så är det. För det är också väldigt svårt att som arbetsgivare liksom utreda vår egen organisation. Även vi inom HR är ju arbetsgivarföreträdare och det finns alltid en risk för att berörda parter i viss mån tycker att vi inte vill hitta fel på oss själva. Och det är hela grejen med att kunna anlita en extern utredare.

– Och inte minst när det gäller att ha rättssäkerheten i fokus så man inte ”dömer” någon på lösa grunder. Det måste alltså vara ett objektivt granskande så vi vet vad vi ska göra åt saken. Det var därför vi började anlita Human&Heart första gången.

Hur gick det?

– Vi fick en väldigt bra rapport. Det var en mycket omfattande utredning med många intervjuer, och alla som var involverade i det här fick komma till tals. Efteråt så upplever vi att det lugnade sig i organisationen när alla hade fått göra sin röst hörd i en oberoende utredning och när man fick svar på om det fanns grund för olika påståenden.

– Utredningen gav ett bra stöd till oss för att kunna fatta beslut om hur vi skulle gå vidare framåt. Så vi var väldigt nöjda med den utredningen.

Daniel Strandberg, Förhandlingschef, Skövde kommun

Daniel Strandberg

Det första uppdraget följdes av fler…

Därefter har Skövde kommun vid ett flertal tillfällen valt att anlita Human&Heart – både när det gäller nya utredningar samt bolagets rättssäkra visselblåsarfunktion.

– Ja så är det. Jag jobbar ju mycket internt med att vi ska ha en metodik i allt utredningsarbete, även i våra egna arbetsrättsliga utredningar som vi gör i olika sammanhang. Vi måste förhålla oss objektiva och att man inte på förhand får låsa sig till en uppfattning om vad som ska ha hänt och vad som är rätt beslut. Vi måste först gå in i det med ett blankt papper och ta reda på fakta – vad det är som har hänt egentligen, och först därefter fatta ett beslut.

– Och det är ju det som Human&Hearts metodik bygger på och precis så har det skötts i alla de utredningar som företaget har gjort åt oss – att vi har fått ett ärligt svar – även om en rapport ibland kan bli problematisk för oss. Det kan vara jobbigt att få sanningen ibland, men vi måste ju få den. Vi måste ta ansvar för att se och hantera det som förekommer.

Daniel Strandberg beskriver också hur kommunen, i samband med utredningar från Human&Heart, brukar få förslag på vägar framåt för att komma vidare ur olika problematiska situationer och hur man ska kunna jobba för att liknande situationer inte ska behöva inträffa igen.

– Ja och så är ju rapporterna uppbyggda, där det konstateras om det är en kränkning eller något annat problem, och sen så innehåller rapporterna en del om bakomliggande orsaker som ger oss stöd i att fundera på vad vi bör göra för att undvika att det händer igen.

– Sen är det ju så i utredningsarbete att det inte alltid är tydligt vad som är fel. För en utredningsrapport är ju vad man får fram i intervjuer och vad man kan styrka med fakta. Och det är ju inte alltid som man kan styrka det som påstås, och då är det ju så. Men utredningsrapporterna är absolut ett stöd i arbetet framåt kan jag säga.

Anlitas för visselblåsarsystem och fler utredningar

Skövde kommun har inte gjort någon upphandling av ramavtal för externa utredningar utan genomför direktupphandlingar när det uppstår behov i samband med olika situationer. Och Human&Heart beskrivs som en del av kommunens ”verktygslåda” även framöver.

– Ja vi är ju nöjda med de leveranser som företaget gör och Human&Heart finns med även framåt som en del i vår palett när saker och ting uppstår. Så vi kommer absolut att fortsätta anlita företaget.

– Vi har för övrigt upphandlat tjänsten för ett externt visselblåsarsystem och det var en upphandling som gick till Human&Heart. Där har vi också ett avtal när vi kan nyttja bolaget i utredningar som skulle kunna föranledas av visselblåsningar, om det är så att vi ser ett behov av att ha en extern utredning.

Hur fungerar visselblåsarsystemet från Human&Heart tycker du?

– Det fungerar väldigt väl! Vi är väldigt nöjda med att man kan vända sig externt om man önskar. Vi tycker oss i alla fall veta att vi har en sund organisation när det finns en extern och rättssäker tjänst, för det finns inget tvivel om att den som vill visselblåsa på kommunen kan göra det.

– I de fall som det kommer visselblåsningar så tycker jag att det är väldigt bra att Human&Hearts jurister som tar emot visselblåsningar gör en första bedömning. De återkopplar till oss om ett ärende inte är en visselblåsning utan kanske en fråga att hantera på annat sätt. Och när det gäller vissa frågor så får man vända sig till sin fackliga part. Så det blir en bra styrning att det är rätt ärenden som kommer in i den här kanalen. Det här systemet är tryggt, säkert, smidigt och passar utmärkt för våra behov.

Human & Heart

Kontakta oss

info@humanheart.se

+46 (0)8 82 40 00

Org Nr.

559122-1410

Besöksadress

Pelle Bergs Backe 3C

791 50 Falun

Vill du ha de senaste uppdateringarna?

Glöm inte prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Human & Heart
Copyright ©2024 Human&Heart